Direct contact

Medewerkers

Zorggroep Ter Weel heeft professionele medewerkers die met een hart voor de zorg werken. Deze medewerkers zijn actief betrokken bij diverse processen in zorg, welzijn, facilitair en ondersteuning. De organisatie is trots op deze mensen en waardeert hun dagelijkse inzet. De aansturing en het aanspreekpunt van de medewerkers ligt bij een locatiemanager of teamcoördinator. Zij worden op hun beurt weer begeleid door de directeuren. De directeuren vormen samen met de bestuurder het directieteam. Zorggroep Ter Weel stimuleert eigen initiatieven en ondernemerschap van onderuit. Van alle medewerkers wordt een proactieve houding verwacht om zelf actie te ondernemen en kansen en mogelijkheden te onderzoeken en te benutten.

Lees meer over werken en leren bij Ter Weel

Vrijwilligers

Zorggroep Ter Weel is bevoorrecht met de inzet en betrokkenheid van een groot aantal vrijwilligers. Hun aantal is dermate, dat gesproken mag worden van een organisatie in een organisatie.
Om deze vrijwilligersorganisatie in goede banen te kunnen leiden, heeft Zorggroep Ter Weel een vrijwilligersbeleid opgesteld. De samenvatting daarvan vindt u onderaan deze pagina. De volledige versie is op verzoek ook op te vragen.

Lees het vrijwilligersbeleid

Raden en commissies

Cliëntenraad

In de verpleeg- en verzorgingshuizen van Zorggroep Ter Weel zijn cliëntenraden actief, in sommige vestigingen al 20 jaar. De cliëntenraad is een adviserend orgaan en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Bestuur en directie van Zorggroep Ter Weel hechten sterk aan inspraak en medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers. Daarom mag een cliëntenraad niet ontbreken. Een brochure over de cliëntenraad kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Raad van Bestuur

Zorggroep Ter weel heeft een één-koppige Raad van Bestuur in de vorm van een bestuurder: Coby Traas. Zij maakt deel uit van het directieteam en is eindverantwoordelijk voor de daar genomen beslissingen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door een groep externe, integere deskundigen op het gebied van Zorg en Welzijn. Haar voornaamste taak is om toe te zien op de  beleidsvorming en de uitvoering daarvan door de Raad van Bestuur. Het is de bedoeling dat de bestuurder oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.

Reglementen van deze raden en commissies zijn onderaan deze pagina te vinden.

 

Leden

Raad van Toezicht

 • mw. J.A. Treffers voorzitter
 • dhr. J.M.D. Koster vicevoorzitter

 • dhr. M.W. Bakker lid

 • mw. A.A. van de Meene lid

 • mw. W.G. Steehouwer lid

Commissie kwaliteit, veiligheid en gedrag

 • mw. A.A. van de Meene voorzitter commissie
 • mw. J.A. Treffers lid

Auditcommissie

 • dhr. J.M.D. Koster  voorzitter commissie
 • dhr. M.W. Bakker lid

Remuneratiecommissie

 • mw. J.A. Treffers

 • mw. W.G. Steehouwer

Zorgen vanuit het ondernemersplan

Ruimte voor Welbevinden

Het thema van het ondernemersplan van dit jaar is Ruimte voor Welbevinden. Zorggroep Ter Weel kent een stuurgroep Ruimte voor Welbevinden. Deze stuurgroep informeert en adviseert het directieteam enerzijds, en neemt de plannen van het directieteam anderzijds mee de organisatie in. Dat gaat via ambassadeursgroepen: groepen medewerkers van allerlei disciplines die elk één van onze negen locaties vertegenwoordigen. Zij gaan aan de slag met ideeën en communiceren ontwikkelingen en ervaringen naar de stuurgroep Ruimte voor Welbevinden.

Lees meer over Ruimte voor Welbevinden