Innovatie - Zorggroep Ter Weel
Direct contact

Zorggroep Ter Weel wil een organisatie zijn die proactief inspeelt op de ontwikkelingen aangaande de zorg voor ouderen, haar medewerkers en vrijwilligers. We hechten veel waarde aan verbeteren, vernieuwen en innoveren. Om deze reden heeft Zorggroep Ter Weel innovatie als één van de pijlers opgenomen in het ambitiedocument ‘Zorggroep Ter Weel op weg naar 2030’.

Ook in 2024 willen we binnen Zorggroep Ter Weel innovaties inzetten die binnen of buiten Zorggroep Ter Weel hun meerwaarde hebben bewezen. Zo gaan we aan de slag met slimmer incontinentiemateriaal, zetten we de medido in bij bewoners die VPT zorg ontvangen en hopen we een eerste stap te zetten met spraakgestuurd rapporteren. Daarnaast starten we een project waarbij we de digitale vaardigheden van onze medewerkers vergroten en worden familieleden en cliënten bij inzet van innovaties hier óók in getraind.

Bekijk hier het

Innovatiebeleid van Zorggroep Ter Weel

Klik hier

Een greep uit een aantal innovaties die worden ingezet bij Zorggroep Ter Weel:

 • Momo BedSense

  De Momo BedSense bevordert de nachtrust van bewoners en vergroot het gevoel van veiligheid. Voor de medewerker biedt de Momo BedSense en bijbehorende app meer overzicht, rust en werkplezier. Met de inzet van Momo BedSense is het duidelijk wanneer een bewoner in of uit bed is en ondersteuning nodig heeft. Hierdoor kunnen standaard en inefficiënte nachtrondes worden vermeden. En de noodzaak om bewegingssensoren in te zetten, vermindert ook.

 • Somnox

  De Somnox slaaprobot is een robot die mensen helpt om in slaap te vallen. Hij simuleert een menselijke ademhaling door ritmisch in en uit te zetten. Wanneer de gebruiker de Slaaprobot vasthoudt, zal deze zijn/haar ademhaling aanpassen aan het vertragende ademhalingsritme. Op deze manier zal de gebruiker rustiger ademhalen en ontspannen. Ook het afspelen van rustgevende geluiden (bijvoorbeeld regen of vogelgeluiden) is mogelijk. Deze factoren zouden samen moeten zorgen voor een kortere inslaaptijd, zowel bij aanvang van de nachtrust als bij het opnieuw inslapen na een onderbreking.

 • CRDL

  De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie – zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking- én hun omgeving.

  De CRDL helpt het isolement van mensen te doorbreken wanneer een normaal gesprek niet meer goed mogelijk is. Het instrument maakt een contact mogelijk waaraan gebruikers gelijkwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun cognitieve vermogens. Iedere deelnemer heeft gelijke mogelijkheden het contact te initiëren en invloed uit te oefenen op de interactie.

 • Qwiek.up

  De Qwiek.up is speciaal ontwikkeld en geproduceerd voor de toepassing van belevingsgerichte zorg. Het belangrijkste bij belevingsgerichte zorg is het centraal stellen van de cliënt, we hebben immers te maken met mensen die allemaal uniek zijn. Met de Qwiek.up richten wij ons op de cliënt en vergeten we ook de zorgverlener niet.

  De Qwiek.up creëert een audiovisuele beleving voor cliënten, waardoor ze meegenomen worden in hun persoonlijke belevingswereld. Hierdoor wordt in veel gevallen de zorgvraag van bewoners verminderd. De Qwiek.up biedt talloze mogelijkheden aan zorginterventies en ondersteunt de zorgverlener op de momenten die daarom vragen. Zo kan er meer aandacht worden besteed aan andere cliënten en activiteiten. Tevens wordt door zorginstellingen onderzocht hoe de Qwiek.up als alternatief kan dienen voor onrust medicatie gedurende de dag en de nacht.

 • Medido (medicijndispencer)

  Een medicijndispenser is een apparaat waarin een medicatierol met medicijnen zit. Op het moment dat de medicijnen nodig zijn, geeft het apparaat een signaal. De cliënt wordt zo door het apparaat ondersteund bij de inname van de medicatie. Dit geeft de cliënt eigen regie. Daarnaast bespaart het collega’s in het primair proces tijd.

 • Slimmer incontinentiemateriaal

  Incontinentie is een veel voorkomend probleem bij ouderen en zorgt voor veel ongemakken. Daarbij is voor zorgmedewerkers het verwisselen van incontinentiemateriaal fysiek zwaar en tijdrovend. Om niet meer te vroeg of net te laat te zijn met het verschonen van het incontinentiemateriaal bij cliënten, starten we in het voorjaar van 2024 met de implementatie van slimmer incontinentiemateriaal. De ’slimme inco’ is incontinentiemateriaal dat voorzien is van verschillende sensoren die het vochtniveau registreren en via een app doorgeven. Hierdoor vinden verschoningen op het juiste moment plaats, wat resulteert in meer comfort en minder huid- en urinewegproblemen.

  Zorgmedewerkers hoeven bovendien niet meer op standaardtijden handmatig het incontinentiemateriaal te controleren of te verschonen. Slimme inco betekent minder verschoningen, minder verspilling, minder natte bedden en voor de zorgmedewerkers tijdswinst. Doordat we de slimme inco beter kunnen afstemmen op de individuele behoefte van de client wordt de zorg socialer en menselijker.

 • Positieve Gezondheid

  Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draagt een zorgprofessional bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Het spinnenwebdiagram van positieve gezondheid beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten, hetgeen binnen Zorggroep Ter Weel op de dagbestedingen als instrument wordt ingezet als opmaat naar een gesprek over gezondheid en welzijn. Binnen Zorggroep Ter Weel is de wens om deze kijk in 2024 vorm te geven binnen de intramurale settings.

 • Stichting anders werken in zorg

  Anders Werken in de Zorg stimuleert samenwerking tussen (ouderen) zorgorganisaties op regionaal niveau. Anders Werken in de Zorg is in 2018 begonnen in de regio West-Brabant en is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke stichting, waarbij o.a. regio Zeeland is aangesloten.

  ‘Anders Werken in de Zorg’ heeft als missie om innovaties in de zorg te versnellen.
  Dat vraagt een goede samenwerking tussen zorgorganisaties en minder individueel aan de slag te gaan. Binnen Anders Werken in de Zorg werken verschillende zorgorganisaties binnen een regio met elkaar samen om tot een succesvolle opschaling van innovaties te komen en kennis uit te wisselen.

  Zorggroep Ter Weel erkent het belang van een gezamenlijke transparante aanpak en participeert actief in het netwerk Anders Werken in de Zorg. Zij vaardigt o.a. een regionaal programmamanager af die de projecten en kennisuitwisseling binnen de regio faciliteert en aanjaagt.