Direct contact
cliënt zit lachend aan tafel

Ruimte voor Welbevinden

Het maken van Ruimte voor Welbevinden is een belangrijk beleidsdoel van ons. We vinden het ontzettend belangrijk dat onze cliënten in een kwetsbare periode in hun leven zorg krijgen die hen past. Daarbij gaat het om medische zorg, maar ook om sociale zorg.

Lees meer over Ruimte voor Welbevinden

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een adviserend orgaan en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Bestuur en directie van Zorggroep Ter Weel hechten sterk aan inspraak en medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers. Daarom mag een cliëntenraad niet ontbreken.

Lees meer over de cliëntenraad

Missie en Visie

Zorggroep Ter Weel is een ondernemende organisatie die gericht is op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van ouderen, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Tevens wil Zorggroep Ter Weel een maatschappelijke rol vervullen in de wijken, dorpen en buurten waar de woonzorgcentra zich bevinden, met als doel verdergaande integratie. Indien opname in een van de woonzorgcentra van Ter Weel noodzakelijk wordt, dan blijft de cliënt en zijn familie in regie om deze periode zo aangenaam mogelijk te beleven binnen de begeleidings-en behandelmogelijkheden die er zijn. De woonzorgcentra zijn zo ingericht, dat welzijn van (kwetsbare) ouderen en kleinschalig wonen (in een grootschalige setting) alle aandacht krijgen.

Lees onze volledige missie en visie

Organisatiestructuur

De circa 1200 medewerkers en 900 vrijwilligers van Zorggroep Ter Weel werken met een hart voor de zorg. We zijn actief betrokken bij diverse processen in zorg, welzijn, facilitair en ondersteuning. De organisatie is trots op deze mensen en waardeert hun dagelijkse inzet.

Lees meer over de organisatiestructuur

Kwaliteit en beleid

Zorggroep Ter Weel wil de beste kwaliteit waarborgen voor haar cliënten en haar medewerkers. Daarom schrijven we jaarlijks kwaliteitsplannen en bezitten we de benodigde accreditaties. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze ouderenzorg te innoveren. We maken gebruik van verschillende nieuwe systemen en experimenteren met pilots telkens nieuwe innovaties.

Lees meer over kwaliteit en beleid

Innovaties

Zorggroep hecht veel waarde aan innovatie van processen en techniek. We maken gebruik van verschillende nieuwe systemen en experimenteren met pilots telkens nieuwe innovaties. Enkele recente voorbeelden van vernieuwing kunt u hieronder vinden.

Lees meer over onze innovaties
cliënt leest een boekje aan tafel

Nieuws

Op deze pagina vindt u al onze nieuwsberichten van de afgelopen tijd.

Blijf op de hoogte van ons nieuws

Samenwerkingen

Zorggroep Ter Weel staat midden in de samenleving. Wij werken samen met diverse maatschappelijke organisaties, lokale ondernemers, het onderwijs, vrijwilligersorganisaties, kerken en diverse sleutelfiguren.

Lees meer over onze samenwerkingen