Direct contact

Update corona-maatregelen per 1 juli 2022

Op dit moment zien wij helaas weer oplopende corona-besmettingen onder cliënten en medewerkers. De cliënten en medewerkers die besmet zijn, hebben gelukkig over het algemeen lichte klachten.De Zeeuwse VVT-instellingen hebben hun corona-beleid met elkaar afgestemd om besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Op basis van de adviezen van brancheorganisaties is gezamenlijk besloten de volgende maatregelen te volgen:

Basismaatregelen

  • Geef elkaar de ruimte
  • Was uw handen regelmatig
  • Geef geen handen of knuffels
  • Hoest en nies in de binnenkant van uwelleboog
  • Zorg voor voldoende frisse luchtdoor regelmatig een raam open te zetten
  • Doe zo snel mogelijk een zelftest als uklachten heeft

Mondkapjes
Draag een chirurgisch mondkapje als u langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand bent van uw familielid/naaste.

Wat te doen bij klachten?
Heeft u zelf klachten, laat u zich testen door middel van een zelftest en kom niet op bezoek.

Bezoekregeling
Bezoek aan uw familielid/naaste blijft mogelijk. Wij adviseren u om bovenstaande maatregelen en de adviezen weer te volgen.

Voor bezoek aan besmette cliënten worden afspraken gemaakt met de familie/naasten. Zij kunnen gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Updates:

18/01/2022

Bescherm uzelf en onze cliënten en medewerkers
De afgelopen dagen zien we dat enkele cliënten die eerder corona hebben doorgemaakt opnieuw corona krijgen en ziek worden. Dat baart ons zorgen. Onze cliënten zijn erg kwetsbaar. Vaccinatie is voor hen een belangrijke vorm van bescherming tegen het coronavirus. Tegelijkertijd werkt hun immuunsysteem niet (meer) zo goed als dat jongeren mensen, en dus zijn cliënten vatbaarder voor (varianten van) het coronavirus. Daarom is het erg belangrijk dat we hen ook op andere manier beschermen, namelijk door de voorzichtigheid van mensen om hen heen: medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Daarom doen we een dringende oproep aan u: zorg dat u zelf voldoende beschermd bent, houd u zich aan de basisregels, houd uw gezondheid en die van uw huisgenoten goed in de gaten, en blijf thuis en laat u testen bij klachten.