Direct contact

Dit overzicht is bijgewerkt op 15 december 2022 om 16:33 uur. 

Waar gelden aanscherpingen?

> Er gelden geen aanscherpende maatregelen.

Update corona-maatregelen per 12 december 2022

De afgelopen maanden zien we nauwelijks covid-besmettingen bij cliënten en medewerkers. Dit komt voornamelijk doordat de meeste gevaccineerd zijn of de ziekte hebben doorgemaakt. Gelukkig zien wij ook dat cliënten er niet meer aan overlijden, dat klachten minder zijn en dat cliënten zelfs niet ziek zijn. Wij zien dat als een positieve ontwikkeling.

Het coronavirus is een virus waar we mee moeten leren omgaan, net als elk ander griepvirus. Het draagt bij aan het weerbaarder worden.

Nieuwe aanpak

Als zorgorganisatie vinden wij het belangrijk dat onze cliënten zich fijn en comfortabel voelen. Ook vinden wij het belangrijk dat iedere cliënt zich vrij voelt om over de afdelingen te kunnen lopen of ergens naar toe te kunnen gaan. Op basis van bovengenoemde ontwikkelingen, zijn we gekomen tot de volgende nieuwe aanpak:

 • We testen enkel wanneer een cliënt ernstig ziek is (wanneer we vermoeden dat het om een luchtweginfectie gaat);
 • Als er getest wordt, dan zal dit zijn met een zelftest, welke betrouwbaar is tegenwoordig;
 • Als een cliënt positief is, dan is er geen sprake van isolatie in de kamers en een afdeling gaat ook niet in cohort. Dit betekent dat cliënten vrij mogen blijven bewegen op de afdeling;
 • De basismaatregelen blijven, zoals het advies om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen tijdens bezoek aan een positief geteste cliënt;
 • Basis hygiënemaatregelen verdienen altijd aandacht, niet alleen voor Covid19, maar voor alle virale infecties. Bezoekers en medewerkers mogen altijd gebruikmaken van mondmaskers en handenalcohol;
 • Bij een positief geteste client op de afdeling, waar uw familie/lid naaste woont, ontvangt u in het vervolg geen coronamail.

Basismaatregelen

 • Geef elkaar de ruimte
 • Was uw handen regelmatig
 • Geef geen handen of knuffels
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Zorg voor voldoende frisse luchtdoor regelmatig een raam open te zetten
 • Doe zo snel mogelijk een zelftest als u klachten heeft

Bezoekregeling
Klik hier voor ons actuele beleid.

Voor bezoek aan besmette cliënten worden afspraken gemaakt met de familie/naasten. Zij kunnen gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen.