Direct contact

Zorg in het Zeeuwse hart

Wonen bij ons

Zorggroep Ter Weel ondersteunt ouderen op het gebied van zelfredzaamheid, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Indien opname in één van de woonzorgcentra noodzakelijk is, blijft de cliënt en diens familie in regie. Dit om deze periode zo aangenaam mogelijk te beleven, binnen de begeleidings- en behandelmogelijkheden die er zijn.

Wonen bij ons
Ouderen spelen badminton

Extra zorg

Naast de verpleging en de verzorging die Zorggroep Ter Weel biedt, hebben wij ook specialisten en professionals in huis die u kunnen behandelen. Dat zijn specialisten zoals de fysiotherapeut of de ergotherapeut, maar ook de pedicure en geestelijk verzorger. Soms verwijst uw arts u naar deze specialisten, maar in sommige gevallen kunt u er ook zonder verwijzing heen.

Extra zorg

Woningverhuur

Het kan zijn dat u nog gezond genoeg bent om thuis te blijven wonen, maar dat u wel hier en daar ontzorgd wil worden. Dan kunt u een woning huren bij Zorggroep Ter Weel. Als u een woning bij ons huurt, kunt u gebruikmaken van voorzieningen zoals administratieve hulp, warme maaltijden, deelname aan activiteiten. Maar u kunt ook gebruikmaken van voorzieningen als de kapper, de biljart of de pedicure die in onze woonzorgcentra te vinden zijn.

Woningverhuur

Voor verwijzers

Uw patiënten kunnen bij ons terecht voor specialistische, multidisciplinaire zorg voor ouderen en voor mensen met een chronische ziekte, onder andere op het gebied van somatiek en psychogeriatrie. Daarnaast bieden we Zorg Thuis en zijn we aangesloten bij ParkinsonNet. Onze paramedische diensten zijn speciaal toegespitst op ouderen. Zij leveren ook extramurale zorg die door zorgverzekeraars wordt vergoed.

Voor verwijzers