Direct contact
Verzorgende pakt handen van een cliënt

Het doel van

Ter Weel Zorg

Elke medewerker en vrijwilliger vervult een persoonlijke sleutelrol in het realiseren van de benodigde ruimte voor welbevinden van de cliënt. Integrale samenwerking tussen de disciplines is daarbij een noodzaak in alle levensfases van de cliënt. De medewerker zal gestimuleerd en gecoacht gaan worden om de benodigde ruimte voor zichzelf te vinden om proactief invulling te geven aan cliëntgericht handelen.

cliënt maakt boontjes schoon

Het doel van

Ter Weel Wonen

We willen een leefruimte bieden waar de cliënt in een warm en gastvrij thuis een eigenwaarde voelt en waar zorg op maat geleverd kan worden in een veilige omgeving. In deze periode zal er een uniform en integraal gastvrijheids-, welzijns-, en veiligheidsniveau voor alle locaties gerealiseerd worden, met een mogelijkheid voor een ‘couleur locale’. Het onderscheidende faciliteitenaanbod op de diverse locaties moet identiek zijn voor alle cliënten van Zorggroep Ter Weel en er moeten randvoorwaarden gecreëerd worden om het gebruik te optimaliseren.

close-up foto hand vrouw

Het doel van

Ter Weel Gemak

Voor onze interne en externe cliënten is het belangrijk dat het volledige aanbod van eigen gemak diensten en die van samenwerkingspartners inzichtelijk is. In deze periode zal een intern centraal loket gerealiseerd worden om de klant zo optimaal mogelijk te kunnen voorzien in zijn behoeftevraag. De Ter Weel Pas zal verder ontwikkeld en breder aangeboden worden om het gebruik van de diensten te vereenvoudigen en te stimuleren

cliënt laat stoffen zien

Het doel van

Ter Weel Actief

We willen de bewoner rond de zorgcentra in deze periode actief gaan benaderen. Ons doel daarbij is activeren, ontmoeten, verbinden, personaliseren en vergroten van welbevinden. Om dit goed vorm te geven en persoonlijk maatwerk te kunnen leveren is inzet van een persoonlijke coach gewenst. Deze kan, in samenwerking met vrijwilligers, wijkbewoners koppelen aan het gemaks- en activiteitenaanbod van Zorggroep Ter Weel.

cliënt is bezig aan een woordpuzzel

Het doel van

Ter Weel Kennis

In deze periode zal er een structuur opgezet worden om het kennisniveau van de medewerker te kunnen monitoren. Competentieprofielen zullen leidend zijn en de opleidingsgraad zal actief gemonitord worden. Het opleidingsaanbod zal afgestemd worden op de behoefte, om zo de medewerker te kunnen geven wat deze nodig heeft voor een professionele en cliëntgerichte taakuitvoering.

cliënt is aan het breien

Het doel van

Ter Weel Algemeen

In deze periode willen we actief op zoek gaan naar de behoefte van de medewerker. Welke randvoorwaarden ziet de medewerker in zijn directe omgeving en in de organisatie om het gewenste cliëntgerichte maatwerk goed te kunnen leveren. We streven naar een organisatiecultuur waarin we in samenwerking met alle disciplines de wens van de cliënt verwezenlijken en een organisatiestructuur waarin duidelijkheid en ruimte is voor ieders persoonlijke inbreng en inzet daarin.