Direct contact

Wat doen we tijdens de dagbesteding?

De begeleiders van de dagbesteding proberen zo goed mogelijk op de behoeften van de gast in te spelen. Voorbeelden van de activiteit tijdens de dagbesteding is bijvoorbeeld bloemstukken maken, bewegen, uitstapjes, de krant lezen, een (nostalgisch) spelletje doen et cetera. De activiteiten worden georganiseerd in groepsverband, wat ervoor zorgt dat de ontmoeting onderling ook wordt bevorderd. Er is binnen de dagbesteding volop ruimte voor eigen inbreng.

Kan iedereen naar de dagbesteding?

Het is ons streven dat iedereen de dagbesteding kan bezoeken als hij of zij daar behoefte aan heeft. Aanvankelijk is de dagbesteding alleen opgezet voor cliënten en mensen uit de buurt die een zorgindicatie hebben. Wanneer het u niet lukt om uw ondersteuningsvraag op te lossen met mensen uit uw eigen netwerk zoals familie, buren of een vrijwilliger, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een maatwerkvoorziening via de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Hiervoor wendt u zich tot de gemeentelijke toegang in uw eigen woonplaats.

Indicatieloze dagbesteding

Zorggroep Ter Weel is sinds 2019 gestart met indicatieloze dagbestedingen. Dit geldt voor de locaties Yerseke, Rilland, Krabbendijke en Kruiningen. Op deze dagbesteding zijn mensen welkom die geen zorgindicatie hebben, maar wel behoefte hebben aan een dagbesteding.

Het toegankelijk maken van de dagbesteding voor mensen zonder zorgindicatie maakt de activiteiten levendiger, omdat we hiermee de drempel verlagen voor mensen van buitenaf om deel te nemen aan de activiteiten van de dagbesteding. Bekijk het filmpje hieronder voor een uitleg door Mirjam Vreeke, teamcoördinator Welzijn en Vrijwilligers.

Praktische zaken

Maaltijd

Natuurlijk hebben we gedacht aan een maaltijd op de dagbesteding. Tijdens de lunch kunt u gebruikmaken van een maaltijd zoals u dat gewend bent. U kunt kiezen uit een broodmaaltijd of een warme maaltijd.

Vervoer

We kunnen het ons voorstellen dat u niet altijd op eigen kracht, of met iemands hulp naar de dagbesteding kunt komen. Als u gebruik wilt maken van vervoer van en naar de dagbesteding, kunt u contact opnemen met de regiotaxi.

cliënten met elkaar in gesprek aan tafel

Op welke locaties bieden we dagbesteding aan?

Regio Goes

  • Ter Weel Goes
  • Randhof

 

Regio Reimerswaal

  • Moerzicht (Yerseke)
  • Hof Cruninghe (Kruiningen)
  • De nieuwe Vliedberg (Rilland)
  • Ter Weel Krabbendijke (Krabbendijke)