Direct contact

Tijdens de corona-periode heeft Zorggroep Ter Weel een aantal bezoekregels ingesteld. Er waren minder mogelijkheden (en soms géén mogelijkheden) om cliënten te bezoeken. Dit heeft voor veel verdriet gezorgd bij cliënten, hun familie en medewerkers. Er was echter ook een positief effect: er ontstond veel meer rust op de afdelingen. Veel cliënten met dementie waren minder geprikkeld en geagiteerd. Voorheen was er namelijk regelmatig drukte en onrust op de afdeling. Die onrust ontstond door de aanwezigheid van bezoekers en de gesprekken die deze bezoekers onderling voerden ‘over de hoofden van de cliënten heen’. Daarom is afgesproken om na het opheffen van de corona-maatregelen na te denken over een nieuw regulier bezoekbeleid. Op dit moment geldt het volgende bezoekbeleid, dat is opgesteld met medewerking van de centrale cliëntenraad, professionele adviesraad, ondernemingsraad en locatiemanagers.

Plaats van bezoek

De huiskamers van de PG-afdelingen zijn een belangrijke woon- en verblijfsomgeving voor cliënten. De huiskamers zijn daarom niet de plaats waar individuele cliënten hun bezoek kunnen ontvangen. Daarvoor kan de cliënt met zijn/haar bezoekers gebruik maken van de eigen kamer, het restaurant of andere algemene ruimte binnen Ter Weel. De bezoekers mogen hun familielid/naaste wel ophalen in de huiskamer of daar terugbrengen.

Voor de andere cliëntgroepen (niet PG) is bezoek in de huiskamers wel bespreekbaar. Cliënten of bezoekers kunnen hierover afspraken maken met een medewerker van de afdeling, de zorgcoördinator of locatiemanager.

Begeleiding bij geplande activiteiten in de huiskamer

Familieleden/naasten zijn wél welkom om te helpen bij een geplande activiteit voor een groep cliënten in de huiskamer op de afdeling. Dat wil zeggen: een groepsactiviteit waarover vooraf afspraken zijn gemaakt.

Bezoektijden

De locaties van Zorggroep Ter Weel zijn voor cliënten hun (t)huis. Daarom hanteren we geen bezoekuren. Uiteraard gaan deuren van locaties (afhankelijk van de locatie) na 18.00 uur wel op slot voor de veiligheid. Bezoekers kunnen zich melden aan de deur, waarna de deuren op afstand geopend worden.

Uitzonderingen

Er kunnen specifieke omstandigheden zijn die om een uitzondering vragen. In dat geval kan de familie/het bezoek dit overleggen met de betreffende afdeling/zorgcoördinator/locatiemanager.