Direct contact

De klachtenprocedure is onderaan deze pagina te vinden.

Tips & klachten

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 5.
   Het kan zijn dat u een bestand wil uploaden, als toelichting/aanvulling op uw tip of klacht. Gebruik het veld hierboven om uw bestand te uploaden. Het uploaden van een bestand is niet verplicht.
  Het kan voorkomen dat u kenbaar wilt maken dat het beter kan of dat u ontevreden bent. U kunt uw (on)tevredenheid het beste eerst met een van onze zorgmedewerkers zelf bespreken of met hun leidinggevende. Een gesprek kan soms al veel oplossen.
  U kunt ook melding doen met dit formulier bij onze beleidsmedewerkers kwaliteit. We luisteren graag naar u. 
  Joannaplantsoen 1 4462 AV Goes

  Formulier ingevuld?

  Alle tips en klachten worden in behandeling genomen, daarna wordt per inzending bekeken welk vervolg we hier aan kunnen geven. Alle tips zijn zelfs welkom, u helpt ons hier enorm mee!

  Met klachten gaan wij zorgvuldig om. We vinden het jammer om klachten te krijgen, maar wij kunnen leren van klachten. Een klacht kan de aanleiding zijn om maatregelen te treffen én voorkomen dat er in de toekomst opnieuw onvrede ontstaat.

  Voor het kenbaar maken van klachten heeft Zorggroep Ter Weel een klachtenprocedure opgesteld. Deze is opgebouwd uit verschillende stappen. Onderaan deze pagina kunt u een document over de klachtenprocedure raadplegen.

  Onafhankelijke klachtenfunctionaris

  Uw klacht kunt u bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris die niet in dienst is van Zorggroep Ter Weel. De onafhankelijke klachtenfunctionaris biedt ondersteuning op het gebied van bemiddeling in klachten tussen cliënten, familie van cliënten enerzijds en de organisatie Zorggroep Ter Weel anderzijds. U kunt de
  onafhankelijk klachtenfunctionaris zelf telefonisch of per e-mail benaderen.

  Onafhankelijke klachtenfunctionaris
  Dhr. A.J. (Arjen) Meeuwsen
  Tel.: 06 – 46 95 43 28
  Mail: arjenmeeuwsen@hotmail.com

  Geschillencommissie

  Zorggroep Ter Weel is aangesloten bij de Geschillencommissie VVG. De geschillencommissie behandelt alle door cliënten van de zorgaanbieder aan haar voorgelegde geschillen over gedragingen van de zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening in de zin van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, tenzij de Commissie zich daartoe niet bevoegd acht of indien zij de cliënt niet ontvankelijk verklaart in diens klacht. U moet altijd eerst zelf proberen met de zorgaanbieder tot een oplossing te komen of door bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Vaak zal dit ook lukken. In sommige gevallen volstaan excuses, in andere gevallen zult u de door u geleden schade vergoed willen hebben.

  Als u het met de zorgaanbieder niet eens wordt over de oplossing van het geschil, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie VVG. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.degeschillencommissiezorg.nl

  Klachtencommissie Zeeland

  Wanneer uw klacht zowel intern als met de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Zeeland. Op de website viazorg.nl/klachtencommissie vindt u meer informatie zoals een brochure en het (digitale) klachtmeldingsformulier.

  Klachtencommissie Zeeland
  t.a.v. het ambtelijk secretariaat
  Fruitlaan 4C
  4462 EP Goes
  Tel.: 0113 – 25 00 73
  Mail: klachtencommissiezeeland@viazorg.nl