Volledig Pakket Thuis (VPT) - Zorggroep Ter Weel
Direct contact

Zorggroep Ter Weel gelooft in een toekomst waarin kwaliteit van leven vooropstaat. Door te kiezen voor het Volledig Pakket Thuis kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, terwijl ze toch de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het is een op maat gemaakt pakket, waarin afspraken worden gemaakt over wat ieders bijdrage is aan het welbevinden van de cliënt.

Wat valt er binnen het VPT?

Het VPT is volledig op uw eigen wensen en behoeften in te vullen. Samen met u, de wijkverpleegkundige en uw mantelzorger(s) wordt een zorgleefplan opgesteld. Hierin staat beschreven welke zorg en ondersteuning u ontvangt en wat uw voorkeuren zijn als het gaat om welzijn. Verandert de zorgvraag? Dan wordt het zorgleefplan aangepast. Wanneer u ervoor kiest om een onderdeel niet af te nemen dan heeft u recht op een vergoeding. Deze vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd. Afhankelijk van uw situatie kan het VPT bestaan uit de volgende ondersteuningsvormen:

 • Zorg- en welzijnsarrangement;
 • Persoonsalarmering en hulp bij acute zorgvraag;
 • Dagbesteding;
 • Huishoudelijke hulp;
 • Maaltijden;
 • Linnendienst.

Wat valt er buiten het VPT?

 • Alle kosten die te maken hebben met uw woning. Denk hierbij aan een hypotheek en huur- en woonkosten zoals gas, water en licht.
 • Eventuele woningaanpassingen en/of hulpmiddelen.
 • Huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, tandheelkundige zorg.
 • Behandelingen vanuit de huisarts, tandarts, apotheek, medische specialistische zorg en psychiatrische zorg. Voor deze zorg behoudt u uw zorgverzekering.

Als u van uw huisarts een verwijzing voor de fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist heeft gekregen, dan kunt u dit consult via de wijkverpleegkundige aanvragen bij Zorggroep Ter Weel. Onze paramedici komen dan graag bij u thuis langs.

Wanneer komt u in aanmerking voor het VPT?

Het is belangrijk dat uw gezondheid het toelaat om thuis te blijven wonen. Kan dat op een verantwoorde en veilige manier? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het Volledig Pakket Thuis. Om gebruik te maken van het Volledig Pakket Thuis, heeft u een indicatie nodig voor langdurige zorg, een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg).

Volledig Pakket Thuis, zo regelt u het:

U kunt gebruikmaken van het VPT als u in aanmerking komt voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. U kunt zelf een indicatie aanvragen via www.CIZ.nl. Indien u vragen heeft over het aanvragen van uw Wlz-indicatie, kunt u maatschappelijk werk van Zorggroep Ter Weel benaderen.

Wat is uw eigen bijdrage voor het VPT?

Voor het Volledig Pakket Thuis betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. U kunt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) informeren over deze bijdrage. Ook kunt u op de website www.hetcak.nl de hoogte van uw eigen bijdrage (laten) berekenen.

Wat als u niet in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie?

Als blijkt dat u geen recht heeft op een Wlz-indicatie dan kunt u alsnog van (bijna) alle diensten gebruik maken. De afgesproken zorg wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw). De overige diensten zal de wijkverpleegkundige met u doornemen.

Op welke locaties kan ik gebruik maken van het VPT?

U kunt op een aantal locaties van Zorggroep Ter Weel gebruikmaken van het VPT. Dit kunt u doen op:

 • Ter Weel Krabbendijke: wilt u zichzelf inschrijven voor een huurappartement (met zorg of een toekomstige zorgvraag)? Dan kunt u zichzelf inschrijven via Beveland Wonen en via het maatschappelijk van Zorggroep Ter Weel.
 • Residence ’t Gasthuis: inschrijven voor een huurappartement (met zorg of een toekomstige zorgvraag) kan via Neeskens Makelaars, die samen met Zorggroep Ter Weel de wachtlijst beheert.

Meer informatie?

U kunt maatschappelijk werk bereiken via de receptie van Ter Weel Goes, telefoonnummer 0113 – 65 40 00, of via maatschappelijkwerk@terweel.nl.