Direct contact

Cliënt en familie/naasten

Voor de kwetsbare ouderen in de gemeenten Goes en Reimerswaal biedt Zorggroep Ter Weel een warme, gastvrije en veilige omgeving. Bij Zorggroep Ter Weel mag en kun je zijn wie je bent! De komende jaren verdiepen we onze werkwijze van ‘zorg verlenen’ naar ‘een bijdrage leveren aan kwaliteit van leven’. Die bijdrage begint met de vraag wat de cliënt belangrijk vindt voor de kwaliteit van zijn/haar leven, zelfstandigheid en eigenwaarde. Samen met cliënt, naasten en netwerk komen we tot passende afspraken over ieders bijdrage aan het welbevinden van de cliënt.

Medewerkers en vrijwilligers

Alle medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Ter Weel staan dag in, dag uit klaar voor het welbevinden van onze cliënten. Wij willen samen een werkomgeving creëren waarin iedereen met plezier zijn werk kan doen en daar voldoening uit haalt. Met aandacht voor elkaar, ruimte voor ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid. We stimuleren dat alle medewerkers zich ontwikkelen: persoonlijk als mens en professioneel in hun werk. In 2020 is de beweging gemaakt naar zelforganiserende teams. Hiermee worden de bevoegdheden lager in de organisatie gelegd zodat medewerkers meer regie hebben om de persoonsgerichte zorg rond de cliënt zo goed mogelijk te organiseren.

Lees meer over werken en leren bij Zorggroep Ter Weel

Medezeggenschap

De Raad van Bestuurder wordt bij de besluitvorming gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de medezeggenschapsraden. Op alle locaties van Zorggroep Ter Weel is een cliëntenraad actief die de gezamenlijke belangen behartigt van de cliënten en hun vertegenwoordigers. De Centrale Cliëntenraad buigt zich over onderwerpen die alle cliënten of heel de organisatie aangaan. De zorg- en welzijnsmedewerkers, paramedici en behandelaren vormen de grootste groep medewerkers binnen Zorggroep Ter Weel en worden vertegenwoordigd door de Professionele adviesraad (PAR). De Ondernemingsraad behartigt de collectieve belangen van alle medewerkers van Zorggroep Ter Weel.

Lees meer over de cliëntenraad

Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die bestaat uit vijf leden die niet werkzaam zijn bij de organisatie. De Raad van Toezicht toetst hoe de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken zicht houdt op het belang van Zorggroep Ter Weel in relatie tot zijn maatschappelijke functie.

Leden

Raad van Toezicht

 • mw. J.A. Treffers voorzitter
 • dhr. J.M.D. Koster vicevoorzitter

 • dhr. M.W. Bakker lid

 • mw. A.A. van de Meene lid

 • mw. W.G. Steehouwer lid

Commissie kwaliteit, veiligheid en gedrag

 • mw. A.A. van de Meene voorzitter commissie
 • mw. J.A. Treffers lid

Auditcommissie

 • dhr. J.M.D. Koster  voorzitter commissie
 • dhr. M.W. Bakker lid

Remuneratiecommissie

 • mw. J.A. Treffers

 • mw. W.G. Steehouwer