Direct contact

Thuis met zorg

Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk.

Het ouder worden, een ziekte, een beperking of een thuiskomst vanuit een ziekenhuis kan dit minder makkelijk maken. Zorg Thuis van Zorggroep Ter Weel kan dan uitkomst bieden. Onze professionele zorg- en dienstverlening is erop gericht om uw zelfredzaamheid en eigen levensstijl zo lang mogelijk te behouden.

Hoe zit het met de kosten?

Indien u een indicatie voor zorg heeft, worden de kosten vergoed door uw ziektekostenverzekering. Uiteraard kunt u ook zonder indicatie gebruikmaken van onze dienstverlening, maar dan draagt u de kosten hiervan geheel zelf. Voor begeleiding die valt onder de WMO is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd die door het CAK wordt bepaald.