Direct contact

31/03/2020

Vorige week heeft de Veiligheidsregio Zeeland aan VVT-organisaties gevraagd om daar waar mogelijk plaats te maken voor corona-patiënten en hebben wij besloten deze maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons te nemen. Afgelopen weekend zijn we begonnen met het opknappen en inrichten van alle 30 aanleunwoningen aan de Kievitlaan in Goes voor corona-patiënten. Deze week verhuizen de laatste bewoners naar een vervangende woonruimte, waarna het ADRZ corona-patiënten kan uithuizen op het moment dat zij een piek in ziekenhuisopnames verwachten.

Lees hier het bericht van de VRZ.

30/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 1 juni.

Een verzoek aan contacten van cliënten:

Op enkele van onze afdelingen hebben wij gemerkt dat er nog steeds van alles afgeleverd wordt bij cliënten, soms zelfs via het raam om zo maar niet binnen te hoeven komen. Wij willen u er op wijzen dat dit natuurlijk niet de bedoeling is en via deze weg willen wij u vragen geen was, attenties of lekkernijen (meer) langs te brengen. Als u toch een attentie wil laten bezorgen doe dit dan alstublieft met een kaartje via de post.

26/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 1 juni.

 • Het is enkel toegestaan voor zorg- of welzijnsmedewerkers om met cliënten buiten te wandelen. Buiten wandelen met cliënten van een (mogelijk) besmette afdeling is niet toegestaan;
 • Intakes van nieuwe cliënten vinden telefonisch plaats met familie en EVV’er en worden niet meer op de locatie uitgenodigd.

24/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 1 juni.

 • De receptie gaat aankomend weekend open van 9:30 tot 17:00 uur;
 • Vrijwilligers doen geen werkzaamheden meer op afdelingen, zij geven elders ondersteuning zoals bij de linnendienst of bijvoorbeeld Maaltijd Thuis;
 • Voor BBL-leerlingen worden de bestaande lesdagen weer gezien als zijnde lesdag en worden om die reden niet meer ingeroosterd in het rooster op de afdeling. Als de leerling zelf aangeeft geen gebruik te hoeven maken van deze lesuren, kunnen de bestaande lesdagen wel ingeroosterd worden.

23/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Opnieuw zijn er maatregelen genomen:

 • Medewerkers en cliënten kunnen te allen tijde telefonisch contact opnemen met onze psychologen wanneer zij hun zorgen omtrent de huidige situatie bespreekbaar willen maken;
 • Cliënten mogen alleen onder begeleiding van een zorgmedewerker naar buiten om een rondje te lopen. Dit geldt voor alle cliënten, ook de cliënten in het verzorgingshuis. De zorgmedewerkers zijn extra alert op het afstand houden en momenteel relatief drukke plaatsen zoals de supermarkt zullen ze vermijden;
 • Teamleiders, EVV’ers en/of GVP’ers zijn gevraagd zorg te dragen voor de post van cliënten en deze waar nodig door te sturen naar de eerste contactpersonen.

 

Er wijzigt het volgende bij verhuizingen:

 • Op een besmette afdeling wordt de verhuizing uitgesteld totdat de besmetting over is;
 • Op een schone afdeling wordt er voor de verhuizing door de Technische Dienst een afspraak gemaakt met de familie. De verhuizing gaat via de kortste route (dus zo snel mogelijk van buiten naar de kamer en vice versa) en er mag, indien dit strikt noodzakelijk is, één familielid mee de afdeling op om te helpen met de verhuizing.

20/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Voor cliënten verandert het volgende:

 • De was van cliënten zal door Ter Weel worden overgenomen zolang het bezoekverbod van kracht is;
 • Hetzelfde geldt voor boodschappen van cliënten, deze zullen door Ter Weel geregeld worden;
 • De kosten voor deze diensten worden bijgehouden en hier komen we later op terug.

19/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Nieuwe maatregelen voor bezoekers:

 • Op basis van de persconferentie hebben wij besloten al onze locaties per direct te sluiten voor bezoek;
 • Hierbij maken we geen onderscheid in verzorgingshuizen of verpleeghuizen;
 • Bij palliatieve cliënten blijft in goed overleg met de teamleider aanwezigheid van familie mogelijk;
 • De dagbestedingen worden gestopt.

18/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Nieuwe maatregelen:
 • Kapsalons sluiten en werkzaamheden van kappers dienen gestaakt te worden;
 • Tijdens koffiemomenten gaat de snoeppot en koektrommel niet meer van hand tot hand rond;
 • De toegang tot locaties is zoveel mogelijk is beperkt, zodat we meer zicht hebben op de bezoekersstromen. De buitendeuren zijn afgesloten, u kunt gebruik maken van de hoofdingang. Verder willen wij u er op wijzen om bij bezoeken aan (een van) de locaties van Zorggroep Ter Weel zo min mogelijk op de afdeling te komen.

Oproep:

 • We zoeken vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen bij maaltijdverspreiding voor Maaltijd Thuis. Kunt u ons helpen, bel dan naar 0621145821 (Aad van Liere, vrijwilligerscoördinator). Voor meer informatie, mail naar aad.van.liere@terweel.nl, dan stuurt ze wat informatie op.

16/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Tot tenminste 6 april gelden de volgende maatregelen:

 • Alle trainingen, scholingen en cursussen worden geannuleerd;
 • Activiteiten zijn in algemene ruimtes gestopt, maar er worden op de huiskamers nog wel in klein verband activiteiten georganiseerd;
 • Alle bibliotheken in onze locaties zijn gesloten. Eerder communiceerden we Rilland en Yerseke, maar ook de bibliotheek in Krabbendijke is gesloten;
 • De bedrijfsarts houdt enkel nog telefonisch consult;
 • Ter Weel is voorbereid op een eventuele besmetting. Voor het geval een besmetting zich voordoet, staan boxen met alle benodigde materialen klaar;
 • Zorgleefplanbesprekingen met familie vinden telefonisch plaats. 

 

Voor bezoekers zijn de regels aangescherpt: 

 • Eén bezoeker per cliënt per dag; 
 • We vragen bezoekers geen kinderen tot en met 5 jaar mee te nemen; 
 • Voor verjaardagen en jubilea is in goed overleg beperkt bezoek op de kamer of appartement mogelijk;
 • Bij palliatieve cliënten is in goed overleg aanwezigheid van familie natuurlijk mogelijk;
 • Na een sterfgeval worden cliënten opgebaard in een rouwcentrum en niet (meer) op de eigen kamer. 

 

Binnen de dienstverlening en voor cliënten verandert het volgende: 

 • De tandartsbezoeken zijn geannuleerd; 
 • De kapsalon gaat dicht voor externe bezoekers, maar blijft open voor maximaal twee cliënten tegelijk; 
 • De diensten vanuit ons Paramedisch Centrum worden gestaakt, alsook die van de pedicure en schoonheidsspecialiste; 
 • Het restaurant is ook gesloten voor medewerkers en vrijwilligers, naast bezoekers, externen en andere gasten. We verzoeken medewerkers de eigen lunch zoveel mogelijk buiten het restaurant te nuttigen, evenals koffie. Koffieautomaten mogen nog wel gebruikt worden. Dit betekent dat koffiedrinken door cliënten ook zoveel mogelijk op de kamer gebeurt. We roepen medewerkers op om voor de koffiemomenten – die een sociale waarde hebben – met alternatieven te komen. Bijvoorbeeld door kleinschalig op de afdeling koffie te drinken;
 • De winkeltjes worden gesloten. Bezoekers hebben de mogelijkheid om zich als alternatief aan te melden voor Maaltijd ThuisIn Ter Weel Goes blijft het winkeltje open voor interne bestellingen van de afdelingen; 
 • De dagbesteding wordt ingeperkt en alleen nog aangeboden aan de mensen voor wie het strikt noodzakelijk is, dit om onze deelnemers zorg te bieden die ze zo hard nodig hebben. Maatregelen die worden genomen voor de inperking: 
  • Groepen worden gesplitst en verdeeld over twee ruimten (indien mogelijk);
  • Niet meer dan 10 personen in één ruimte;
  • Er worden geen openbare ruimten bezocht;
  • Voor aanvang van de de dagbesteding worden de handen gewassen;
  • Mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben mogen niet deelnemen aan de dagbesteding;
  • We kunnen geen toegang geven aan ‘inlopers’ die niet bekend zijn bij ons.

 

13/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht tot nader order of tot de genoemde einddatum.

Tot tenminste 1 april gelden de volgende maatregelen:

 • Vanaf maandag worden de restaurants gesloten voor externe bezoekers. Bezoekers van onze restaurants kunnen zich als alternatief opgeven voor Maaltijd Thuis aan de counter;
 • We verzoeken het zorgpersoneel om cliënten die op de kamer kúnnen eten zoveel mogelijk op de kamer te laten eten. Cliënten die begeleiding nodig hebben en daarom in de restaurants eten onder toeziend oog, dienen met meer spreiding over het restaurant te eten. We begrijpen dat dit een ongezellige maatregel is, maar een maaltijd is een gevaarlijke besmettingsmogelijkheid.
 • De vrijwilligers van Maaltijd Thuis zullen de maaltijden contactloos bezorgen. Dat houdt in dat ze niet mee naar binnen gaan tenzij strikt noodzakelijk;
 • Medewerkers die een vakantie hebben geboekt worden dringend geadviseerd deze te verzetten of om te boeken.
 • De dagbestedingen blijven doorgaan met de verandering dat er niet in het restaurant zal worden gegeten. Dat betekent dat dagbestedingen plaatsvinden in één en dezelfde ruimte of naar een andere plaats in onze locaties uitgeweken wordt;
 • De Bibliotheek in Rilland (De nieuwe Vliedberg) en Yerseke (Moerzicht) wordt gesloten;
 • Per cliënt staan we maximaal één bezoeker toe. Verjaardagen die gevierd worden in het restaurant zijn geannuleerd, maar mogen wel op de kamer of appartement gevierd worden met een maximum van 10 bezoekers;
 • Aan alle bezoekers vragen we geen jonge kinderen mee op bezoek te nemen;
 • Er zijn voor cliënten in de palliatieve fase geen restricties voor het bezoekersaantal;

Maatregelen specifiek voor stagiairs en leerlingen:

Onderwijsinstellingen beslissen zelf over de lessen. Wat de stages betreft: zorginstellingen mogen een beroep op de leerlingen doen.

BBL regulier:

 • Alle lesdagen op Scalda en Hoornbeeck college komen, vanaf heden, voor de maand maart 2020 te vervallen;

 • De lesuren die je doorbetaald krijgt, dien je te werken. Neem hierover contact op met je teamleider;
 • BBL-leerlingen dienen gewoon hun stage te vervolgen volgens het rooster;

 • Stagegesprekken kunnen alleen door gaan via telefonisch contact of online.

BOL:

 • Stagiairs verzoeken we dringend stage te komen lopen;

 • Stagegesprekken kunnen alleen door gaan via telefonisch contact of online.

ZPO-BOL:

 • De ZPO-lesdagen op locatie komen te vervallen;
 • ZPO-stagiairs vervolgen gewoon hun stage op de afgesproken dagen;
 • Driehoeksgesprekken kunnen alleen door gaan via telefonisch contact of online.
Algemene verduidelijkingen
 • We onderzoeken thuiswerk- en werkspreidingsmogelijkheden;
 • Van een opnamestop is vooralsnog geen sprake.

12/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht tot nader order.

Tot tenminste 20 maart geldt de volgende maatregel:

 • Er zijn keuzes gemaakt in welke interne scholingen en trainingen worden afgelast tot in ieder geval 20 maart. Op deze manier komen meer uren vrij als beschikbare tijd om te werken.

Tot tenminste 1 april gelden de volgende maatregelen:

 • Grote activiteiten voor cliënten (met meer dan 10 bezoekers) in het restaurant zijn per direct geannuleerd. Per activiteit wordt er gekeken naar alternatieven zoals activiteiten kleinschaliger organiseren;
 • Alle activiteiten op de afdelingen gaan wel door. Externe partijen en betrokkenen worden geïnformeerd over onze richtlijnen;
 • Alle uitstapjes naar Brabant worden geannuleerd, zo ook de bewonersvakantie naar Someren;
 • We sluiten de fitness zowel in Ter Weel Goes als in Ter Weel Krabbendijke vanaf maandag. Het paramedisch centrum blijft wel open;
 • Rondritten mogen doorgaan, maar we stappen nergens uit op een externe locatie;
 • Binnenkort verschijnen op de afdelingen alcoholdoekjes om telefoons regelmatig te reinigen.
 • Reizen tussen locaties is alleen toegestaan als dit voor het uitvoeren van de werkzaamheden nodig is.
Het advies van het RIVM om de handen minimaal 30 seconden met water en zeep te wassen blijft van kracht. De voorraden handalcohol en handzeep worden gemonitord. Men wordt opgeroepen hier verstandig mee om te gaan.

 

11/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht tot nader order.

De bewonersvakantie die binnenkort gepland staat voor onze bewoners, wordt geannuleerd.

De bewonersvakantie staan gepland van 30 maart t/m 2 april 2020 (Randhof en Moerzicht) en van 2 april t/m 5 april 2020 (Ter Weel Goes en Sint Maarten in de Groe). Samen met het team dat de vakantie heeft georganiseerd, heeft het crisisteam deze beslissing genomen. De reden hiertoe is dat de vakantiebungalow in Someren (Noord-Brabant) ligt. Noord-Brabant is op dit moment het gebied met de meeste coronabesmettingen in Nederland. Vanwege de kwetsbaarheid van onze doelgroep, willen wij geen risico nemen op besmettingen.

Voor deze annulering worden geen kosten in rekening gebracht bij de cliënt. Is de factuur voor de bewonersvakantie al betaald? Dan storten wij dit bedrag binnen een week terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Het team dat de vakantie heeft georganiseerd onderzoekt of de vakantie op een later moment dit jaar alsnog kan doorgaan. Uiteraard houdt dit team u hiervan op de hoogte. Heeft u nog verdere vragen over de bewonersvakantie? Cliënten van Randhof en Moerzicht en diens contactpersonen kunnen contact opnemen met Lia Traas (06 – 21 14 58 10). Cliënten die in Ter Weel Goes en Sint Maarten in de Groe wonen – en diens contactpersonen – kunnen contact opnemen met Suzanne Bassie (06 – 52 88 69 54).

10/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht tot nader order.

We verzoeken de volgende medewerkers voorlopig niet te komen werken.

 • Medewerkers die luchtwegklachten hebben, zoals hoesten of kortademigheid én in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus;
 • Medewerkers die bovenstaande klachten hebben én na 1 maart in risicogebieden zoals China, Noord-Italië en Oostenrijk zijn geweest;
 • Medewerkers die koorts hebben (meer dan 38 graden Celsius);
 • Medewerkers die in de provincie Noord-Brabant wonen én thuis kunnen werken.

Brabantse zorgmedewerkers (die niet thuis kunnen werken) zonder klachten worden geacht te komen werken. Verder worden Zeeuwse medewerkers zonder klachten, die wel contacten hebben (gehad) met Noord-Brabant, ook geacht te komen werken. We roepen iedereen op tot een hogere alertheid op de gezondheid.

Medewerkers worden over symptomen en preventie geïnformeerd via het interne kanaal (intranet) van Zorggroep Ter Weel. Via de mail ontvangen medewerkers en vrijwilligers extra instructies en updates.  De crisiscoördinator registreert ziekmeldingen van medewerkers die mogelijk symptomen van het coronavirus hebben.

Verder verzoeken we de mensen die onze cliënten bezoeken het volgende.

 • We verzoeken bezoekers met luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid en/of koorts onze cliënten niet te bezoeken;
 • We verzoeken dagbesteding-gasten met luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid en/of koorts de dagbesteding niet te bezoeken;
 • We verzoeken bezoekers en medewerkers geen handen te geven en ander intiem contact te vermijden;
 • We verzoeken bezoekers en medewerkers bij binnenkomst handen te wassen.

Alle toiletspiegels zijn of worden voorzien van stickers met een instructie voor het handen wassen. Op de digitale schermen op onze locaties staat een instructiefilmpje voor het handen wassen.

 

09/03/2020

Wilt u op bezoek komen op één van onze locaties?

Wij vragen bezoekers met de symptomen van het coronavirus ons niet te bezoeken. Het gaat hierbij om symptomen als

 • Griepklachten;
 • Luchtwegklachten;
 • Verkoudheidsklachten;
 • Koorts.

Bent u al op bezoek op één van onze locaties? 

Dan vragen wij u extra aandacht te hebben voor hygiëne. Maatregelen ten aanzien van hand- en hoesthygiëne zijn nu nog belangrijker.

 • Was uw handen regelmatig en goed (zie voor de instructie https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen); 
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog; 
 • Gebruik papieren zakdoekjes; de papieren zakdoek maar één keer gebruiken en weggooien in de afvalemmer; 
 • Na het hoesten de handen wassen met water en zeep;  
 • Vermijd aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen handen; 
 • Wij adviseren geen handen te geven en direct contact te vermijden; 
 • Ga bewust en zorgvuldig om met contact met cliënten en medewerkers.

Heeft u vragen over het coronavirus? 

Als u familie of mantelzorger bent van een cliënt van Zorggroep Ter Weel en vragen heeft over het coronavirus kunt u contact opnemen met de teamleider. Eerste contactpersonen worden via de mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook kunt op de website van het RIVM terecht voor de meest actuele informatie en is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het coronavirus T  0800  13 51. Indien de richtlijnen van het RIVM wijzigen, volgt Zorggroep Ter Weel de gewijzigde richtlijnen.