Direct contact

Samenwerkingen op een rij

Vergrijzing, toenemende vraag naar thuiszorg, zelfzorg via apps en persoonsvolgende budgetten: de zorgsector dient zich voortdurend aan te passen aan digitale en maatschappelijke veranderingen. Leerlingen en werknemers in de zorg worden daar beter op voorbereid via 4 leerroutes die tot stand komen vanuit een onderzoek door de Universiteit van Antwerpen.

Meerwaarde cliënt

Onze samenwerkingen hebben een meerwaarde voor onze cliënten, want door krachten te bundelen kunnen we mooie activiteiten organiseren. Zo blijft de cliënt deel uitmaken van de samenleving en kan daar nog actief aan deelnemen als de cliënt dat wilt.

Leefbaarheid in directe omgeving

Veel activiteiten, maaltijden en zijn openbaar en kunnen ook bezocht worden door buurtbewoners.  Dat vergroot de leefbaarheid in de directe leefomgeving. Onze woonzorgcentra zijn een ontmoetingsplek voor de buurt waarin jong en oud welkom zijn.

Duurzaamheid

Voor de komende jaren is het onze intentie om de samenwerking te vergroten op het gebied van duurzaamheid. Ook zouden we graag nog meer gaan samenwerken met lokale ondernemers.

Onderwijs

Zorggroep Ter Weel werkt nauw samen met het onderwijs, van crèche tot universiteit. Van kleintjes die komen spelen bij onze cliënten op de afdeling, naar leerlingen van het voortgezet onderwijs die hun maatschappelijke stage lopen tot studenten die hun afstudeeropdracht doen bij Zorggroep Ter Weel of komen werken als trainee.

Ter Weel als werkgever

Ten slotte zijn wij ervan overtuigd dat deze zichtbaarheid in de maatschappij aantrekkingskracht uitoefent op mensen om te kiezen voor Zorggroep Ter Weel als werkgever. Want in een ondernemende organisatie is het prettig werken en ontwikkelen.