Direct contact

Missie en Visie

Zorggroep Ter Weel is een ondernemende organisatie die gericht is op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van ouderen, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Tevens wil Zorggroep Ter Weel een maatschappelijke rol vervullen in de wijken, dorpen en buurten waar de woonzorgcentra zich bevinden, met als doel verdergaande integratie. Indien opname in een van de woonzorgcentra van Ter Weel noodzakelijk wordt, dan blijft de cliënt en zijn familie in regie om deze periode zo aangenaam mogelijk te beleven binnen de begeleidings-en behandelmogelijkheden die er zijn. De woonzorgcentra zijn zo ingericht, dat welzijn van (kwetsbare) ouderen en kleinschalig wonen (in een grootschalige setting) alle aandacht krijgen.

Missie en visie

Organisatiestructuur

Zorggroep Ter Weel heeft professionele medewerkers die met een hart voor de zorg werken. Deze medewerkers zijn actief betrokken bij diverse processen in zorg, welzijn, facilitair en ondersteuning. De organisatie is trots op deze mensen en waardeert hun dagelijkse inzet. De aansturing en het aanspreekpunt van de medewerkers ligt bij een teamleider. De teamleiders worden op hun beurt weer begeleid door een vijftal managers. Die managers vormen samen met de bestuurder het managementteam. Zorggroep Ter Weel stimuleert eigen initiatieven en ondernemerschap van onderuit. Van alle medewerkers wordt een proactieve houding verwacht om zelf actie te ondernemen en kansen en mogelijkheden te onderzoeken en te benutten. Ruimte voor Welbevinden voor de cliënt is daarbij het basisprincipe, maar zeker ook Ruimte voor Welbevinden voor zichzelf.

Organisatiestructuur

Kwaliteit en innovatie

Zorggroep Ter Weel wil de beste kwaliteit waarborgen voor haar cliënten en haar medewerkers. Daarom schrijven we jaarlijks kwaliteitsplannen en bezitten we de benodigde accreditaties. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze ouderenzorg te innoveren. We maken gebruik van verschillende nieuwe systemen en experimenteren met pilots telkens nieuwe innovaties.

Kwaliteit en Innovatie

Nieuws

Aan deze pagina wordt gewerkt…

Nieuws

Agenda

Aan deze pagina wordt gewerkt…

Agenda

Samenwerkingen

Zorggroep Ter Weel staat midden in de samenleving. Wij werken samen met diverse maatschappelijke organisaties, lokale ondernemers, het onderwijs, vrijwilligersorganisaties, kerken en diverse sleutelfiguren.

Samenwerkingen

Publicaties en brochures

Aan deze pagina wordt gewerkt…

Publicaties en brochures

Complimenten, tips en klachten

Aan deze pagina wordt gewerkt…

Tips en klachten