Tips & klachten
Direct contact

De klachtenprocedure is onderaan deze pagina te vinden.

Tips & klachten

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 5.
   Het kan zijn dat u een bestand wil uploaden, als toelichting/aanvulling op uw tip of klacht. Gebruik het veld hierboven om uw bestand te uploaden. Het uploaden van een bestand is niet verplicht.
  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.
  Bent u ontevreden over iets? Heeft u ideeën dat iets beter kan? Of wilt u een klacht indienen? We luisteren graag naar u en gaan met u in gesprek om tot een oplossing te komen. Hieronder leest u wat u kunt doen en welke hulp u daarbij kunt krijgen.
  Joannaplantsoen 1 4462 AV Goes

  Ontevreden over iets? Of heeft u het idee dat iets beter kan?

  Praat erover met de medewerker die erbij betrokken is.  Wilt of kunt u dit niet? Praat er dan over met de leidinggevende van die medewerker. Samen kunt u tot een oplossing komen en de situatie verbeteren.

  Vindt u het lastig dit gesprek aan te gaan? En/of wilt u praten met iemand die niet bij de situatie betrokken is?  

  Neem contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar uw verhaal, geeft u advies en kan u helpen bij het oplossen van de onvrede of het indienen van een klacht. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk. Dat betekent dat hij/zij niet in dienst is van Zorggroep Ter Weel.

  De klachtenfunctionaris voor cliënten van Zorggroep Ter Weel is:
  Dhr. A.J. (Arjen) Meeuwsen
  Tel.: 06 – 46 95 43 28
  Mail: arjenmeeuwsen@hotmail.com

   

  Heeft u vragen over onvrijwillige zorg? Over zorg waar u het niet eens mee bent? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon voor de Wet zorg en dwang. Zij ondersteunt u bij het bespreekbaar maken van uw vragen en/of klacht en bij het zoeken naar een oplossing. Alles wat u vertelt is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst bij Zorggroep Ter Weel.

  De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) is:
  Hélène de Zeeuw
  Tel.: 06 – 21 64 43 32
  Mail: h.dezeeuw@hetlsr.nl

  Lukt het niet de ontevredenheid samen op te lossen? 

  Komt u er ondanks gesprekken met de medewerker en/of leidinggevende niet uit? Dan kunt u een officiële klacht indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

  Wie kan een klacht indienen: 

  • Cliënten van Zorggroep Ter Weel
  • Hun vertegenwoordigers, zaakwaarnemers of gemachtigden
  • Hun nabestaanden

  Waarover kunt u een klacht indienen:

  • De manier waarop medewerkers omgaan met de cliënt (bejegening)
  • De zorg die verleend wordt aan de cliënt of die níet verleend wordt aan de cliënt
  • Standpunten of beslissingen over de zorg aan de cliënt

  Bij wie en hoe kunt u de klacht indienen? 

  Schriftelijk bij de raad van bestuur van Zorggroep Ter Weel: per post of per e-mail.

  Postadres: Zorggroep Ter Weel, t.a.v. Raad van Bestuur, Joannaplantsoen 1, 4462 AV Goes.

  E-mailadres: directiesecretariaat@terweel.nl  

  Let op: een klacht over onvrijwillige zorg/wet zorg en dwang dient u in bij de klachtencommissie Zeeland: Klachtencommissie Zeeland | Viazorg

  Meer informatie over de het indienen van de klacht en de behandeling van een klacht vindt u in ons klachtenreglement

  Vertrouwenspersoon vermoeden misstand

  Vertrouwenspersonen voor het melden van een vermoeden van een misstand, zoals beschreven in de klokkenluidersregeling: