Onze zorg - Zorggroep Ter Weel
Direct contact

Zorg in het Zeeuwse hart

aandacht voor de cliënt

Wonen bij ons

Zorggroep Ter Weel ondersteunt ouderen op het gebied van zelfredzaamheid, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Indien opname in één van de woonzorgcentra noodzakelijk is, blijft de cliënt en diens familie in regie. Dit om deze periode zo aangenaam mogelijk te beleven, binnen de begeleidings- en behandelmogelijkheden die er zijn.

Wonen bij ons
cliënten spelen badminton

Extra zorg

Naast de verpleging en de verzorging die Zorggroep Ter Weel biedt, hebben wij ook specialisten en professionals in huis die u kunnen behandelen. Dat zijn specialisten zoals de fysiotherapeut of de ergotherapeut, maar ook de pedicure en geestelijk verzorger. Soms verwijst uw arts u naar deze specialisten, maar in sommige gevallen kunt u er ook zonder verwijzing heen.

Extra zorg

Voor verwijzers

Uw patiënten kunnen bij ons terecht voor specialistische, multidisciplinaire zorg voor ouderen en voor mensen met een chronische ziekte, onder andere op het gebied van somatiek en psychogeriatrie. Daarnaast bieden we Zorg Thuis en zijn we aangesloten bij ParkinsonNet. Onze paramedische diensten zijn speciaal toegespitst op ouderen. Zij leveren ook extramurale zorg die door zorgverzekeraars wordt vergoed.

Voor verwijzers