Direct contact

Hoe zit het met de kosten?

Indien u een indicatie voor zorg heeft, worden de kosten vergoed door uw ziektekostenverzekering. Uiteraard kunt u ook zonder indicatie gebruikmaken van onze dienstverlening, maar dan draagt u de kosten hiervan geheel zelf. Voor begeleiding die valt onder de WMO is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd die door het CAK wordt bepaald.