Direct contact

Lokale en centrale cliëntenraden

Binnen Zorggroep Ter Weel kennen we lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. De lokale cliëntenraad behartigt de belangen per locatie en onderhoudt de contacten met de leidinggevenden van de betreffende locatie.

Om de communicatie tussen de cliëntenraden van de locaties onderling en de bestuurder te vergemakkelijken, is er een centrale cliëntenraad. Deze raad is samengesteld uit de voorzitters van de lokale cliëntenraden. Bent u geïnteresseerd in de werkzaamheden van de cliëntenraden of heeft u vragen, dan kunt u de raad bereiken via het volgende emailadres: cr@terweel.nl

Juridische status

Cliëntenraden hebben altijd een juridische status. De overheid heeft dat in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen vastgelegd. In deze wet zijn de regels voor en bevoegdheden van cliëntenraden in zorginstellingen beschreven.

De leden van de centrale cliëntenraad

  • Eltjo Buringh, voorzitter cliëntenraad Moerzicht, tevens contactpersoon cliëntenraad Hof Cruninghe, interim-voorzitter cliëntenraad Krabbendijke en De nieuwe Vliedberg en vertegenwoordiger Maria-Oord;
  • Jos van Heijst, voorzitter cliëntenraad Ter Weel Goes, tevens voorzitter centrale cliëntenraad;
  • Hannie Kroeger, lid cliëntenraad Randhof;
  • Peter Pellegrino, voorzitter cliëntenraad Gasthuis en Randhof.