Direct contact

Dit overzicht is bijgewerkt op 22 november 2022 om 08.43 uur. 

Waar gelden aanscherpingen? 

> Goes, Kolveniershof – Nog niet herstelde (positief geteste) cliënten verblijven in isolatie op hun kamer. Hier geldt ook een aangepast bezoekbeleid. Voor de andere cliënten heeft dit geen gevolgen.

Update corona-maatregelen per 1 juli 2022

Op dit moment zien wij helaas weer oplopende corona-besmettingen onder cliënten en medewerkers. De cliënten en medewerkers die besmet zijn, hebben gelukkig over het algemeen lichte klachten. De Zeeuwse VVT-instellingen hebben hun corona-beleid met elkaar afgestemd om besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Op basis van de adviezen van brancheorganisaties is gezamenlijk besloten de volgende maatregelen te volgen:

Basismaatregelen

  • Geef elkaar de ruimte
  • Was uw handen regelmatig
  • Geef geen handen of knuffels
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Zorg voor voldoende frisse luchtdoor regelmatig een raam open te zetten
  • Doe zo snel mogelijk een zelftest als u klachten heeft

Mondkapjes
Draag een chirurgisch mondkapje als u langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand bent van uw familielid/naaste.

Wat te doen bij klachten?
Heeft u zelf klachten, laat u zich testen door middel van een zelftest en kom niet op bezoek.

Bezoekregeling
Bezoek aan uw familielid/naaste blijft mogelijk. Wij adviseren u om bovenstaande maatregelen en de adviezen weer te volgen. Klik hier voor ons actuele beleid.

Voor bezoek aan besmette cliënten worden afspraken gemaakt met de familie/naasten. Zij kunnen gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen.