Direct contact
logeerafdeling de oosthof

De Oosthof is een afdeling in Ter Weel Krabbendijke die ook wel een logeerafdeling wordt genoemd. Er is een etage ingericht met acht eenpersoonsappartementen, waar u tijdelijk kunt verblijven. Op de logeerafdeling krijgt u tijdelijk zorg op maat met als doel de terugkeer naar uw eigen huis.

Als u zorg nodig heeft, dan blijft u vanzelfsprekend liever zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving. Vaak bieden familie en bekenden de dagelijkse zorg en ondersteuning. Soms ontvangt u thuis al zorg van een zorgverlenende instantie, zoals thuiszorg. Echter, het komt weleens voor dat de zorg tijdelijk niet of nog niet thuis geboden kan worden. Dan verwelkomen wij u graag in De Oosthof.

 

 

 

 

restaurant Krabbendijke

Waarvoor kan ik naar de logeerafdeling?

U kunt ook verblijven op De Oosthof als u bijvoorbeeld moet revalideren na een verblijf in het ziekenhuis. Het kan ook zijn dat u tijdelijk zorg nodig heeft, omdat de mantelzorg even geen zorg kan verlenen. Dit wordt respijtzorg genoemd. Ook eerstelijnsverblijf (ELV) is mogelijk als u bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname nog niet volledig hersteld bent of bent doorverwezen door de huisarts om ziekenhuisopname te voorkomen.

voorbeeld logeerafdeling de oosthof

Welke zorg wenst u?

U bepaalt zelf welke zorg u wenst te ontvangen. Onze deskundige medewerkers zorgen ervoor dat u deze zorg en ondersteuning ook krijgt. U kunt afspraken met ons maken over de zorg, bijvoorbeeld wanneer en hoe de zorg verleend moet worden. Wij leggen deze afspraken bij uw komst voor u vast in een zorgplan. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het eten en drinken, bij het aan­ en uitkleden, bij het in en uit bed komen en bij het wassen en douchen. Maar ook bij het innemen van medicijnen, het geven van een injectie en het verzorgen van een wond of een stoma. Heeft u zorg nodig die hier nog niet is genoemd, laat het ons dan weten. Wij zien het als onze taak om daarvoor een passende oplossing te zoeken

entree krabbendijke

Wat houdt een verblijf op De Oosthof in?

De verwijzer zal zorgen dat uw ELV-indicatie wordt aangevraagd. Uw verblijf is van tijdelijke aard en kan variëren van enkele dagen tot maximaal drie maanden. Onze maatschappelijk werker kan u altijd bijstaan om uw tijdelijk verblijf te regelen.

U woont in alle vrijheid en zelfstandigheid in uw tijdelijke eenpersoonsappartement. Met alle privacy, net zoals u thuis gewend bent. Uw appartement is volledig ingericht. Uiteraard kunt u uw persoonlijke spullen meenemen om uw kamer gezellig te maken. U heeft de beschikking over een noodoproepsysteem, waarmee u in onvoorziene omstandigheden met één druk op de knop direct een verzorgende kunt spreken of laten komen. Onze verzorgenden zijn 24 uur per dag aanwezig.

 

 

‘De logeerkamers ademen een hotelsfeer en dat is ook precies de bedoeling!’

Kosten

Het tijdelijk verblijf op De Oosthof wordt betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met name zelfstandig thuiswonende ouderen kunnen van deze regeling gebruik maken.

Meer informatie

Als u wilt weten of een verblijf in De Oosthof bij Zorggroep Ter Weel in Krabbendijke voor uw situatie een oplossing is, kunt u contact opnemen met het Maatschappelijk Werk. U kunt hen bereiken via ons centrale telefoonnummer 0113 – 65 40 00, of via maatschappelijkwerk@terweel.nl.

Voor meer informatie over het zorg- en dienstenaanbod van Zorggroep Ter Weel kunt u terecht bij het Cliënten Service Bureau via telefoonnummer 0900 – 22 44 880 (lokaal tarief).