Direct contact

De klachtenprocedure is onderaan deze pagina te vinden.

Tips & klachten

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 5.
   Het kan zijn dat u een bestand wil uploaden, als toelichting/aanvulling op uw tip of klacht. Gebruik het veld hierboven om uw bestand te uploaden. Het uploaden van een bestand is niet verplicht.
  Bent u ontevreden over iets? Heeft u ideeën dat iets beter kan? Of wilt u een klacht indienen? We luisteren graag naar u en gaan met u in gesprek om tot een oplossing te komen. Hieronder leest u wat u kunt doen en welke hulp u daarbij kunt krijgen.
  Joannaplantsoen 1 4462 AV Goes

  Ontevreden over iets? Of heeft u het idee dat iets beter kan?

  Praat erover met de medewerker die erbij betrokken is.  Wilt of kunt u dit niet? Praat er dan over met de leidinggevende van die medewerker. Samen kunt u tot een oplossing komen en de situatie verbeteren.

  Vindt u het lastig dit gesprek aan te gaan? En/of wilt u praten met iemand die niet bij de situatie betrokken is?  

  Neem contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar uw verhaal, geeft u advies en kan u helpen bij het oplossen van de onvrede of het indienen van een klacht. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk. Dat betekent dat hij/zij niet in dienst is van Zorggroep Ter Weel.

  De klachtenfunctionaris voor cliënten van Zorggroep Ter Weel is:
  Dhr. A.J. (Arjen) Meeuwsen
  Tel.: 06 – 46 95 43 28
  Mail: arjenmeeuwsen@hotmail.com

  Lukt het niet de ontevredenheid samen op te lossen? 

  Komt u er ondanks gesprekken met de medewerker en/of leidinggevende niet uit? Dan kunt u een officiële klacht indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

  Wie kan een klacht indienen: 

  • Cliënten van Zorggroep Ter Weel
  • Hun vertegenwoordigers, zaakwaarnemers of gemachtigden
  • Hun nabestaanden

  Waarover kunt u een klacht indienen:

  • De manier waarop medewerkers omgaan met de cliënt (bejegening)
  • De zorg die verleend wordt aan de cliënt of die níet verleend wordt aan de cliënt
  • Standpunten of beslissingen over de zorg aan de cliënt

  Bij wie en hoe kunt u de klacht indienen? 

  Schriftelijk bij de raad van bestuur van Zorggroep Ter Weel: per post of per e-mail.

  Postadres: Zorggroep Ter Weel, t.a.v. Raad van Bestuur, Joannaplantsoen 1, 4462 AV Goes.

  E-mailadres: directiesecretariaat@terweel.nl  

  Let op: een klacht over onvrijwillige zorg/wet zorg en dwang dient u in bij de klachtencommissie Zeeland: Klachtencommissie Zeeland | Viazorg

  Meer informatie over de het indienen van de klacht en de behandeling van een klacht vindt u in ons klachtenreglement