Direct contact

Ons meest recente Europese project

ZORO

In Vlaanderen werken meer dan 350 000 zorgprofessionals en in Nederland zijn dat er ruim 1 miljoen, maar toch zijn er nog steeds handen te kort. Er zijn een stijgende groep ouderen, een bijkomende zorgvraag en lange wachtrijen. Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO – Zorgroute Arbeidsmarkt – wil een antwoord bieden op deze uitdagingen. Door studenten en zorgprofessionals te versterken in hun job proberen de verschillende partners van dit project de kloof tussen zorgonderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen.

Vergrijzing, toenemende vraag naar thuiszorg, zelfzorg via apps en persoonsvolgende budgetten, enzovoort. We komen er allemaal van dichtbij mee in aanraking. Ook de zorgsector zelf ziet de noodzaak om zich voortdurend aan te passen aan digitale en maatschappelijke evoluties. Project ZORO wil leerlingen én werknemers in de zorg daar beter op voorbereiden. De klemtoon ligt op het ontwikkelen en uittesten van 4 opleidingsmodules: interprofessioneel samenwerken, technologische wendbaarheid, proactief en innovatief werkgedrag en de ethische en intermenselijke aspecten van de zorg. Verschillende opleidingspartners in Vlaanderen en Nederland gaan met simulatiepoppen, rollenspelen, games en andere methoden aan de slag om het werkveld zo dicht mogelijk bij de opleiding te brengen. De kwaliteit en effectiviteit van deze opleidingen worden gewaarborgd door de Universiteit Antwerpen én met de betrokkenheid van de ruimere zorgsector via focusgroepen en een klankbordgroep.

 

 

Dankzij ZORO kunnen studenten en zorgprofessionals in realistische settings en tijdens rollenspelen oefenen én getest worden op 4 competenties die noodzakelijk zijn in de zorgsector:

  1. Interprofessioneel samenwerken: een patiënt heeft een heel team van zorgverleners rondom zich. Hoe werk je samen met deze professionals die elk hun eigen expertise en competenties hebben?
  2. Technologische wendbaarheid: hoe ga je om met nieuwe zorgtechnologieën? Welke invloed heeft dat op jou, op je relatie met de patiënt, met collega’s?
  3. Proactief en innovatief werkgedrag: volg je blind je werkschema of vertrouw je soms ook op de wensen van de patiënt en je eigen inzicht? Hoe kan je je eigen werk verbeteren?
  4. Ethiek: kan je je in je patiënt verplaatsen? Hoe ver ga je in de dienstverlening voor je patiënt?

Het project richt zich zowel op studenten als op startende of ervaren zorgprofessionals. En dan zowel op zorgprofessionals die geen formele of korte opleiding volgden, zorgkundigen en verpleegkundigen (HBO5 en bachelors).

Over het project

Gouverneur Kinsbergencentrum, het provinciaal centrum voor zorgeconomie en -innovatie, startte dit project samen met verschillende Vlaamse en Nederlandse onderwijs- en zorginstellingen: Rhizo 4, Curio, Scalda, Vives hogeschool, Universiteit Antwerpen en de Ter Weel Zorggroep. Het project start vanaf september 2019 en zal drie jaar duren. Dankzij de cofinanciering van Interreg Vlaanderen-Nederland, Gouverneur Kinsbergencentrum, Provincie Antwerpen en de verschillende partners wordt een budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt.

Samenwerkingen op een rij

Vergrijzing, toenemende vraag naar thuiszorg, zelfzorg via apps en persoonsvolgende budgetten: de zorgsector dient zich voortdurend aan te passen aan digitale en maatschappelijke veranderingen. Leerlingen en werknemers in de zorg worden daar beter op voorbereid via 4 leerroutes die tot stand komen vanuit een onderzoek door de Universiteit van Antwerpen.

Zeeuwse Zorg Coalitie

Om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen, heeft een groot aantal partijen de krachten gebundeld in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Niet eerder is op deze schaal samengewerkt aan het toegankelijk houden van de zorg in Zeeland. En dat is nodig. Als er niets gebeurt, staat de zorg en daarmee de leefbaarheid en economie in de provincie op het spel.

De Zeeuwse Zorg Coalitie is een samenwerkingsverband dat een jaar geleden is opgericht door de bestuurders van de Zeeuwse zorgorganisaties Adrz, Emergis, SVRZ, ZorgSaam en zorgverzekeraar CZ. Wat hen bij elkaar bracht, was het gedeelde urgentiebesef: er moet nu iets gebeuren en dat kunnen we niet alleen. Vergrijzing en ontgroening zorgen onder andere voor personeelstekorten, een toename van het aantal kwetsbare ouderen en lange aanrijtijden voor acute zorg. We realiseren ons dat het geen kwestie is van een beetje meer ons best doen. Er komt een uitdaging op ons af die geen van ons alleen kan oplossen. De problematiek dwingt ons over de grenzen van onze eigen organisatie heen te kijken en open te staan voor innovatieve oplossingen. De ambitie is hoog: de zorg in Zeeland toekomstbestendig maken en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen behouden en het vestigingsklimaat vergroten.

Meerwaarde cliënt

Onze samenwerkingen hebben een meerwaarde voor onze cliënten, want door krachten te bundelen kunnen we mooie activiteiten organiseren. Zo blijft de cliënt deel uitmaken van de samenleving en kan daar nog actief aan deelnemen als de cliënt dat wilt.

Leefbaarheid in directe omgeving

Veel activiteiten, maaltijden en zijn openbaar en kunnen ook bezocht worden door buurtbewoners.  Dat vergroot de leefbaarheid in de directe leefomgeving. Onze woonzorgcentra zijn een ontmoetingsplek voor de buurt waarin jong en oud welkom zijn.

Duurzaamheid

Voor de komende jaren is het onze intentie om de samenwerking te vergroten op het gebied van duurzaamheid. Ook zouden we graag nog meer gaan samenwerken met lokale ondernemers.

Onderwijs

Zorggroep Ter Weel werkt nauw samen met het onderwijs, van crèche tot universiteit. Van kleintjes die komen spelen bij onze cliënten op de afdeling, naar leerlingen van het voortgezet onderwijs die hun maatschappelijke stage lopen tot studenten die hun afstudeeropdracht doen bij Zorggroep Ter Weel of komen werken als trainee.

Ter Weel als werkgever

Ten slotte zijn wij ervan overtuigd dat deze zichtbaarheid in de maatschappij aantrekkingskracht uitoefent op mensen om te kiezen voor Zorggroep Ter Weel als werkgever. Want in een ondernemende organisatie is het prettig werken en ontwikkelen.