Direct contact

26/05/2020

Om veiligheids- en praktische redenen zal het bezoekbeleid gefaseerd worden ingevoerd. Bij de uitwerking van de bezoekregeling houden we ons aan de landelijk opgestelde criteria vanuit de overheid. Onderstaande maatregelen voldoen daaraan, maar soms hebben wij ook zelf vanuit veiligheids- of praktische overwegingen een maatregel daaraan toegevoegd.

 • Per cliënt is één vaste bezoeker toegestaan;
 • Het bezoek is eenmaal per week en duurt maximaal 30 minuten;
 • Bezoek is iedere dag, ook op zaterdag en zondag, op afspraak mogelijk;
 • Het bezoek wordt ingepland volgens de aanmeldprocedure;
 • De temperatuur van bezoekers wordt gemeten bij binnenkomst;
 • Bij binnenkomst worden bezoekers gevraagd naar corona-klachten, zij zijn verplicht de vragen naar waarheid te beantwoorden;
 • Bij binnenkomst desinfecteren bezoekers hun handen;
 • Bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen vanaf de entree, gedurende het bezoek. Het mondkapje krijgen zij van ons;
 • Persoonlijke hygiënemaatregelen worden in acht genomen;
 • Het bezoek wordt naar de voor bezoek bestemde ruimte gebracht en verlaat de locatie rechtstreeks na afloop van het bezoek;
 • In goed overleg is het mogelijk om een wandeling te maken onder bepaalde voorwaarden;
 • Er wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden, ook van andere bezoekers, cliënten en medewerkers;
 • Er wordt op afstand toezicht gehouden, we respecteren de privacy van cliënten en bezoekers;
 • Het meenemen van huisdieren of zelfgemaakte eetbare attenties is niet toegestaan.
Wanneer er een coronabesmetting is, vindt er geen bezoek plaats op die afdeling en wordt de afdeling niet gebruikt als looproute. Per afdeling of locatie wordt er gekeken hoe de bezoekregeling op een veilige manier kan worden doorgezet. Als er sprake is van een corona-uitbraak kan de bezoekregeling (tijdelijk) worden stopgezet.

25/05/2020

De cohortafdeling van locatie Ter Weel Goes is sinds 25 mei 2020 opgeheven. Er zijn geen zieke cliënten meer en alle cliënten van de afdeling hebben we twee keer getest op het coronavirus COVID-19. Ook de medewerkers van de afdeling zijn getest en de uitslagen zijn allemaal negatief bevonden. Daarom konden wij in overleg met de GGD en de microbioloog van het ADRZ dit besluit nemen en vindt de verzorging weer op de normale manier plaats.

20/05/2020

Op 6 mei heeft de overheid een bezoekregeling aangekondigd. Toen is besloten dat een aantal verpleeghuizen zou starten met een pilot, om proefondervindelijk te weten te komen hoe een bezoekregeling landelijk het beste vorm kan krijgen. In Zeeland is sinds 11 mei een locatie van WVO Zorg zo’n pilotlocatie. Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 19 mei 2020 is er verder invulling gegeven aan de bezoekregelingMinister Hugo de Jonge maakte tijdens de persconferentie bekend dat zorginstellingen per 25 mei mogen beginnen, en dat per 15 juni alle zorginstellingen klaar zouden moeten zijn voor een bezoekregeling.  

Wat betekent dat voor Zorggroep Ter Weel? 

Dat betekent dat de bezoekregeling in ieder geval vóór 15 juni uitgebreid wordt naar locaties van Zorggroep Ter Weel. Wel willen we u erop wijzen dat de datum van 25 mei voor Zorggroep Ter Weel niet haalbaar is. We zullen dit uitleggen. Bij de uitwerking van de bezoekregeling moeten wij ons houden aan landelijk opgestelde criteria vanuit de overheid. Zo heeft de overheid bepaald dat bezoek straks alleen kan plaatsvinden bij locaties waar momenteel geen coronabesmettingen zijn. Omdat Zorggroep Ter Weel nog te maken heeft met een cohortafdeling, zou op de betreffende locatie de bezoekregeling nog niet in mogen gaan. Wel hebben we uitzicht op opheffing van deze afdeling op korte termijn. Daarom willen wij nog even wachten met het bekendmaken van een éénduidige bezoekregeling, die we kunnen laten gelden voor al onze locaties.  

Wat kan ik van de bezoekregeling bij Ter Weel verwachten? 

In ieder geval kunt u er vanuit gaan dat de bezoekregeling in de eerste week van juni in gaat. Als de cohortafdeling wegens nieuwe besmettingen toch nog in stand gehouden wordt, maken we uiteraard een ruimer beleid voor locaties waar geen besmettingen zijn. Wij kunnen u alvast vertellen dat het beleid op de volgende punten wordt uitgewerkt: 

 • De bezoeker moet vrij zijn van klachten die kunnen duiden op corona; 
 • Er worden afspraken gemaakt over de frequentie en de duur van het bezoek; 
 • Er is één vaste bezoeker per cliënt; 
 • Persoonlijk hygiënemaatregelen worden in acht genomen; 
 • Het bezoek wordt verspreid over de dag en over de week; 
 • Bezoek vindt plaats op 1,5 meter afstand, ook van zorgverleners en andere bewoners; 
 • Er wordt toezicht gehouden op het bezoek. 

Kan ik al een bezoekafspraak maken? 

Zorggroep Ter Weel neemt zelf het initiatief in het plannen van het bezoek. Dit is dus anders dan bij het beeldbellen en de raamvisites, waarbij u zelf naar ons belt. Contactpersonen worden opgebeld door de afdeling om een bezoekafspraak in te plannen in de eerste week van juni. We vragen u vriendelijk niet zelf contact op te nemen om de afdeling niet onnodig te belasten. Vanzelfsprekend zijn nu, maar ook straks het beeldbellen en de raamvisite nog steeds beschikbaar. 

18/05/2020

Op basis van de laatste persconferentie zijn er een aantal heroverwegingen gemaakt:

 • Er is besloten tot ten minste 1 september geen grote activiteiten te organiseren zoals vrijwilligersfeesten;
 • De bibliotheken binnen onze locaties blijven tot nader order gesloten;
 • Pedicures mogen cliënten behandelen als hier een medische noodzaak voor is. Dit zal worden bepaald door de eigen arts. Behandelingen zullen plaatsvinden op de kamer van de cliënt, volgens de veiligheidsnormen van de GGD;
 • De diensten van kappers en schoonheidsspecialisten zijn zolang het bezoekverbod van kracht is nog niet mogelijk. We zijn aan het onderzoeken hoe deze diensten op een veilige manier weer kunnen worden opgestart, in afwachting van het bezoekbeleid;
 • De restaurants blijven gesloten;
 • Essentieel onderhoud gaat door, omdat anders de gezondheid of veiligheid in het geding kan komen. Niet-noodzakelijk verkeer wordt zoveel mogelijk voorkomen;
 • Cliënten mogen boodschappen ontvangen, mits het geen zelfgemaakte of aangebroken producten zijn. Ook (verse) producten van speciaalzaken zijn geen probleem, dus komt het verpakt van de bakker, slager etc. dan mag het wel. U kunt aanbellen bij het afgiftepunt, zodat u producten die gekoeld bewaard moeten worden kan afgeven. Als u ze (zonder aan te bellen) bij het afgiftepunt achterlaat zijn wij helaas genoodzaakt de producten weg te gooien.

08/05/2020

Vanaf medio maart hebben wij de dagbesteding moeten sluiten vanwege het coronavirus, omdat groepsbijeenkomsten verboden werden en het belang van social distance voor ouderen. Nu wordt er binnen Zeeuwse zorgorganisaties in beperkte mate weer voorzichtig opgestart, zo ook bij ons.

Buiten de verpleeghuizen is de richtlijn voor ouderen enigszins versoepeld en dagbesteding kan buiten onze afdelingen plaatsvinden. Daarom hebben we besloten waar mogelijk én met de juiste veiligheidsmaatregelen, voor een beperkte groep cliënten terug op te starten. Op dit moment wordt er door team Welzijn hard gewerkt om alles organisatorisch rond te krijgen, zodat we aanstaande maandag 11 mei open kunnen.

Beperkte groep cliënten
Om het risico op verspreiding van het virus te beperken en de situatie zo veilig mogelijk te houden, gaan we vier dagen open van 11:00 tot 16:00 uur en zijn er per dag maximaal vier personen welkom. Dat betekent dat er plaats is voor een beperkte groep cliënten voor wie de dagbesteding het meest noodzakelijk is. We willen kijken of we per week zoveel mogelijk cliënten dagbesteding kunnen aanbieden.

Wat is noodzakelijk?
Het opstarten van de dagbesteding in aangepaste vorm vraagt om maatwerk. Onze Specialisten Ouderengeneeskunde en de betreffende zorgmedewerkers beoordelen op individueel niveau welke cliënten in aanmerking komen. Dit gebeurt uiteraard ook in overleg met de cliënt en zijn of haar naaste, zij krijgen de informatie van hun eigen vertrouwde contactpersonen. Het is ieders vrije keuze om wel of niet deel te nemen. We blijven continu afwegen of de situatie verandert en houden dus contact met de cliënten die (nog) niet in aanmerking komen voor dagbesteding.

Veiligheidsmaatregelen
Cliënten mogen alleen naar de dagbesteding komen als zij zelf, of een van hun huisgenoten, geen klachten hebben die kunnen wijzen op corona. Ook houden we de anderhalve meter afstand aan en houden we ons aan alle hygiënemaatregelen. De dagbesteding vindt bovendien plaats in een locatie buiten de verpleeghuizen, dit is mogelijk bij de Villa en Hof Cruninghe. Er zijn medewerkers bereid gevonden om het vervoer op zich te nemen.

Al onze locaties blijven voor bezoek nog gesloten tot minimaal 20 mei.

06/04/2020

Door het corona virus is er veel veranderd, ook voor u als naaste of bekende van een cliënt. Een cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u en luistert graag naar uw verhaal als u het fijn vindt om eens met iemand te praten over de situatie.

Adrie van Damme is cliëntenvertrouwenspersoon, in dienst van LSR – landelijk steunpunt (mede)zeggenschap. Hij is dus niet in dienst bij Zorggroep Ter Weel, en hierdoor een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Hij is bereikbaar via de mail of telefoon van maandag tot en met donderdag. Mocht hij niet direct reageren wordt er later contact met u opgenomen als u uw contactgegevens achterlaat.

 • Telefoonnummer: 06 – 21 62 07 22
 • E-mail: a.vandamme@hetlsr.nl

Namens Adrie: “Heel veel sterkte de komende tijd en weet mij te vinden als ik iets kan betekenen voor u.”

01/04/2020

Een aantal tips voor cliënten en updates rondom zorg en welzijn:
 • Wij vinden het belangrijk dat cliënten in contact blijven met hun naasten. Daarom hebben wij afgelopen dagen het beeldbellen (Skype) zoveel mogelijk geïnstalleerd op afdelingen.
 • In deze coronatijd kunnen veel cliënten wel wat troost gebruiken en dat is precies wat gedenkwaardige tv van vroeger kan bieden. Sinds afgelopen maandag is op NPO2 elke dag tussen 09.00 en 14.00 uur Heimwee TV te zien. Omroep MAX is voor dit nieuwe programma de Nederlandse tv-archieven ingedoken: Klasgenoten, Zeg ‘ns Aaa, Oppassen!!!, Wiekend Quiz en Eén van de Acht zijn voorbeelden van programma’s die te zien zijn;
 • Op alle locaties is een afgiftepunt gerealiseerd zodat cliënten en medewerkers attenties kunnen ontvangen zonder dat er fysiek contact hoeft plaats te vinden;
 • De receptie is aankomend weekend wederom open van 9:30 tot 17:00 uur.

31/03/2020

Vorige week heeft de Veiligheidsregio Zeeland aan VVT-organisaties gevraagd om daar waar mogelijk plaats te maken voor corona-patiënten en hebben wij besloten deze maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons te nemen. Afgelopen weekend zijn we begonnen met het opknappen en inrichten van alle 30 aanleunwoningen aan de Kievitlaan in Goes voor corona-patiënten. Deze week verhuizen de laatste bewoners naar een vervangende woonruimte, waarna het ADRZ corona-patiënten kan uithuizen op het moment dat zij een piek in ziekenhuisopnames verwachten.

Lees hier het bericht van de VRZ.

26/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 1 juni.

 • Het is enkel toegestaan voor zorg- of welzijnsmedewerkers om met cliënten buiten te wandelen. Buiten wandelen met cliënten van een (mogelijk) besmette afdeling is niet toegestaan;
 • Intakes van nieuwe cliënten vinden telefonisch plaats met familie en EVV’er en worden niet meer op de locatie uitgenodigd.

24/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 1 juni.

 • De receptie gaat aankomend weekend open van 9:30 tot 17:00 uur;
 • Vrijwilligers doen geen werkzaamheden meer op afdelingen, zij geven elders ondersteuning zoals bij de linnendienst of bijvoorbeeld Maaltijd Thuis;
 • Voor BBL-leerlingen worden de bestaande lesdagen weer gezien als zijnde lesdag en worden om die reden niet meer ingeroosterd in het rooster op de afdeling. Als de leerling zelf aangeeft geen gebruik te hoeven maken van deze lesuren, kunnen de bestaande lesdagen wel ingeroosterd worden.

23/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Opnieuw zijn er maatregelen genomen:

 • Medewerkers en cliënten kunnen te allen tijde telefonisch contact opnemen met onze psychologen wanneer zij hun zorgen omtrent de huidige situatie bespreekbaar willen maken;
 • Cliënten mogen alleen onder begeleiding van een zorgmedewerker naar buiten om een rondje te lopen. Dit geldt voor alle cliënten, ook de cliënten in het verzorgingshuis. De zorgmedewerkers zijn extra alert op het afstand houden en momenteel relatief drukke plaatsen zoals de supermarkt zullen ze vermijden;
 • Teamleiders, EVV’ers en/of GVP’ers zijn gevraagd zorg te dragen voor de post van cliënten en deze waar nodig door te sturen naar de eerste contactpersonen.

 

Er wijzigt het volgende bij verhuizingen:

 • Op een besmette afdeling wordt de verhuizing uitgesteld totdat de besmetting over is;
 • Op een schone afdeling wordt er voor de verhuizing door de Technische Dienst een afspraak gemaakt met de familie. De verhuizing gaat via de kortste route (dus zo snel mogelijk van buiten naar de kamer en vice versa) en er mag, indien dit strikt noodzakelijk is, één familielid mee de afdeling op om te helpen met de verhuizing.

20/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Voor cliënten verandert het volgende:

 • De was van cliënten zal door Ter Weel worden overgenomen zolang het bezoekverbod van kracht is;
 • Hetzelfde geldt voor boodschappen van cliënten, deze zullen door Ter Weel geregeld worden;
 • De kosten voor deze diensten worden bijgehouden en hier komen we later op terug.

19/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Nieuwe maatregelen voor bezoekers:

 • Op basis van de persconferentie hebben wij besloten al onze locaties per direct te sluiten voor bezoek;
 • Hierbij maken we geen onderscheid in verzorgingshuizen of verpleeghuizen;
 • Bij palliatieve cliënten blijft in goed overleg met de teamleider aanwezigheid van familie mogelijk;
 • De dagbestedingen worden gestopt.

18/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Nieuwe maatregelen:
 • Kapsalons sluiten en werkzaamheden van kappers dienen gestaakt te worden;
 • Tijdens koffiemomenten gaat de snoeppot en koektrommel niet meer van hand tot hand rond;
 • De toegang tot locaties is zoveel mogelijk is beperkt, zodat we meer zicht hebben op de bezoekersstromen. De buitendeuren zijn afgesloten, u kunt gebruik maken van de hoofdingang. Verder willen wij u er op wijzen om bij bezoeken aan (een van) de locaties van Zorggroep Ter Weel zo min mogelijk op de afdeling te komen.

Oproep:

 • We zoeken vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen bij maaltijdverspreiding voor Maaltijd Thuis. Kunt u ons helpen, bel dan naar 0621145821 (Aad van Liere, vrijwilligerscoördinator). Voor meer informatie, mail naar aad.van.liere@terweel.nl, dan stuurt ze wat informatie op.

16/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Tot tenminste 6 april gelden de volgende maatregelen:

 • Alle trainingen, scholingen en cursussen worden geannuleerd;
 • Activiteiten zijn in algemene ruimtes gestopt, maar er worden op de huiskamers nog wel in klein verband activiteiten georganiseerd;
 • Alle bibliotheken in onze locaties zijn gesloten. Eerder communiceerden we Rilland en Yerseke, maar ook de bibliotheek in Krabbendijke is gesloten;
 • De bedrijfsarts houdt enkel nog telefonisch consult;
 • Ter Weel is voorbereid op een eventuele besmetting. Voor het geval een besmetting zich voordoet, staan boxen met alle benodigde materialen klaar;
 • Zorgleefplanbesprekingen met familie vinden telefonisch plaats. 

 

Voor bezoekers zijn de regels aangescherpt: 

 • Eén bezoeker per cliënt per dag; 
 • We vragen bezoekers geen kinderen tot en met 5 jaar mee te nemen; 
 • Voor verjaardagen en jubilea is in goed overleg beperkt bezoek op de kamer of appartement mogelijk;
 • Bij palliatieve cliënten is in goed overleg aanwezigheid van familie natuurlijk mogelijk;
 • Na een sterfgeval worden cliënten opgebaard in een rouwcentrum en niet (meer) op de eigen kamer. 

 

Binnen de dienstverlening en voor cliënten verandert het volgende: 

 • De tandartsbezoeken zijn geannuleerd; 
 • De kapsalon gaat dicht voor externe bezoekers, maar blijft open voor maximaal twee cliënten tegelijk; 
 • De diensten vanuit ons Paramedisch Centrum worden gestaakt, alsook die van de pedicure en schoonheidsspecialiste; 
 • Het restaurant is ook gesloten voor medewerkers en vrijwilligers, naast bezoekers, externen en andere gasten. We verzoeken medewerkers de eigen lunch zoveel mogelijk buiten het restaurant te nuttigen, evenals koffie. Koffieautomaten mogen nog wel gebruikt worden. Dit betekent dat koffiedrinken door cliënten ook zoveel mogelijk op de kamer gebeurt. We roepen medewerkers op om voor de koffiemomenten – die een sociale waarde hebben – met alternatieven te komen. Bijvoorbeeld door kleinschalig op de afdeling koffie te drinken;
 • De winkeltjes worden gesloten. Bezoekers hebben de mogelijkheid om zich als alternatief aan te melden voor Maaltijd ThuisIn Ter Weel Goes blijft het winkeltje open voor interne bestellingen van de afdelingen; 
 • De dagbesteding wordt ingeperkt en alleen nog aangeboden aan de mensen voor wie het strikt noodzakelijk is, dit om onze deelnemers zorg te bieden die ze zo hard nodig hebben. Maatregelen die worden genomen voor de inperking: 
  • Groepen worden gesplitst en verdeeld over twee ruimten (indien mogelijk);
  • Niet meer dan 10 personen in één ruimte;
  • Er worden geen openbare ruimten bezocht;
  • Voor aanvang van de de dagbesteding worden de handen gewassen;
  • Mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben mogen niet deelnemen aan de dagbesteding;
  • We kunnen geen toegang geven aan ‘inlopers’ die niet bekend zijn bij ons.

 

13/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht tot nader order of tot de genoemde einddatum.

Tot tenminste 1 april gelden de volgende maatregelen:

 • Vanaf maandag worden de restaurants gesloten voor externe bezoekers. Bezoekers van onze restaurants kunnen zich als alternatief opgeven voor Maaltijd Thuis aan de counter;
 • We verzoeken het zorgpersoneel om cliënten die op de kamer kúnnen eten zoveel mogelijk op de kamer te laten eten. Cliënten die begeleiding nodig hebben en daarom in de restaurants eten onder toeziend oog, dienen met meer spreiding over het restaurant te eten. We begrijpen dat dit een ongezellige maatregel is, maar een maaltijd is een gevaarlijke besmettingsmogelijkheid.
 • De vrijwilligers van Maaltijd Thuis zullen de maaltijden contactloos bezorgen. Dat houdt in dat ze niet mee naar binnen gaan tenzij strikt noodzakelijk;
 • Medewerkers die een vakantie hebben geboekt worden dringend geadviseerd deze te verzetten of om te boeken.
 • De dagbestedingen blijven doorgaan met de verandering dat er niet in het restaurant zal worden gegeten. Dat betekent dat dagbestedingen plaatsvinden in één en dezelfde ruimte of naar een andere plaats in onze locaties uitgeweken wordt;
 • De Bibliotheek in Rilland (De nieuwe Vliedberg) en Yerseke (Moerzicht) wordt gesloten;
 • Per cliënt staan we maximaal één bezoeker toe. Verjaardagen die gevierd worden in het restaurant zijn geannuleerd, maar mogen wel op de kamer of appartement gevierd worden met een maximum van 10 bezoekers;
 • Aan alle bezoekers vragen we geen jonge kinderen mee op bezoek te nemen;
 • Er zijn voor cliënten in de palliatieve fase geen restricties voor het bezoekersaantal;

Maatregelen specifiek voor stagiairs en leerlingen:

Onderwijsinstellingen beslissen zelf over de lessen. Wat de stages betreft: zorginstellingen mogen een beroep op de leerlingen doen.

BBL regulier:

 • Alle lesdagen op Scalda en Hoornbeeck college komen, vanaf heden, voor de maand maart 2020 te vervallen;

 • De lesuren die je doorbetaald krijgt, dien je te werken. Neem hierover contact op met je teamleider;
 • BBL-leerlingen dienen gewoon hun stage te vervolgen volgens het rooster;

 • Stagegesprekken kunnen alleen door gaan via telefonisch contact of online.

BOL:

 • Stagiairs verzoeken we dringend stage te komen lopen;

 • Stagegesprekken kunnen alleen door gaan via telefonisch contact of online.

ZPO-BOL:

 • De ZPO-lesdagen op locatie komen te vervallen;
 • ZPO-stagiairs vervolgen gewoon hun stage op de afgesproken dagen;
 • Driehoeksgesprekken kunnen alleen door gaan via telefonisch contact of online.
Algemene verduidelijkingen
 • We onderzoeken thuiswerk- en werkspreidingsmogelijkheden;
 • Van een opnamestop is vooralsnog geen sprake.

12/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht tot nader order.

Tot tenminste 20 maart geldt de volgende maatregel:

 • Er zijn keuzes gemaakt in welke interne scholingen en trainingen worden afgelast tot in ieder geval 20 maart. Op deze manier komen meer uren vrij als beschikbare tijd om te werken.

Tot tenminste 1 april gelden de volgende maatregelen:

 • Grote activiteiten voor cliënten (met meer dan 10 bezoekers) in het restaurant zijn per direct geannuleerd. Per activiteit wordt er gekeken naar alternatieven zoals activiteiten kleinschaliger organiseren;
 • Alle activiteiten op de afdelingen gaan wel door. Externe partijen en betrokkenen worden geïnformeerd over onze richtlijnen;
 • Alle uitstapjes naar Brabant worden geannuleerd, zo ook de bewonersvakantie naar Someren;
 • We sluiten de fitness zowel in Ter Weel Goes als in Ter Weel Krabbendijke vanaf maandag. Het paramedisch centrum blijft wel open;
 • Rondritten mogen doorgaan, maar we stappen nergens uit op een externe locatie;
 • Binnenkort verschijnen op de afdelingen alcoholdoekjes om telefoons regelmatig te reinigen.
 • Reizen tussen locaties is alleen toegestaan als dit voor het uitvoeren van de werkzaamheden nodig is.
Het advies van het RIVM om de handen minimaal 30 seconden met water en zeep te wassen blijft van kracht. De voorraden handalcohol en handzeep worden gemonitord. Men wordt opgeroepen hier verstandig mee om te gaan.

 

11/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht tot nader order.

De bewonersvakantie die binnenkort gepland staat voor onze bewoners, wordt geannuleerd.

De bewonersvakantie staan gepland van 30 maart t/m 2 april 2020 (Randhof en Moerzicht) en van 2 april t/m 5 april 2020 (Ter Weel Goes en Sint Maarten in de Groe). Samen met het team dat de vakantie heeft georganiseerd, heeft het crisisteam deze beslissing genomen. De reden hiertoe is dat de vakantiebungalow in Someren (Noord-Brabant) ligt. Noord-Brabant is op dit moment het gebied met de meeste coronabesmettingen in Nederland. Vanwege de kwetsbaarheid van onze doelgroep, willen wij geen risico nemen op besmettingen.

Voor deze annulering worden geen kosten in rekening gebracht bij de cliënt. Is de factuur voor de bewonersvakantie al betaald? Dan storten wij dit bedrag binnen een week terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Het team dat de vakantie heeft georganiseerd onderzoekt of de vakantie op een later moment dit jaar alsnog kan doorgaan. Uiteraard houdt dit team u hiervan op de hoogte. Heeft u nog verdere vragen over de bewonersvakantie? Cliënten van Randhof en Moerzicht en diens contactpersonen kunnen contact opnemen met Lia Traas (06 – 21 14 58 10). Cliënten die in Ter Weel Goes en Sint Maarten in de Groe wonen – en diens contactpersonen – kunnen contact opnemen met Suzanne Bassie (06 – 52 88 69 54).

10/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht tot nader order.

We verzoeken de volgende medewerkers voorlopig niet te komen werken.

 • Medewerkers die luchtwegklachten hebben, zoals hoesten of kortademigheid én in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus;
 • Medewerkers die bovenstaande klachten hebben én na 1 maart in risicogebieden zoals China, Noord-Italië en Oostenrijk zijn geweest;
 • Medewerkers die koorts hebben (meer dan 38 graden Celsius);
 • Medewerkers die in de provincie Noord-Brabant wonen én thuis kunnen werken.

Brabantse zorgmedewerkers (die niet thuis kunnen werken) zonder klachten worden geacht te komen werken. Verder worden Zeeuwse medewerkers zonder klachten, die wel contacten hebben (gehad) met Noord-Brabant, ook geacht te komen werken. We roepen iedereen op tot een hogere alertheid op de gezondheid.

Medewerkers worden over symptomen en preventie geïnformeerd via het interne kanaal (intranet) van Zorggroep Ter Weel. Via de mail ontvangen medewerkers en vrijwilligers extra instructies en updates.  De crisiscoördinator registreert ziekmeldingen van medewerkers die mogelijk symptomen van het coronavirus hebben.

Verder verzoeken we de mensen die onze cliënten bezoeken het volgende.

 • We verzoeken bezoekers met luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid en/of koorts onze cliënten niet te bezoeken;
 • We verzoeken dagbesteding-gasten met luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid en/of koorts de dagbesteding niet te bezoeken;
 • We verzoeken bezoekers en medewerkers geen handen te geven en ander intiem contact te vermijden;
 • We verzoeken bezoekers en medewerkers bij binnenkomst handen te wassen.

Alle toiletspiegels zijn of worden voorzien van stickers met een instructie voor het handen wassen. Op de digitale schermen op onze locaties staat een instructiefilmpje voor het handen wassen.

 

09/03/2020

Wilt u op bezoek komen op één van onze locaties?

Wij vragen bezoekers met de symptomen van het coronavirus ons niet te bezoeken. Het gaat hierbij om symptomen als

 • Griepklachten;
 • Luchtwegklachten;
 • Verkoudheidsklachten;
 • Koorts.

Bent u al op bezoek op één van onze locaties? 

Dan vragen wij u extra aandacht te hebben voor hygiëne. Maatregelen ten aanzien van hand- en hoesthygiëne zijn nu nog belangrijker.

 • Was uw handen regelmatig en goed (zie voor de instructie https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen); 
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog; 
 • Gebruik papieren zakdoekjes; de papieren zakdoek maar één keer gebruiken en weggooien in de afvalemmer; 
 • Na het hoesten de handen wassen met water en zeep;  
 • Vermijd aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen handen; 
 • Wij adviseren geen handen te geven en direct contact te vermijden; 
 • Ga bewust en zorgvuldig om met contact met cliënten en medewerkers.

Heeft u vragen over het coronavirus? 

Als u familie of mantelzorger bent van een cliënt van Zorggroep Ter Weel en vragen heeft over het coronavirus kunt u contact opnemen met de teamleider. Eerste contactpersonen worden via de mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook kunt op de website van het RIVM terecht voor de meest actuele informatie en is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het coronavirus T  0800  13 51. Indien de richtlijnen van het RIVM wijzigen, volgt Zorggroep Ter Weel de gewijzigde richtlijnen.