Direct contact

21/12/2021

Samen met u willen wij het risico op besmetting zo klein mogelijk houden, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In het belang van de gezondheid van onze cliënten en onze (zorg)medewerkers vragen wij u dringend om uw familielid niet mee naar huis te nemen. 

Deze bezoekregels gelden bij Zorggroep Ter Weel vanaf dinsdag 21 december 2021.

Doe een zelftest voor u op bezoek komt
Wij vragen bezoekers om voor zij naar één van onze locaties komen een zelftest te doen. Dit geldt voor álle bezoekers, aangezien de cliënten op al onze locaties tot kwetsbare groepen behoren.

Restaurant
De vaste zitplaatsen in het restaurant zijn voorzien van maximaal 3 stoelen, zodat iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar zit. Er is gratis koffie en thee met iets lekkers. Er is verder geen horeca-aanbod. Wanneer het restaurant vol is, dan is uw bezoek mogelijk in de kamer van uw familielid, of u kunt naar buiten voor een wandeling.

Blijf aandacht houden voor de basisregels!

17/12/2021

Vervolg boostervaccinatie

Begin december heeft een groot deel van de cliënten van Zorggroep Ter Weel een boostervaccinatie gekregen. Doordat er afdelingen in quarantaine waren, hebben er cliënten die negatief getest waren, om deze reden toen geen boostervaccinatie gehad.

Deze groep cliënten, mits die al volledig gevaccineerd zijn, toestemming hebben gegeven én bij wie geen contra-indicaties zijn geconstateerd, worden komende tijd voor de derde keer gevaccineerd. Contra-indicaties zijn redenen waarom een medicijn of behandeling (nog) niet mag worden toegepast. Zo mag iemand bijvoorbeeld pas een boosterprik krijgen als de tweede vaccinatie langer dan zes maanden geleden is gegeven. Wie na de tweede vaccinatie corona heeft gehad, moet ook zes maanden wachten.

10/12/2021

Wassen kleding – De Schenge, De Mooije Staak en Steenen Beer (boodschappen)

Eerder hebben we de contactpersonen van bovengenoemde afdelingen geïnformeerd dat de afdeling in cohort is gegaan. Dit heeft diverse gevolgen.

Wassen kleding
De kleding van de cliënten op de cohort-afdelingen wordt met de grootste zorgvuldigheid gewassen. Hiervoor gelden speciale richtlijnen. Gedurende de cohort periode verzorgt Ter Weel de was en deze wasservice is gedurende deze cohort periode gratis. Zoals eerder vermeld vragen we u na te gaan of uw familielid en/of naaste voldoende kleding heeft. Indien u nieuwe kleding aanlevert kunt u dit afgeven bij de receptie van de locatie. Zij dragen er zorg voor dat deze naar de linnendienst wordt gebracht en daar van labels wordt voorzien. Het labelen van de kleding van uw familielid of naaste is tijdens de cohort periode gratis.

Bellen naar de afdeling
We begrijpen dat u graag wilt weten hoe het met uw familielid of naaste gaat. U kunt daarvoor naar de afdeling bellen. Wanneer niet wordt opgenomen, vragen wij u om op een later moment terug te bellen. Ook vragen wij u niet naar andere afdelingen te bellen. De zorgmedewerkers kunnen door de werkzaamheden de telefoon op dat moment niet opnemen. Op een later moment is dat wel mogelijk.

Boodschappen cliënten Steenen Beer
Wij vragen u gedurende de cohort de boodschappen voor uw familielid en/of naaste te verzorgen. U kunt deze meenemen tijdens uw bezoek of afgeven bij de medewerkers of de receptie. Zij zorgen dat uw familielid en/of naaste deze krijgt.

01/12/2021

Boostervaccinatie

Het is een behoorlijke logistieke operatie die we in korte tijd op moesten zetten én uitvoeren. We zijn blij dat het is gelukt om de meerderheid van onze cliënten de boostervaccinatie vandaag aan te bieden. Cliënten van onderstaande locaties/afdelingen krijgen op de locatie waar ze wonen hun prik, gratis en vrijwillig. Dat wil zeggen dat alle cliënten die reeds volledig zijn gevaccineerd, toestemming hebben gegeven en waarbij geen contra-indicaties zijn geconstateerd worden gevaccineerd.

 • Ter Weel Goes: Abbekindershof en De Mooije Staak 3
 • Sint Maarten in de Groe
 • Randhof: Binnenpoort
 • Gasthuis
 • Ter Weel Krabbendijke: De Hoge Hoeve 3 & 4 + De Westhof + De Oosthof
 • De Batsen Toren
 • Hof Cruninghe
 • Moerzicht
 • Maria-Oord

Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie bovenop de eerdere basisvaccinaties en draagt bij aan een blijvend hoge bescherming tegen het coronavirus. Het is een prikkel voor het afweersysteem en het lichaam is zo weer beter beschermd. De booster helpt daardoor tegen ernstige ziekte en sterfte door corona. Ook als iemand corona heeft gehad, is vaccineren verstandig. Dan is de bescherming tegen het virus meer zeker.

Welk vaccin wordt gegeven?
Cliënten kunnen niet zelf kiezen met welk vaccin zij de boostervaccinatie krijgen. Alle mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin aangeboden: BioNTech/Pfizer of Moderna. Dit is dus onafhankelijk van het eerder gekregen vaccin.

De cliënt kan weer bijwerkingen krijgen, zoals hoofpijn, spierpijn, moeheid of een pijnlijke arm. Deze bijwerkingen zijn vergelijkbaar met de basisvaccinaties en gaan vanzelf weer over.

Hoe meer mensen beschermd zijn tegen het coronavirus, hoe kleiner de kans is op besmetting, ziek worden of overlijden. We hopen met het zetten van de boostervaccinaties dat maatregelen niet verder aangescherpt hoeven worden, bezoek zoveel mogelijk normaal kan doorgaan en activiteiten voor cliënten blijven plaatsvinden.

29/11/2021

Adviezen voor bezoek

Zorggroep Ter Weel geeft zorg aan kwetsbare (oudere) mensen die samenleven op een afdeling. De cliënten en hun naasten vertrouwen erop dat onze zorg kwalitatief goed en veilig is en we hopen het coronavirus zo veel mogelijk buiten te kunnen houden. Om uw naaste niet onbewust te besmetten en om te voorkomen dat cliënten elkaar onderling besmetten, willen we bezoekers vragen om een zelftest te doen voorafgaand aan hun bezoek. Dit biedt de mogelijkheid om met een geruster gevoel bezoek mogelijk te houden, ook nu zich meer besmettingen op verschillende afdelingen voordoen. Het afnemen van een zelftest is niet verplicht en ook met een negatieve uitslag blijven de basisregels gelden, zoals een chirurgisch mondmasker dragen, afstand houden en de handen goed ontsmetten.

Het bezoekbeleid houdt daarnaast rekening met het advies om extra voorzichtig te zijn bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen tot en met 12 jaar, doordat zij meegeteld worden. Kinderen onder de twaalf hebben veel contact met elkaar. Ze gaan naar school, maar ook bij het spelen kunnen ze het virus makkelijk doorgeven. Veel kinderen die corona hebben, hebben namelijk nergens last van. Als er al symptomen optreden, zijn het meestal vooral (milde) verkoudheidsklachten.

26/11/2021

Wassen kleding / protocol linnenafdeling

Op de afdelingen De Mooije Staak, De Schenge en op Abbekindershof 3, is er sprake van corona-besmettingen. Eerste contactpersonen zijn hierover eerder geïnformeerd. Het heeft bij ons prioriteit dat het wassen van kleding en ander persoonsgebonden linnen van cliënten deskundig, veilig en volgens protocol gebeurt. Nadat het wasgoed de afdeling verlaat, moet dit volgens het protocol 72 uur blijven liggen. Hierdoor duurt het langer voordat de kleding gewassen is en terug is op de afdeling. Daarom vragen wij u vriendelijk om na te gaan of uw familie/naaste voldoende kleding heeft zodat er geen tekort ontstaat. Wilt u, indien nodig en mogelijk, een aantal extra kledingstukken meebrengen? Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

18/05/2021

Proefafdelingen mondkapjesbeleid

We zijn voornemens om op Hof Cruninghe en De Schenge proef te gaan draaien met een versoepeling van het mondkapjesbeleid. De proefperiode begint deze week en loopt t/m 30 juni 2021. Tijdens deze proef hoeven medewerkers geen mondkapje meer te dragen als zij gevaccineerd zijn.

Na de proefperiode hopen we beschermingsmaatregelen te kunnen loslaten zonder dat dit leidt tot besmettingen met het coronavirus. Om een duidelijk beeld te krijgen vragen we bezoekers en vrijwilligers – in eerste instantie zolang de proefperiode duurt – nog wel een mondkapje te dragen in algemene ruimtes.

Gevaccineerde of recent negatief geteste bezoekers mogen als ze in de kamer van de cliënt aangekomen zijn hun mondkapje afzetten. We hopen van harte dat we na positieve uitkomsten van de proef verder kunnen versoepelen.

07/04/2021

Opheffing quarantaine afdeling Randhof

Alle cliënten van de afdeling zijn afgelopen dinsdag 6 april 2021 getest. Helaas bleek één cliënt positief te zijn op het coronavirus. Deze cliënt verblijft in isolatie op het eigen appartement. Omdat andere cliënten hun coronavaccinatie hebben gehad en vijf dagen in quarantaine hebben gezeten zonder klachten te ontwikkelen, wordt de quarantaine per direct opgeheven. De bezoekregeling van vóór de aanscherpingen is weer van kracht.

06/04/2021

Opheffing quarantaine afdelingen Ter Weel Krabbendijke

In Ter Weel Krabbendijke is de quarantaine voor de afdelingen opgeheven per vandaag. Hiermee zijn alle quarantaines op deze locatie voorbij. De reguliere bezoekregeling is weer van kracht.

01/04/2021

Aangescherpte fase afdeling Randhof

Op één afdeling is een cliënt in nauw contact geweest met iemand die het coronavirus heeft. Alle cliënten van de afdeling zullen aanstaande dinsdag 6 april 2021 worden getest. Ook medewerkers die nauw contact hebben gehad met de cliënt, zullen over enkele dagen worden getest. Afhankelijk van de testuitslagen wordt bepaald wat het verloop van de quarantaine zal zijn. Omdat de tweede coronavaccinatie kort geleden is gegeven, zijn de cliënten nog niet volledig beschermd. Om die reden is er per direct quarantaine ingesteld en is een aangescherpte bezoekregeling van kracht gedurende deze quarantaineperiode.

Opheffing thuisquarantaine De Spindel

Alle bewoners zijn negatief getest. Het advies tot thuisquarantaine komt daarmee te vervallen. Bezoek is weer mogelijk zoals voor de aanscherpingen.

22/03/2021

Opheffing quarantaine afdeling Maria-Oord

In Maria-Oord is de quarantaine opgeheven per vandaag. De bezoekregeling van vóór de quarantaine is weer van kracht.

Opheffing quarantaine afdelingen Ter Weel Krabbendijke

Op de afdelingen geldt tot en met vandaag een aangescherpte fase. Met ingang van 23 maart 2021, heffen we de quarantaine op en geldt weer de reguliere bezoekregeling.

20/03/2021

Aangescherpte fase afdelingen Ter Weel Krabbendijke en De Spindel

Alle kamers van drie afdelingen zijn in quarantaine tot ten minste maandag 29 maart 2021. Dit is een maatregel die we nemen naar aanleiding van een besmette medewerker. Alle cliënten van deze afdelingen worden woensdag 24 maart 2021 getest en kunnen de afdeling niet verlaten. Afhankelijk van de testuitslagen wordt beslist of de quarantaine definitief kan worden opgeheven. Bezoekers kunnen aanbellen in de sluis aan de Willem Kosterlaan en worden tijdens het bezoek in de quarantaineperiode voorzien van beschermende kleding: een schort, chirurgisch mondmasker en handschoenen.

De bewoners van De Spindel-appartementen die zorg ontvangen zitten in thuisquarantaine tot ten minste 29 maart 2021 conform de richtlijnen van de GGD. Zij zullen ook getest worden op woensdag 24 maart 2021.

17/03/2021

Opheffing quarantaine afdelingen Moerzicht

Op de eerder in quarantaine geplaatste afdelingen in Moerzicht is de quarantaine opgeheven. Dit betekent dat de bezoekregeling van vóór de aanscherping weer van kracht is op deze afdelingen.

16/03/2021

Aangescherpte fase afdelingen Ter Weel Krabbendijke

Alle kamers van twee afdelingen zijn in quarantaine tot ten minste maandag 22 maart 2021. Dit is een maatregel die we nemen naar aanleiding van een besmette medewerker. Alle cliënten van deze afdelingen worden woensdag 17 maart 2021 getest en kunnen de afdeling niet verlaten. Afhankelijk van de testuitslagen wordt beslist of de quarantaine definitief kan worden opgeheven.
Met directe ingang kunnen we per cliënt één vaste bezoeker per dag toestaan. Bezoekers kunnen aanbellen bij de voordeur en dragen tijdens het bezoek in de quarantaineperiode beschermende kleding: een schort, chirurgisch mondmasker en handschoenen.

Aangescherpte fase afdeling Maria-Oord

Er is één cliënt positief getest op het coronavirus, waardoor de afdeling per direct in quarantaine gaat voor ten minste de duur van 10 dagen. Dit betekent dat cliënten de afdeling niet kunnen verlaten.
Per cliënt is 1 bezoek per dag toegestaan. Het bezoek wordt gebracht door één vaste bezoeker. Bezoekers dragen tijdens het bezoek in de quarantaineperiode beschermende kleding: een halterschort, chirurgisch mondmasker en handschoenen. Deze middelen zijn op de locatie beschikbaar.
Medewerkers en cliënten die nauw contact hebben gehad met deze cliënt, worden zaterdag 20 maart 2021 getest. Afhankelijk van de testuitslagen wordt beslist of de quarantaine definitief kan worden opgeheven of moet worden verlengd.

2e vaccinatieronde

Aanstaande maandag 22 maart staat de 2e vaccinatieronde gepland in Maria-Oord. Momenteel onderzoeken we of de huidige quarantaine invloed heeft op deze 2e vaccinatieronde. Dit kan afhangen van de testuitslagen, die pas op of na zaterdag 20 maart binnen zijn. Mogelijk kunnen we pas op het laatste moment hierover besluiten. We vragen hiervoor uw begrip.

Verkiezingen

Omdat cliënten ten tijde van quarantaine de afdeling niet kunnen verlaten, heeft dit gevolgen voor cliënten die nog fysiek wilden stemmen. Vanwege de huidige quarantaines is fysiek stemmen voor deze cliënten helaas niet meer mogelijk. Voor mensen die niet fysiek kunnen stemmen, voorziet de overheid in de mogelijkheid om te machtigen. Daarnaast is er dit jaar ook nog de mogelijkheid tot briefstemmen. Kortom heeft de cliënt die nog niet heeft gestemd, en dit nog wel wil doen twee opties:

 • De cliënt machtigt een contactpersoon. Deze contactpersoon is de vaste bezoeker in de huidige bezoekregeling. Deze vaste bezoeker komt vandaag, op dinsdag 16 maart of morgen 17 maart op bezoek om de machtiging te regelen.
 • De cliënt stemt per brief en laat deze door een contactpersoon bezorgen bij het gemeentehuis*. De vaste bezoeker is degene die deze briefstem bij de cliënt ophaalt.
 • Voor cliënten bij wie vandaag of morgen geen vaste bezoeker kan langskomen, kan in overleg met de locatiemanager een andere oplossing gezocht worden. Let op: dit is alleen bij hoge uitzondering.

We willen u vriendelijk, doch dringend vragen om uw naaste te ondersteunen bij het stemmen voor de landelijke verkiezingen aanstaande woensdag 17 maart 2021.

*Cliënten van 70 jaar of ouder hebben de mogelijkheid per brief te stemmen. Briefstemmen kunnen worden afgegeven op het afgiftepunt in het gemeentehuis. Het afgiftepunt is nog geopend op dinsdag 16 maart van 8.30 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur. 

06/03/2021

Aangescherpte fase geheel Moerzicht

Vanwege oplopende besmettingen, is besloten dat voor geheel Moerzicht een aangescherpte bezoekregeling geldt. Hier is één vaste bezoeker per cliënt toegestaan en ’s avonds kan geen bezoek meer worden gebracht. Besmette cliënten zijn overgebracht naar de COVID-opvang in Zierikzee óf verblijven in strikte isolatie op hun kamer. Deze cliënten kunnen geen bezoek ontvangen.

01/03/2021

Aangescherpte fase afdeling Moerzicht

Er zijn twee cliënten positief getest op het coronavirus. Eén cliënt is overgeplaatst naar de COVID-opvang te Zierikzee. De andere cliënt verblijft in strikte isolatie op de kamer.

Medewerkers en cliënten die nauw contact hebben gehad met de twee positief geteste cliënten, zullen over enkele dagen worden getest. Dit kan pas over enkele dagen gebeuren vanwege de incubatietijd van het virus. Afhankelijk van testuitslagen wordt bepaald wat het vervolg van de aanscherpingen zullen zijn.

De cliënten die besmet zijn, kunnen geen bezoek ontvangen. Voor bezoek aan de andere cliënten op de afdeling geldt een aangescherpte bezoekregeling. Per cliënt is 1 bezoek per dag toegestaan. Het bezoek wordt gebracht door
één vaste bezoeker.

18/02/2021

Opheffing quarantaine afdeling Randhof

Naast de twee positieve testuitslagen, zijn de testuitslagen van medewerkers en cliënten die nauw contact hebben gehad met de besmette cliënten, allen negatief. Zodoende wordt de quarantaine voor de afdeling opgeheven, met uitzondering van de strikte isolatie die geldt op de woning van de besmette cliënten. Zij kunnen nog geen bezoek ontvangen. Voor de andere cliënten geldt weer de bezoekregeling als voorheen.

15/02/2021

Aangescherpte fase afdeling Randhof

Op één afdeling zijn twee cliënten positief getest op het coronavirus. Vanaf heden geldt een quarantaine voor die afdeling. Medewerkers en cliënten die nauw contact hebben gehad met de positief geteste cliënten, zullen over enkele dagen worden getest.

12/02/2021

Opheffing quarantaine De Batsen Toren

Er verbleef nog één cliënt in strikte isolatie op de kamer. Vanaf 12 februari 2021 is deze isolatie opgeheven. Voor de cliënten van de andere woningen is de quarantaine ook opgeheven.
Dit betekent dat alle cliënten bezoek kunnen ontvangen volgens de huidige bezoekregeling.

08/02/2021

Opheffing quarantaine afdeling Gasthuis

De quarantaine is opgeheven per 9 februari 2021. Het restaurant en winkeltje gaan weer open en op de gehele afdeling is de reguliere bezoekregeling weer van kracht.

05/02/2021

Opheffing quarantaine afdeling Ter Weel Goes

Van de eerder in quarantaine geplaatste afdeling is ook de laatste etage uit quarantaine gegaan. Op de gehele afdeling is de reguliere bezoekregeling weer van kracht.

Opheffing quarantaine woning De Batsen Toren

Eén cliënt verblijft nog in strikte isolatie op de kamer en ontvangt nog geen bezoek. Voor alle overige cliënten van de woning geldt de huidige bezoekregeling. Op de twee andere woningen blijft de aangescherpte bezoekregeling gelden.

02/02/2021

Aangescherpte fase De Batsen Toren

Vanwege een besmette cliënt en een besmette medewerker op één woning, verblijven alle cliënten van deze woning in strikte isolatie op de kamer. Er is hier geen bezoek mogelijk in afwachting van testuitslagen.

Op twee andere woningen is ook personeel positief getest op het coronavirus. Deze woningen zijn nu in quarantaine. Hier geldt een aangescherpte bezoekregeling: 1 vaste bezoeker per cliënt.

01/02/2021

Aangescherpte fase Gasthuis

Er is een besmetting geconstateerd bij een cliënt. De afdeling van de besmette cliënt is in quarantaine en heeft een aangescherpte bezoekregeling: 1 vaste bezoeker per dag, per cliënt. Cliënten kunnen de afdeling niet verlaten tijdens de quarantaineperiode. De besmette cliënt wordt geïsoleerd op de kamer verpleegd en ontvangt geen bezoek. Afhankelijk van eventuele verdere testuitslagen van cliënten, wordt het verdere verloop en de duur van de quarantaine nader bepaald.

Het restaurant en het winkeltje zijn gesloten zolang de quarantaine duurt.

30/01/2021

Aangescherpte fase woning De Batsen Toren

Op één woning verblijft een besmette cliënt in geïsoleerde verpleging op de kamer. Ook is één medewerker positief op het coronavirus. Over vijf dagen worden de cliënten en medewerkers van de woning getest. In afwachting van de testuitslagen is er geen bezoek mogelijk.

25/01/2021

Opheffing quarantaine Gasthuis

De quarantaine op beide afdelingen is opgeheven per 27 januari 2021. Het restaurant en winkeltje gaan 28 januari weer open.

Opheffing quarantaine afdeling Ter Weel Goes

Van de eerder in quarantaine geplaatste afdeling is nog een etage uit quarantaine gegaan. Hier is de reguliere bezoekregeling weer van kracht.
Voor de andere etage van de afdeling is de quarantaine helaas verlengd.

25/01/2021

Opheffing quarantaine afdeling Ter Weel Krabbendijke

Alle kamers van de twee afdelingen zijn uit quarantaine gegaan. Op deze locatie geldt weer de reguliere bezoekregeling.

23/01/2021

Opheffing quarantaine woning Hof Cruninghe

Op onze locatie in Hof Cruninghe wordt de quarantaine voor een van de twee woningen per 24 januari 2021 opgeheven. Voor de gehele locatie is dan de normale bezoekregeling van kracht.

19/01/2021

Opheffing quarantaine woning De Batsen Toren

Op onze locatie in Rilland is de woning uit quarantaine gegaan. Voor de gehele locatie is de normale bezoekregeling van vóór de quarantaine weer van kracht.

Opheffing quarantaine afdelingen Moerzicht

Op de eerder in quarantaine geplaatste afdelingen in Moerzicht wordt de quarantaine opgeheven per vandaag en morgen. De cliënt(en) zijn allen negatief getest tijdens de laatste testronde. Dit betekent dat de bezoekregeling van vóór de aanscherping weer van kracht is op deze afdeling.

Opheffing quarantaine afdeling Ter Weel Goes

Van de eerder in quarantaine geplaatste afdeling is één etage uit quarantaine gegaan. Hier is de bezoekregeling van vóór de aanscherping weer van kracht.
Voor de andere etages van de afdeling volgen nog testrondes. In afwachting van de uitslagen duurt de quarantaine tot nader bericht.

Aangescherpte fase afdeling Gasthuis

Om het besmettingsgevaar binnen de locatie te minimaliseren is er besloten om ook een andere afdeling in quarantaine te plaatsen. Hiermee verkleinen we de kans dat cliënten van de verschillende afdelingen elkaar mogelijk besmetten. De cliënten kunnen de afdeling niet verlaten.

Restaurant en winkeltje
Er is besloten om het restaurant en winkeltje te sluiten tot ten minste 26 januari of zolang de quarantaine duurt.

16/01/2021

Aangescherpte fase afdeling Gasthuis

Alle etages van de afdeling zijn in quarantaine tot ten minste 26 januari 2021. Dit is een maatregel die we nemen naar aanleiding van een besmette cliënt. Cliënten die in de besmettelijke periode contact hebben gehad met deze cliënt verblijven in strikte isolatie op het eigen appartement. Alle andere cliënten kunnen de afdeling niet verlaten.

Er is vanwege bovenstaande situatie besloten om het restaurant en winkeltje te sluiten.

15/01/2021

Aangescherpte fase woning Hof Cruninghe

Alle kamers van één woning zijn in quarantaine tot ten minste 19 januari 2021. Alle cliënten van deze woning worden getest en kunnen de afdeling niet verlaten. Afhankelijk van de testuitslagen wordt het verdere verloop en duur van de quarantaine bepaald.

14/01/2021

Aangescherpte fase afdeling Ter Weel Krabbendijke

Alle kamers van twee afdelingen zijn in quarantaine tot ten minste 24 januari 2021. Dit is een maatregel die we nemen naar aanleiding van een besmette medewerker. Alle cliënten van deze afdelingen worden twee maal getest en kunnen de afdeling niet verlaten. Afhankelijk van de testuitslagen wordt beslist of de quarantaine definitief kan worden opgeheven.

12/01/2021

Aangescherpte fase afdeling Moerzicht

Op een andere afdeling dan de afdeling waarvan we de quarantaine vorige week meldden is een medewerker positief getest op corona. Binnenkort worden alle cliënten getest en gaan per direct in quarantaine voor de duur van ten minste 10 dagen. De lengte van de quarantaine is afhankelijk van testuitslagen.

Opheffing quarantaine woningen De Batsen Toren

Op onze locatie in Rilland zijn twee woningen uit quarantaine gegaan. Tijdens de laatste testronde bleken alle cliënten binnen deze woningen negatief te zijn op het coronavirus. De bezoekregeling van vóór de aanscherping is hier weer van kracht.

Helaas bleken er tijdens de afgenomen testronde nog steeds cliënten positief te zijn op het coronavirus binnen een andere woning. Hierdoor is de quarantaine voor die woning met tien dagen verlengd.

10/01/2021

Aangescherpte fase afdeling Ter Weel Goes

Vanwege positieve testuitslagen is de quarantaine uitgebreid naar alle etages van de afdeling. Positief geteste cliënten kunnen geen bezoek ontvangen.

08/01/2021

Aangescherpte fase afdeling Moerzicht

Op een van de afdelingen is er een besmetting bij een medewerker geconstateerd. Alle kamers van deze afdeling gaan in quarantaine voor de duur van één week en de cliënten worden getest. Tijdens de quarantaine is maatwerkbezoek op afspraak toegestaan. 

Op een andere afdeling in Moerzicht is een cliënt positief getest op corona. Deze cliënt zat reeds in quarantaine en is overgeplaatst naar De Veste om het besmettingsgevaar te minimaliseren.
Gezien het feit dat deze cliënt al in quarantaine zat, is het onwaarschijnlijk dat andere cliënten besmet zijn. Daarom is er geen quarantaine en zijn geen andere maatregelen ingesteld voor deze afdeling.

Aangescherpte fase afdeling Ter Weel Goes

Vandaag is gebleken dat een medewerker besmet is op een andere etage van de afdeling waar gisteren een quarantaine is ingegaan. Zodoende gaat ook deze etage in quarantaine en worden alle cliënten getest. 

07/01/2021

Aangescherpte fase afdeling Ter Weel Goes

Alle kamers van één etage zijn in quarantaine en alle cliënten worden getest. Dit is een maatregel die we nemen naar aanleiding van een besmette medewerker. Tijdens de quarantaine is maatwerkbezoek op afspraak toegestaan. 

05/01/2021

Opheffing quarantaine Maria-Oord

In Maria-Oord is de quarantaine opgeheven voor de gehele locatie. De bezoekregeling van vóór de quarantaine is weer van kracht.

31/12/2020 

Aangescherpte fase De Batsen Toren

Op onze locatie in Rilland is een coronabesmetting vastgesteld. De cliënt is overgeplaatst naar De Veste en de gehele woning gaat in quarantaine. Met directe ingang kunnen we helaas geen bezoek toestaan zolang de quarantaine duurt.

29/12/2020 

Opheffing quarantaine afdeling Moerzicht

Op de eerder in quarantaine geplaatste afdeling in Moerzicht wordt de quarantaine opgeheven per 30 december 2020. De cliënt(en) zijn genezen verklaard en dit betekent dat de bezoekregeling van vóór de aanscherping weer van kracht is op deze afdeling.

23/12/2020

Fase landelijke lockdown

We doen een dringend beroep op bezoekers om cliënten niet mee naar huis te nemen. Ook adviseren we cliënten om niet op familiebezoek te gaan. Bij terugkomst moeten zij namelijk in quarantaine. Dat willen we graag voorkomen.

21/12/2020 

Aangescherpte fase afdeling Moerzicht

Er zijn coronabesmettingen geconstateerd op een van de afdelingen in Moerzicht. Eén gang op de afdeling gaat in quarantaine. Tijdens de quarantaine is maatwerkbezoek op afspraak toegestaan. De maatregelen voor de nieuwe besmetting gelden voor de duur van 10 dagen tenzij verlenging nodig is.

Alles gaat volgens protocol en de situatie is goed te overzien.

Aangescherpte fase Maria-Oord

Ook op onze locatie Maria-Oord is een coronabesmetting vastgesteld. De gehele locatie gaat in quarantaine voor de duur van tien dagen. Met directe ingang kunnen we helaas geen bezoek toestaan zolang de quarantaine duurt.

15/12/2020

Fase landelijke lockdown

Wat blijft open en gaat dicht?

 • Onlangs hebben we de restaurants ingericht als bezoekersontmoetingsruimte. Doordat deze ruimte doorlopend wordt gebruikt door bezoek en cliënten, krijgt de ruimte hierdoor het karakter van een doorstroomlocatie. Om die reden sluiten we dus ook de restaurants als ontmoetingsruimte. Omdat bezoek ook niet mogelijk is op de huiskamers, kan alleen bezoek op de kamer gebracht worden.
 • Onze winkeltjes blijven open omdat hier levensmiddelen worden verkocht.
 • Kapsalons gaan dicht en kappers kunnen hun werkzaamheden niet uitvoeren.
 • Schoonheidsspecialisten kunnen hun werkzaamheden niet uitvoeren.
 • Pedicures kunnen alleen medisch noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren.


Feestdagen

Er is een gereguleerde bezoekregeling tijdens de feestdagen. Dit wil zeggen dat de regels voor kerst niet opnieuw veranderen, maar dat bezoek wel gereguleerd wordt vanwege piekdrukte.

 • We vragen bezoekers hun bezoek in te plannen voor de periode van 24 december t/m 3 januari 2021 (met uitzondering van de locaties De Batsen Toren, Hof Cruninghe en Maria-Oord).
 • We veranderen niets aan het aantal bezoekers van 2 per dag, ook niet tijdens de feestdagen.
 • We doen een dringend beroep op 1e contactpersonen om cliënten niet mee naar huis te nemen.
 • De kerstdiners waarvoor familieleden en naasten van onze cliënten ook altijd uitgenodigd werden, vinden dit jaar in kleine, besloten kring plaats. We vinden het erg jammer dat we u niet kunnen uitnodigen en zullen dit binnen de maatregelen alleen voor onze cliënten organiseren.

16/11/2020 

Opheffing quarantaine afdeling Moerzicht

Alle cliënten van de laatste in quarantaine geplaatste afdeling in Moerzicht bleken na de laatste testronde negatief te zijn op het coronavirus. De afdeling is per direct uit quarantaine gegaan. Dit betekent dat de normale bezoekregeling van vóór de aanscherping weer van kracht is op deze afdeling.

10/11/2020 

Opheffing quarantaine afdeling Moerzicht

Alle cliënten van een eerder in quarantaine geplaatste afdeling in Moerzicht bleken na de laatste testronde negatief te zijn op het coronavirus. De afdeling is uit quarantaine gegaan en de bezoekregeling van vóór de aanscherping is weer van kracht op deze afdeling.

09/11/2020 

Opheffing quarantaine afdeling Moerzicht

Op een van de eerder in quarantaine geplaatste afdelingen in Moerzicht is de quarantaine opgeheven. De cliënt(en) zijn genezen en tijdens de testronde bleken alle andere cliënten op de afdeling negatief te zijn getest op het coronavirus. Dit betekent dat de normale bezoekregeling van vóór de aanscherping weer van kracht is op deze afdeling.

Opheffing quarantaine afdeling Gasthuis

Alle besmette cliënten die overgeplaatst zijn geweest naar De Veste, zijn inmiddels hersteld terug kunnen keren naar de afdeling. Tijdens de laatste testronde bleken alle cliënten op de afdeling negatief.  We zijn blij dat de quarantaine voorbij is en de normale bezoekregeling van vóór de aanscherping weer van kracht is op deze afdeling.

04/11/2020 

Aangescherpte fase afdeling Moerzicht

Vandaag is een nieuwe besmetting geconstateerd op een andere afdeling in Moerzicht. De cliënt is overgeplaatst naar De Veste en de afdeling wordt in quarantaine geplaatst.Tijdens de quarantaine is bezoek niet toegestaan. De maatregelen voor de nieuwe besmetting gelden voor de duur van 10 dagen tenzij verlenging nodig is.

Ook hier gaat alles volgens protocol en is de situatie goed te overzien.

26/10/2020 

Aangescherpte fase afdeling Moerzicht

Dit weekend is een nieuwe besmetting geconstateerd in Moerzicht. Nu betreft het een andere afdeling dan de afdeling waarvan we de besmetting vorige week meldden. De besmette cliënt wordt om weloverwogen redenen in strikte isolatie verpleegd op het eigen appartement. Omliggende appartementen op de afdeling gaan in quarantaine. Bezoek is niet toegestaan op deze appartementen. Dit is conform de maatregelen die van overheidswege moeten worden genomen bij een besmetting. De maatregelen voor de nieuwe besmetting gelden voor de duur van 14 dagen tenzij verlenging nodig is.
Alles gaat volgens protocol en de situatie is goed te overzien.

19/10/2020 

Aangescherpte fase afdeling Gasthuis 

Helaas zijn er bij meerdere cliënten en een medewerker coronabesmettingen vastgesteld. De cliënten zijn overgeplaatst naar onze corona-opvang De Veste. De medewerker verblijft thuis in quarantaine.

Zodoende verblijven er geen besmette cliënten meer op de afdeling, maar we gaan wel uit van een verhoogd besmettingsgevaar op de afdeling. De afdeling is gesloten voor bezoek en gaan cliënten en medewerkers (in diensttijd) de afdeling niet af. Medewerkers dragen persoonlijke beschermingsmiddelen die Ter Weel voorschrijft.

Alles gaat volgens protocol en we zijn in goed overleg met de GGD. De situatie is goed onder controle.

In eerste instantie geldt deze aanscherping tot het moment dat de cliënten die er nu verblijven + de medewerkers allen negatief blijken te zijn in de volgende testronde. Aan de hand van de testuitslagen bepalen we of verlenging nodig is.

Verscherpte fase afdeling Moerzicht

Helaas moeten we opnieuw laten weten dat we te maken hebben met een nieuwe besmetting. Er is een besmetting op een afdeling van locatie Moerzicht. Het gaat tot nu toe om één cliënt. De besmette cliënt wordt overgeplaatst naar onze corona-opvang De Veste. Testen zijn nog gaande op deze afdeling. Zodoende geldt daar een zogeheten ‘Aangescherpte fase’. Vanaf nu wordt de afdeling in quarantaine geplaatst. Medewerkers dragen de persoonlijke beschermingsmiddelen die Ter Weel voorschrijft.

Ook hier gaat alles volgens protocol en is de situatie goed te overzien.

Met directe ingang kunnen we helaas geen bezoek toestaan op de betreffende afdeling. Dit is conform de maatregelen die van overheidswege moeten worden genomen bij een besmetting. Op dit moment is nog een testronde bij cliënten en medewerkers gaande. De aanscherping geldt tot het moment dat de cliënten die er nu verblijven + de medewerkers allen negatief blijken te zijn. Aan de hand van de testuitslagen bepalen we of verlenging nodig is.

14/10/2020

Fase gedeeltelijke lockdown

Nederland gaat in een gedeeltelijke lockdown. Tijdens de eerste lockdown en eerste golf, werkte Zorggroep Ter Weel met fases. Sinds de eerste golf voorbij is, zit Zorggroep Ter Weel in de controlefase. Nu verandert deze fase in ‘Fase gedeeltelijke lockdown’. Daar horen maatregelen bij waar ook wij opnieuw op moeten anticiperen:

Maatregelen voor de restaurants

 • De restauratieve diensten voor gasten, bezoek en medewerkers worden niet meer aangeboden.
 • De ruimtes blijven wel beschikbaar als ontmoetingsruimte voor bezoek. De reden hiervoor is dat op sommige locaties bezoek op kamers nauwelijks haalbaar is. Op huiskamers is dit niet meer mogelijk. Uitwijken naar een centrale ruimte is zeer wenselijk. Daarvoor blijft het restaurant als ruimte beschikbaar. Hier geldt uiteraard nog steeds het maximum van 30 bezoekers, inclusief cliënten en ook kinderen (conform RIVM).
 • Voor bezoekers (met cliënt) is nog wel koffie en thee beschikbaar.
 • Voor cliënten zijn de restaurants in ieder geval wel toegankelijk. We houden het maximum aantal van 30 plaatsen aan.

Overige maatregelen

 • Dagbesteding blijft Zorggroep Ter Weel aanbieden. Maaltijden worden niet (meer) in restaurants genuttigd, maar in aparte ruimtes.
 • Er kan nu nog maar één bezoek per dag per cliënt plaatsvinden. Bezoekers mogen nog steeds met maximaal 2 bezoekers per bezoek komen. Dit hoeven niet dezelfde, vaste bezoekers te zijn.

30/09/2020 

Controlefase

Onze genomen maatregelen zijn door het crisisbeleidsteam afgestemd op de nieuwe of aangescherpte landelijke maatregelen van de persconferentie van afgelopen maandagavond 28 september. Gezien het oplopende aantal besmettingen in Nederland, willen wij bezoekers nogmaals vragen hun eigen gezondheid goed in de gaten te houden en bij twijfel of milde klachten het bezoek een paar weken uit te stellen.

 • Het maximum aantal plaatsen in alle restaurants van Ter Weel is in lijn met de landelijke maatregelen vastgesteld op 30 personen. Op tafel wordt het maximum aantal stoelen aangegeven, het is niet de bedoeling dat er met stoelen geschoven gaat worden. De restaurants blijven beschikbaar voor bewoners, zorgmedewerkers, eventueel deelnemers van de dagbesteding en zo mogelijk externe bezoekers.
 • Voor bezoekers is het niet langer noodzakelijk om handschoenen te dragen. Wel blijft een goede handhygiëne belangrijk, desinfecteer of was uw handen met zeep bij binnenkomst op een van onze locaties. Bezoekers zijn nog steeds verplicht een chirurgisch mondkapje te dragen bij binnenkomst tot aan vertrek, ook op de kamer van de cliënt. In het restaurant is het voor bezoekers verplicht een mondkapje te dragen, tenzij er iets genuttigd wordt.

Bovenstaande aanpassingen gelden voor minimaal drie weken. Medewerkers van Zorggroep Ter Weel kunnen bezoekers aanspreken of zelfs weigeren als zij zich niet aan de maatregelen houden. Zo kunnen we samen verdere verspreiding van het virus voorkomen.

17/09/2020 

Opheffing quarantaine

Alle medewerkers en cliënten van de in quarantaine geplaatste afdeling bleken na de tweede testronde negatief te zijn op het coronavirus. De afdeling is per direct uit quarantaine gegaan. Dit betekent dat de normale bezoekregeling van vóór de aanscherping weer van kracht is in Ter Weel Goes, net zoals op alle andere locaties.

16/09/2020 

Opheffing quarantaine 

Op een van de in quarantaine geplaatste afdelingen is maandag de tweede testronde uitgevoerd en gelukkig bleken alle medewerkers en cliënten negatief te zijn getest op het coronavirus. Dit betekent dat deze afdeling uit quarantaine is gegaan en dat de normale bezoekregeling weer van kracht is.

08/09/2020 

Aangescherpte fase afdeling Ter Weel Goes 

Vorige week bleek een medewerker positief te zijn op een van de afdelingen van Ter Weel Goes: een test wees dat ook uit. Deze medewerker verblijft thuis in quarantaine. De afdeling is direct in quarantaine geplaatst voor de voorgeschreven tijd van tenminste 10 dagen. We staan hier vanaf afgelopen vrijdag twee vaste bezoekers per cliënt toe, die zich moeten registreren en hun bezoek moeten laten inplannen.

Voortzetting quarantaine

Afgelopen dagen is op de eerder in quarantaine geplaatste afdeling de laatste testronde uitgevoerd, en zijn alle cliënten en medewerkers van die afdeling getest. Helaas bleken toch nog medewerkers en één cliënt positief te zijn. De besmette medewerkers verblijven thuis in quarantaine.

De Veste operationeel

De besmette cliënt is afgelopen weekend direct overgeplaatst naar de COVID-opvang De Veste, die Ter Weel eerder aan de Veiligheidsregio ter beschikking heeft gesteld. In deze situatie maakt Ter Weel dankbaar gebruik van deze opvang. Door de besmette cliënt meteen over te plaatsen, beperken we het besmettingsgevaar op de afdeling.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Naast een mondkapje bij bezoek aan de afdeling, worden bezoekers vanaf heden ook gevraagd handschoenen te dragen. Dit vragen we aan alle bezoekers op alle locaties/afdelingen, ongeacht aanscherpingen. De wegwerphandschoenen worden bij de entrees van onze locaties beschikbaar gesteld. We vragen u vriendelijke deze maatregel op te volgen: draag een mondkapje en handschoenen bij het betreden van de afdeling. Een schort is niet (meer) nodig.

27/08/2020 

Aangescherpte fase afdeling Ter Weel Goes

Helaas is er begin deze week een coronabesmetting vastgesteld bij een van onze cliënten.

Om geen onnodig risico te lopen en voor zowel de veiligheid van onze cliënten en medewerkers als ook de veiligheid van bezoekers, staan we sinds 26 augustus op de betreffende afdeling maximaal twee vaste bezoekers per cliënt toe. Bezoeken zijn op afspraak mogelijk en per bezoek mag er één persoon op bezoek komen. Alle bezoeken vinden enkel nog plaats op de eigen kamer en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht.

We willen iedereen vragen extra alert te zijn. Als u ook maar enigszins twijfels heeft of u wellicht met iemand met corona in contact bent geweest, of milde klachten heeft, stel dan alstublieft uw bezoek een paar weken uit. Zo kunnen we samen verdere verspreiding van het virus voorkomen.

Controlefase

De laatste tijd heeft u in de onderwerpregels van onze e-mails telkens een fase zien staan: bezoekregeling fase 1 t/m 3, en aanvullingen daarop. We zijn nu drie fases doorlopen, die telkens soepeler werden. Alleen in regio Goes is een tijdelijke aanscherping geweest vanwege toenemende besmettingen in deze regio. Vóór deze aanscherping golden op al onze locaties de maatregelen van fase 3, en nu weer.

Wel hebben we gemerkt dat de aanduidingen van de fases met cijfers verwarrend kan zijn op het moment dat een fase weer teruggedraaid wordt. Gaan we weer terug naar een fase 2? Of komt de nieuwe aanscherping (zoals in Goes) niet overeen met de eerdere fase 2? 

Omdat we niet weten hoe de crisis zich verder ontwikkelt, noemen we de huidige fase waar we nu in zitten de controlefase, waarin dezelfde maatregelen als fase 3 gelden. Er verandert nu niets aan de maatregelen. We duiden deze fase alleen aan met controlefase. Wanneer toch aanscherpingen moeten worden gedaan op een bepaalde locatie of in een bepaalde regio, zullen we dit een aangescherpte fase (voor locatie X of regio Y) noemen.

11/08/2020

Controlefase

 • Voor bezoekers uit de provincie Antwerpen gelden er tijdelijk bijzondere afspraken. Woont u in de provincie Antwerpen, dan vragen we u uw bezoeken aan onze verpleeghuizen zoveel mogelijk uit te stellen. Uiteraard is (video)bellen altijd een mogelijkheid. Is het bezoek echt noodzakelijk? Bijvoorbeeld omdat uw naaste in de laatste levensfase zit? Dan kunt u een e-mail sturen zodat we kunnen overleggen over passende maatregelen.
 • Als u een gebied met code oranje hebt bezocht, dan kunt u tot twee weken na thuiskomst niet op bezoek komen. Bent u na die twee weken nog altijd zonder klachten? Dan bent u uiteraard weer gewoon welkom.
  Het komt soms voor dat verschillende landen andere codes gebruiken om risicogebieden te markeren. Wij gaan steeds uit van de codering die de Nederlandse overheid gebruikt. Deze vindt u op www.nederlandwereldwijd.nl
 • Sinds een aantal weken organiseren wij weer bus uitstapjes. Onze cliënten genieten hier zichtbaar van. Even op pad met de bus is altijd een gewilde activiteit. Uiteraard doen wij dit met de uiterste zorg. We willen u laten weten dat medewerkers en chauffeurs een mondkapje dragen. Er gaan alleen cliënten mee die op dezelfde huiskamer/afdeling wonen. Tijdens de busuitstapjes bezoeken wij geen restaurants of drinkgelegenheden, maar nemen wij iets te drinken mee voor onderweg. Mochten hierover vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de welzijnscoach van de desbetreffende afdeling.

30/07/2020

Controlefase

 • De aangescherpte bezoekregeling voor de locaties in Goes wordt per 1 augustus weer versoepeld naar de regeling zoals die was voor 17 juli.
 • Bezoek is weer onbeperkt mogelijk, maar met maximaal 2 personen tegelijk. Wel binnen bepaalde tijden en u dient zich te registreren bij de ingang. Het dragen van een mondmasker gedurende uw bezoek blijft verplicht. Ook wanneer u het restaurant bezoekt met een cliënt.
 • Vanwege de drukte rondom het toerisme in Zeeland gaan de Zeeuwse ouderenzorginstellingen mogelijk tijdelijk extra preventieve maatregelen nemen. Dit kan per organisatie en locatie verschillen. Zorggroep Ter Weel heeft besloten dat medewerkers de mogelijkheid wordt geboden een chirurgisch mondmasker te dragen wanneer ze niet de 1,5 meter afstand kunnen garanderen tot de cliënt.

20/07/2020

Aangescherpte fase regio Goes

 • Voor alle Ter Weel-medewerkers en vrijwilligers in de plaats Goes geldt dat zij een chirurgisch mondneusmasker dragen als zij zorg verlenen of contact hebben met een cliënt binnen de 1,5 meter.
 • Alle bezoekers krijgen bij binnenkomst in de locaties regio Goes een mondneusmasker aangereikt die zij gedurende het hele bezoek dienen te dragen. U hoeft dus zelf geen mondneusmasker mee te nemen als u op bezoek komt of bezoek ontvangt. Het mondneusmasker mag pas af als zij het verpleeg- of verzorgingshuis hebben verlaten.
 • Dit geldt voor de locaties Ter Weel Goes, Sint Maarten in de Groe, Gasthuis en Randhof.

Wat kunt u verder doen om besmetting te voorkomen?
Wij willen bezoekers vragen uiterst voorzichtig te blijven. Wat kunt u doen:

 • Bent u in contact geweest met mensen die positief getest zijn op corona of (milde) corona-klachten hebben (in de gemeente Goes of daarbuiten), wees dan extra alert op uw gezondheid en stel uw bezoek aan het verpleeg- of verzorgingshuis een paar weken uit.
 • Houd uw gezondheid zelf goed in de gaten. Heeft u klachten die verband kunnen houden met COVID-19? Laat uzelf dan testen en stel uw bezoek uit tot twee weken nadat de klachten verdwenen zijn.
 • Is het goed weer? Dan adviseren wij u tijdens het bezoek buiten te gaan zitten of samen een wandeling te maken. De kans dat virussen zich in de buitenlucht verspreiden, is namelijk minder groot.
 • Houd de 1,5 meter aan, overal, maar zeker tijdens een bezoek in onze verpleeghuizen.
 • Zorg voor een goede handhygiëne.

17/07/2020

Aangescherpte fase regio Goes

Zoals u wellicht heeft vernomen, zijn in de gemeente Goes de laatste dagen veel besmettingen met corona vastgesteld. We zijn bij Zorggroep Ter Weel dan ook in opperste paraatheid. Medewerkers én cliënten met milde klachten worden direct getest. De cliënten in onze verpleeg- en verzorgingshuizen zijn momenteel nog steeds coronavrij, maar voorzichtigheid is geboden. Corona is nog niet weg en we zullen er alles aan moeten doen om besmettingen in de ouderenzorg en een tweede piek te voorkomen!

Bezoekregeling in Goes: maximaal twee bezoekers
Om verdere verspreiding van het virus in Goes te beperken en onze kwetsbare cliënten te beschermen, heeft Zorggroep Ter Weel samen met ouderenzorgorganisatie SVRZ besloten de bezoekregeling tijdelijk te verscherpen voor de verpleeg- en verzorgingshuizen in de plaats Goes. Deze bezoekregeling houdt in dat de cliënten in Ter Weel Goes, Sint Maarten in de Groe, Randhof en Gasthuis de komende twee weken maximaal twee vaste bezoekers mogen ontvangen. We kiezen voor twee weken, omdat de incubatietijd van corona gemiddeld zo’n twaalf dagen is.

Het aanmelden van de twee vaste bezoekers kan door het formulier in te vullen op de hier speciaal voor ingerichte pagina:

www.terweel.nl/bezoek

We vinden het heel naar om het aantal bezoekers in Goes te moeten beperken. Dit is een teleurstelling voor ons allemaal. Echter, de veiligheid voor cliënten en medewerkers staat voorop. De aangescherpte bezoekregeling geldt niet voor de locaties in Reimerswaal.

01/07/2020

Fase 3 bezoekregeling

De derde fase van de bezoekregeling gaat vandaag in. De basis van 1,5 meter afstand houden, goede handhygiëne en thuisblijven als je klachten hebt, blijft natuurlijk nog steeds van kracht.

Bezoekmomenten

 • Bezoeken hoeven niet meer vooraf ingepland te worden;
 • We vragen u rekening te houden met tijden die ongunstig uitkomen voor ons personeel en de cliënt. Ongunstig is voor 10:00u i.v.m. ADL-zorg, tussen 12:00u – 14:00u vanwege de lunch en een eventueel rustmoment, en tussen 17:00u – 18:30u;
 • U kunt vaker komen: er is geen wekelijks limiet meer aan bezoeken;
 • We hanteren nog wel maximaal twee bezoekers per bezoek;
 • Het bezoek duurt nog steeds maximaal één uur;
 • De bezoeken uit fase twee die al ingepland staan na 1 juli kunnen gewoon doorgaan op de geplande tijd. De tijdslimiet van één uur blijft dus hetzelfde, het bezoek mag wel met maximaal twee personen komen.

Bij binnenkomst

 • Bezoekers zijn van harte welkom, mits ze geen klachten hebben;
 • Er vindt geen gezondheidscheck meer plaats en ook de temperatuurmeting wordt losgelaten. We vragen u wel nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid te nemen door zelf eventuele klachten na te gaan;
 • Wel is iedereen is verplicht om bij binnenkomst zijn handen te wassen of desinfecteren;
 • Het meenemen van huisdieren is weer toegestaan;
 • Bezoek is verplicht zich op locatie in te inschrijven. De gegevens die u bij inschrijving achterlaat, worden gebruikt indien er een besmetting is en er contactonderzoek gedaan moet worden;
 • Bij binnenkomst zijn invulstrookjes aanwezig om hierop de benodigde gegevens achter te laten. Het strookje geeft aan welke gegevens u moet invullen.
  o   We vragen u dit strookje in de daarvoor bestemde bak te deponeren.
  o   Gegevens worden maximaal vier weken bewaard.

Ruimtes

 • De codes worden in overleg met teamleider(s) op locatie van de sluizen/deuren afgehaald zodat alle ingangen weer geopend zijn;
 • Bezoek is welkom op de eigen kamer of het eigen appartement van de cliënt, in het restaurant en op het terras van het restaurant. Bezoek vindt niet meer plaats in de gezamenlijke huiskamers;
 • De mogelijkheid om naar buiten te gaan wandelen, blijft natuurlijk nog steeds van kracht;
 • Daar waar mogelijk, worden de hekken op sommige locaties om de terrassen weggehaald;
 • U bent weer welkom in het restaurant. Restaurants gaan weer open voor medewerkers, cliënten, bezoekers en externe bezoekers.

Beschermende maatregelen

 • Mondkapjes blijven bij de entree beschikbaar. Het dragen van een mondkapje is verplicht bij het betreden van de afdeling;
 • Het gebruik van een mondkapje wordt geadviseerd in het restaurant;
 • We wijzen u er verder op dat de 1,5 meter afstand een belangrijke maatregel is tegen verspreiding, die we blijven handhaven;
 • Als een cliënt een ventilator op de kamer gebruikt, vragen wij aan bezoek om de ventilator uit te zetten. Het RIVM adviseert namelijk om ventilatoren niet te gebruiken in ruimtes waar meerdere mensen aanwezig zijn. Dit advies volgt Ter Weel op.

Andere contactmomenten

 • De tentjes voor de raamvisite worden afgebroken nadat er geen afspraken meer staan gepland. De mogelijkheid tot raamvisite vervalt per 1 juli;
 • De afgiftepunten voor attenties verdwijnen, waarmee we de controle over (zelfgemaakte) etenswaren loslaten;
 • Instrueerbare cliënten mogen zelfstandig naar buiten en kunnen deze mogelijkheid gebruiken voor familiebezoek;
 • Ook mag familie de was van cliënten weer overnemen;
 • Familie en naasten mogen weer naar kamers kijken voor een (interne) verhuizing.

Andere versoepelingen

 • De fitness wordt weer opgestart;
 • Externe kappers en paramedici zijn weer welkom.o   Kappers, pedicures, paramedici en andere externen die niet op 1,5 meter afstand kunnen werken, moeten een mondkapje blijven dragen.

Nogmaals willen we benadrukken dat u weer van harte welkom bent op onze locaties. We vertrouwen erop dat we samen onze locaties virusvrij kunnen houden. Mocht er toch een besmetting op een locatie komen, dan verandert de bezoekregeling voor die locatie. We gaan er vanuit dat we met de nieuwe bezoekregeling elkaar zoveel mogelijk de ruimte geven, door verstandig afstand te houden.

We zien u graag weer op één van onze locaties!

11/06/2020

Fase 2 bezoekregeling

De tweede fase van de bezoekregeling gaat per 17/06/2020 in.

De maatregelen die in ieder geval bij fase twee van de bezoekregeling bij Ter Weel horen, zijn:

 • Per cliënt zijn nu vier vaste bezoekers toegestaan, die afgewisseld van elkaar het bezoek brengen;
 • Er is één bezoeker per bezoek toegestaan;
 • Een cliënt mag twee bezoeken per week ontvangen, waarbij in de ene week bezoeker 1 en 2 komen en in de volgende week bezoeker 3 en 4;
 • Bezoek vindt nu op de kamer plaats en niet meer in het restaurant;
 • Het bezoek duurt maximaal één uur;
 • De bezoeker die een bezoek wil plannen, belt nu zelf voor een afspraak;
 • Na afloop van het bezoek, kan een nieuwe afspraak ofwel opnieuw telefonisch, ofwel bij de uitgang van de locatie gemaakt worden met de medewerker die de ontvangst van bezoek begeleidt;

Wat verder in fase twee nog steeds hetzelfde blijft als in fase één:

 • De temperatuur van de bezoekers wordt gemeten bij binnenkomst;
 • Bij binnenkomst wordt er gevraagd naar corona-klachten, bezoekers zijn verplicht de vragen naar waarheid te beantwoorden;
 • Bij binnenkomst desinfecteert de bezoeker zijn of haar handen;
 • Bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen vanaf de entree, gedurende het bezoek. Nu zijn er ook zogeheten spatschermen beschikbaar, die het toelaten om het gehele gezicht – achter een transparant scherm – zichtbaar te houden. Het mondkapje of spatscherm krijgt u van ons.
 • Persoonlijke hygiënemaatregelen worden in acht genomen;
 • De bezoeker neemt de kortste route naar de kamer en verlaat de locatie ook rechtstreeks na afloop van het bezoek;
 • In goed overleg is het mogelijk om een wandeling met een cliënt te maken onder bepaalde voorwaarden;
 • Bezoekers houden minimaal 1,5 meter afstand, ook van andere cliënten en medewerkers;
 • Het meenemen van huisdieren of zelfgemaakte eetbare attenties is niet toegestaan.

Aanvullende maatregelen

Aanvullend willen we met u nog andere maatregelen delen, los van de bezoekregeling, maar die ook per 17 juni 2020 ingaan:

 • De vier vaste bezoekers mogen mee voor ziekenhuis- en poliklinisch bezoek. Eigen vervoer inzetten mag;
 • Cliënten die zelfstandig naar buiten kunnen en willen én instrueerbaar zijn, mogen weer zonder begeleiding naar buiten. De instructies zijn om drukke plaatsen te weren, nog geen bezoeken te brengen aan winkels, restaurants, kappers en dergelijke gelegenheden. We vertrouwen erop dat onze cliënten deze momenten niet gebruiken voor intensief familiecontact.
 • Bij verhuizingen/uithuizingen mogen twee familieleden mee op de afdeling, bij voorkeur degenen die als vaste bezoekers kwamen.

26/05/2020

Fase 1 bezoekregeling

Om veiligheids- en praktische redenen zal het bezoekbeleid gefaseerd worden ingevoerd. Bij de uitwerking van de bezoekregeling houden we ons aan de landelijk opgestelde criteria vanuit de overheid. Onderstaande maatregelen voldoen daaraan, maar soms hebben wij ook zelf vanuit veiligheids- of praktische overwegingen een maatregel daaraan toegevoegd.

 • Per cliënt is één vaste bezoeker toegestaan;
 • Het bezoek is eenmaal per week en duurt maximaal 30 minuten;
 • Bezoek is iedere dag, ook op zaterdag en zondag, op afspraak mogelijk;
 • Het bezoek wordt ingepland volgens de aanmeldprocedure;
 • De temperatuur van bezoekers wordt gemeten bij binnenkomst;
 • Bij binnenkomst worden bezoekers gevraagd naar corona-klachten, zij zijn verplicht de vragen naar waarheid te beantwoorden;
 • Bij binnenkomst desinfecteren bezoekers hun handen;
 • Bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen vanaf de entree, gedurende het bezoek. Het mondkapje krijgen zij van ons;
 • Persoonlijke hygiënemaatregelen worden in acht genomen;
 • Het bezoek wordt naar de voor bezoek bestemde ruimte gebracht en verlaat de locatie rechtstreeks na afloop van het bezoek;
 • In goed overleg is het mogelijk om een wandeling te maken onder bepaalde voorwaarden;
 • Er wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden, ook van andere bezoekers, cliënten en medewerkers;
 • Er wordt op afstand toezicht gehouden, we respecteren de privacy van cliënten en bezoekers;
 • Het meenemen van huisdieren of zelfgemaakte eetbare attenties is niet toegestaan.
Wanneer er een coronabesmetting is, vindt er geen bezoek plaats op die afdeling en wordt de afdeling niet gebruikt als looproute. Per afdeling of locatie wordt er gekeken hoe de bezoekregeling op een veilige manier kan worden doorgezet. Als er sprake is van een corona-uitbraak kan de bezoekregeling (tijdelijk) worden stopgezet.

25/05/2020

Fase 1 bezoekregeling

De cohortafdeling van locatie Ter Weel Goes is sinds 25 mei 2020 opgeheven. Er zijn geen zieke cliënten meer en alle cliënten van de afdeling hebben we twee keer getest op het coronavirus COVID-19. Ook de medewerkers van de afdeling zijn getest en de uitslagen zijn allemaal negatief bevonden. Daarom konden wij in overleg met de GGD en de microbioloog van het ADRZ dit besluit nemen en vindt de verzorging weer op de normale manier plaats.

20/05/2020

Fase 1 bezoekregeling

Op 6 mei heeft de overheid een bezoekregeling aangekondigd. Toen is besloten dat een aantal verpleeghuizen zou starten met een pilot, om proefondervindelijk te weten te komen hoe een bezoekregeling landelijk het beste vorm kan krijgen. In Zeeland is sinds 11 mei een locatie van WVO Zorg zo’n pilotlocatie. Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 19 mei 2020 is er verder invulling gegeven aan de bezoekregelingMinister Hugo de Jonge maakte tijdens de persconferentie bekend dat zorginstellingen per 25 mei mogen beginnen, en dat per 15 juni alle zorginstellingen klaar zouden moeten zijn voor een bezoekregeling.  

Wat betekent dat voor Zorggroep Ter Weel? 

Dat betekent dat de bezoekregeling in ieder geval vóór 15 juni uitgebreid wordt naar locaties van Zorggroep Ter Weel. Wel willen we u erop wijzen dat de datum van 25 mei voor Zorggroep Ter Weel niet haalbaar is. We zullen dit uitleggen. Bij de uitwerking van de bezoekregeling moeten wij ons houden aan landelijk opgestelde criteria vanuit de overheid. Zo heeft de overheid bepaald dat bezoek straks alleen kan plaatsvinden bij locaties waar momenteel geen coronabesmettingen zijn. Omdat Zorggroep Ter Weel nog te maken heeft met een cohortafdeling, zou op de betreffende locatie de bezoekregeling nog niet in mogen gaan. Wel hebben we uitzicht op opheffing van deze afdeling op korte termijn. Daarom willen wij nog even wachten met het bekendmaken van een éénduidige bezoekregeling, die we kunnen laten gelden voor al onze locaties.  

Wat kan ik van de bezoekregeling bij Ter Weel verwachten? 

In ieder geval kunt u er vanuit gaan dat de bezoekregeling in de eerste week van juni in gaat. Als de cohortafdeling wegens nieuwe besmettingen toch nog in stand gehouden wordt, maken we uiteraard een ruimer beleid voor locaties waar geen besmettingen zijn. Wij kunnen u alvast vertellen dat het beleid op de volgende punten wordt uitgewerkt: 

 • De bezoeker moet vrij zijn van klachten die kunnen duiden op corona; 
 • Er worden afspraken gemaakt over de frequentie en de duur van het bezoek; 
 • Er is één vaste bezoeker per cliënt; 
 • Persoonlijk hygiënemaatregelen worden in acht genomen; 
 • Het bezoek wordt verspreid over de dag en over de week; 
 • Bezoek vindt plaats op 1,5 meter afstand, ook van zorgverleners en andere bewoners; 
 • Er wordt toezicht gehouden op het bezoek. 

Kan ik al een bezoekafspraak maken? 

Zorggroep Ter Weel neemt zelf het initiatief in het plannen van het bezoek. Dit is dus anders dan bij het beeldbellen en de raamvisites, waarbij u zelf naar ons belt. Contactpersonen worden opgebeld door de afdeling om een bezoekafspraak in te plannen in de eerste week van juni. We vragen u vriendelijk niet zelf contact op te nemen om de afdeling niet onnodig te belasten. Vanzelfsprekend zijn nu, maar ook straks het beeldbellen en de raamvisite nog steeds beschikbaar. 

18/05/2020

Fase 1 bezoekregeling

Op basis van de laatste persconferentie zijn er een aantal heroverwegingen gemaakt:

 • Er is besloten tot ten minste 1 september geen grote activiteiten te organiseren zoals vrijwilligersfeesten;
 • De bibliotheken binnen onze locaties blijven tot nader order gesloten;
 • Pedicures mogen cliënten behandelen als hier een medische noodzaak voor is. Dit zal worden bepaald door de eigen arts. Behandelingen zullen plaatsvinden op de kamer van de cliënt, volgens de veiligheidsnormen van de GGD;
 • De diensten van kappers en schoonheidsspecialisten zijn zolang het bezoekverbod van kracht is nog niet mogelijk. We zijn aan het onderzoeken hoe deze diensten op een veilige manier weer kunnen worden opgestart, in afwachting van het bezoekbeleid;
 • De restaurants blijven gesloten;
 • Essentieel onderhoud gaat door, omdat anders de gezondheid of veiligheid in het geding kan komen. Niet-noodzakelijk verkeer wordt zoveel mogelijk voorkomen;
 • Cliënten mogen boodschappen ontvangen, mits het geen zelfgemaakte of aangebroken producten zijn. Ook (verse) producten van speciaalzaken zijn geen probleem, dus komt het verpakt van de bakker, slager etc. dan mag het wel. U kunt aanbellen bij het afgiftepunt, zodat u producten die gekoeld bewaard moeten worden kan afgeven. Als u ze (zonder aan te bellen) bij het afgiftepunt achterlaat zijn wij helaas genoodzaakt de producten weg te gooien.

08/05/2020

Fase 1 bezoekregeling

Vanaf medio maart hebben wij de dagbesteding moeten sluiten vanwege het coronavirus, omdat groepsbijeenkomsten verboden werden en het belang van social distance voor ouderen. Nu wordt er binnen Zeeuwse zorgorganisaties in beperkte mate weer voorzichtig opgestart, zo ook bij ons.

Buiten de verpleeghuizen is de richtlijn voor ouderen enigszins versoepeld en dagbesteding kan buiten onze afdelingen plaatsvinden. Daarom hebben we besloten waar mogelijk én met de juiste veiligheidsmaatregelen, voor een beperkte groep cliënten terug op te starten. Op dit moment wordt er door team Welzijn hard gewerkt om alles organisatorisch rond te krijgen, zodat we aanstaande maandag 11 mei open kunnen.

Beperkte groep cliënten
Om het risico op verspreiding van het virus te beperken en de situatie zo veilig mogelijk te houden, gaan we vier dagen open van 11:00 tot 16:00 uur en zijn er per dag maximaal vier personen welkom. Dat betekent dat er plaats is voor een beperkte groep cliënten voor wie de dagbesteding het meest noodzakelijk is. We willen kijken of we per week zoveel mogelijk cliënten dagbesteding kunnen aanbieden.

Wat is noodzakelijk?
Het opstarten van de dagbesteding in aangepaste vorm vraagt om maatwerk. Onze Specialisten Ouderengeneeskunde en de betreffende zorgmedewerkers beoordelen op individueel niveau welke cliënten in aanmerking komen. Dit gebeurt uiteraard ook in overleg met de cliënt en zijn of haar naaste, zij krijgen de informatie van hun eigen vertrouwde contactpersonen. Het is ieders vrije keuze om wel of niet deel te nemen. We blijven continu afwegen of de situatie verandert en houden dus contact met de cliënten die (nog) niet in aanmerking komen voor dagbesteding.

Veiligheidsmaatregelen
Cliënten mogen alleen naar de dagbesteding komen als zij zelf, of een van hun huisgenoten, geen klachten hebben die kunnen wijzen op corona. Ook houden we de anderhalve meter afstand aan en houden we ons aan alle hygiënemaatregelen. De dagbesteding vindt bovendien plaats in een locatie buiten de verpleeghuizen, dit is mogelijk bij de Villa en Hof Cruninghe. Er zijn medewerkers bereid gevonden om het vervoer op zich te nemen.

Al onze locaties blijven voor bezoek nog gesloten tot minimaal 20 mei.

06/04/2020

Fase 1 bezoekregeling

Door het corona virus is er veel veranderd, ook voor u als naaste of bekende van een cliënt. Een cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u en luistert graag naar uw verhaal als u het fijn vindt om eens met iemand te praten over de situatie.

Adrie van Damme is cliëntenvertrouwenspersoon, in dienst van LSR – landelijk steunpunt (mede)zeggenschap. Hij is dus niet in dienst bij Zorggroep Ter Weel, en hierdoor een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Hij is bereikbaar via de mail of telefoon van maandag tot en met donderdag. Mocht hij niet direct reageren wordt er later contact met u opgenomen als u uw contactgegevens achterlaat.

 • Telefoonnummer: 06 – 21 62 07 22
 • E-mail: a.vandamme@hetlsr.nl

Namens Adrie: “Heel veel sterkte de komende tijd en weet mij te vinden als ik iets kan betekenen voor u.”

01/04/2020

Fase 1 bezoekregeling

Een aantal tips voor cliënten en updates rondom zorg en welzijn:
 • Wij vinden het belangrijk dat cliënten in contact blijven met hun naasten. Daarom hebben wij afgelopen dagen het beeldbellen (Skype) zoveel mogelijk geïnstalleerd op afdelingen.
 • In deze coronatijd kunnen veel cliënten wel wat troost gebruiken en dat is precies wat gedenkwaardige tv van vroeger kan bieden. Sinds afgelopen maandag is op NPO2 elke dag tussen 09.00 en 14.00 uur Heimwee TV te zien. Omroep MAX is voor dit nieuwe programma de Nederlandse tv-archieven ingedoken: Klasgenoten, Zeg ‘ns Aaa, Oppassen!!!, Wiekend Quiz en Eén van de Acht zijn voorbeelden van programma’s die te zien zijn;
 • Op alle locaties is een afgiftepunt gerealiseerd zodat cliënten en medewerkers attenties kunnen ontvangen zonder dat er fysiek contact hoeft plaats te vinden;
 • De receptie is aankomend weekend wederom open van 9:30 tot 17:00 uur.

31/03/2020

Fase 1 bezoekregeling

Vorige week heeft de Veiligheidsregio Zeeland aan VVT-organisaties gevraagd om daar waar mogelijk plaats te maken voor corona-patiënten en hebben wij besloten deze maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons te nemen. Afgelopen weekend zijn we begonnen met het opknappen en inrichten van alle 30 aanleunwoningen aan de Kievitlaan in Goes voor corona-patiënten. Deze week verhuizen de laatste bewoners naar een vervangende woonruimte, waarna het ADRZ corona-patiënten kan uithuizen op het moment dat zij een piek in ziekenhuisopnames verwachten.

Lees hier het bericht van de VRZ.

26/03/2020

Fase 1 bezoekregeling

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 1 juni.

 • Het is enkel toegestaan voor zorg- of welzijnsmedewerkers om met cliënten buiten te wandelen. Buiten wandelen met cliënten van een (mogelijk) besmette afdeling is niet toegestaan;
 • Intakes van nieuwe cliënten vinden telefonisch plaats met familie en EVV’er en worden niet meer op de locatie uitgenodigd.

24/03/2020

Fase 1 bezoekregeling

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 1 juni.

 • De receptie gaat aankomend weekend open van 9:30 tot 17:00 uur;
 • Vrijwilligers doen geen werkzaamheden meer op afdelingen, zij geven elders ondersteuning zoals bij de linnendienst of bijvoorbeeld Maaltijd Thuis;
 • Voor BBL-leerlingen worden de bestaande lesdagen weer gezien als zijnde lesdag en worden om die reden niet meer ingeroosterd in het rooster op de afdeling. Als de leerling zelf aangeeft geen gebruik te hoeven maken van deze lesuren, kunnen de bestaande lesdagen wel ingeroosterd worden.

23/03/2020

Fase 1 bezoekregeling

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Opnieuw zijn er maatregelen genomen:

 • Medewerkers en cliënten kunnen te allen tijde telefonisch contact opnemen met onze psychologen wanneer zij hun zorgen omtrent de huidige situatie bespreekbaar willen maken;
 • Cliënten mogen alleen onder begeleiding van een zorgmedewerker naar buiten om een rondje te lopen. Dit geldt voor alle cliënten, ook de cliënten in het verzorgingshuis. De zorgmedewerkers zijn extra alert op het afstand houden en momenteel relatief drukke plaatsen zoals de supermarkt zullen ze vermijden;
 • Teamleiders, EVV’ers en/of GVP’ers zijn gevraagd zorg te dragen voor de post van cliënten en deze waar nodig door te sturen naar de eerste contactpersonen.

Er wijzigt het volgende bij verhuizingen:

 • Op een besmette afdeling wordt de verhuizing uitgesteld totdat de besmetting over is;
 • Op een schone afdeling wordt er voor de verhuizing door de Technische Dienst een afspraak gemaakt met de familie. De verhuizing gaat via de kortste route (dus zo snel mogelijk van buiten naar de kamer en vice versa) en er mag, indien dit strikt noodzakelijk is, één familielid mee de afdeling op om te helpen met de verhuizing.

20/03/2020

Fase 1 bezoekregeling

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Voor cliënten verandert het volgende:

 • De was van cliënten zal door Ter Weel worden overgenomen zolang het bezoekverbod van kracht is;
 • Hetzelfde geldt voor boodschappen van cliënten, deze zullen door Ter Weel geregeld worden;
 • De kosten voor deze diensten worden bijgehouden en hier komen we later op terug.

19/03/2020

Fase 1 bezoekregeling

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Nieuwe maatregelen voor bezoekers:

 • Op basis van de persconferentie hebben wij besloten al onze locaties per direct te sluiten voor bezoek;
 • Hierbij maken we geen onderscheid in verzorgingshuizen of verpleeghuizen;
 • Bij palliatieve cliënten blijft in goed overleg met de teamleider aanwezigheid van familie mogelijk;
 • De dagbestedingen worden gestopt.

18/03/2020

Fase 1 bezoekregeling

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Nieuwe maatregelen:
 • Kapsalons sluiten en werkzaamheden van kappers dienen gestaakt te worden;
 • Tijdens koffiemomenten gaat de snoeppot en koektrommel niet meer van hand tot hand rond;
 • De toegang tot locaties is zoveel mogelijk is beperkt, zodat we meer zicht hebben op de bezoekersstromen. De buitendeuren zijn afgesloten, u kunt gebruik maken van de hoofdingang. Verder willen wij u er op wijzen om bij bezoeken aan (een van) de locaties van Zorggroep Ter Weel zo min mogelijk op de afdeling te komen.

Oproep:

 • We zoeken vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen bij maaltijdverspreiding voor Maaltijd Thuis. Kunt u ons helpen, bel dan naar 0621145821 (Aad van Liere, vrijwilligerscoördinator). Voor meer informatie, mail naar aad.van.liere@terweel.nl, dan stuurt ze wat informatie op.

16/03/2020

Fase 1 bezoekregeling

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht en zijn verlengd tot ten minste 6 april.

Tot tenminste 6 april gelden de volgende maatregelen:

 • Alle trainingen, scholingen en cursussen worden geannuleerd;
 • Activiteiten zijn in algemene ruimtes gestopt, maar er worden op de huiskamers nog wel in klein verband activiteiten georganiseerd;
 • Alle bibliotheken in onze locaties zijn gesloten. Eerder communiceerden we Rilland en Yerseke, maar ook de bibliotheek in Krabbendijke is gesloten;
 • De bedrijfsarts houdt enkel nog telefonisch consult;
 • Ter Weel is voorbereid op een eventuele besmetting. Voor het geval een besmetting zich voordoet, staan boxen met alle benodigde materialen klaar;
 • Zorgleefplanbesprekingen met familie vinden telefonisch plaats. 

Voor bezoekers zijn de regels aangescherpt: 

 • Eén bezoeker per cliënt per dag; 
 • We vragen bezoekers geen kinderen tot en met 5 jaar mee te nemen; 
 • Voor verjaardagen en jubilea is in goed overleg beperkt bezoek op de kamer of appartement mogelijk;
 • Bij palliatieve cliënten is in goed overleg aanwezigheid van familie natuurlijk mogelijk;
 • Na een sterfgeval worden cliënten opgebaard in een rouwcentrum en niet (meer) op de eigen kamer. 

 

Binnen de dienstverlening en voor cliënten verandert het volgende: 

 • De tandartsbezoeken zijn geannuleerd; 
 • De kapsalon gaat dicht voor externe bezoekers, maar blijft open voor maximaal twee cliënten tegelijk; 
 • De diensten vanuit ons Paramedisch Centrum worden gestaakt, alsook die van de pedicure en schoonheidsspecialiste; 
 • Het restaurant is ook gesloten voor medewerkers en vrijwilligers, naast bezoekers, externen en andere gasten. We verzoeken medewerkers de eigen lunch zoveel mogelijk buiten het restaurant te nuttigen, evenals koffie. Koffieautomaten mogen nog wel gebruikt worden. Dit betekent dat koffiedrinken door cliënten ook zoveel mogelijk op de kamer gebeurt. We roepen medewerkers op om voor de koffiemomenten – die een sociale waarde hebben – met alternatieven te komen. Bijvoorbeeld door kleinschalig op de afdeling koffie te drinken;
 • De winkeltjes worden gesloten. Bezoekers hebben de mogelijkheid om zich als alternatief aan te melden voor Maaltijd ThuisIn Ter Weel Goes blijft het winkeltje open voor interne bestellingen van de afdelingen; 
 • De dagbesteding wordt ingeperkt en alleen nog aangeboden aan de mensen voor wie het strikt noodzakelijk is, dit om onze deelnemers zorg te bieden die ze zo hard nodig hebben. Maatregelen die worden genomen voor de inperking: 
  • Groepen worden gesplitst en verdeeld over twee ruimten (indien mogelijk);
  • Niet meer dan 10 personen in één ruimte;
  • Er worden geen openbare ruimten bezocht;
  • Voor aanvang van de de dagbesteding worden de handen gewassen;
  • Mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben mogen niet deelnemen aan de dagbesteding;
  • We kunnen geen toegang geven aan ‘inlopers’ die niet bekend zijn bij ons.

 

13/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht tot nader order of tot de genoemde einddatum.

Tot tenminste 1 april gelden de volgende maatregelen:

 • Vanaf maandag worden de restaurants gesloten voor externe bezoekers. Bezoekers van onze restaurants kunnen zich als alternatief opgeven voor Maaltijd Thuis aan de counter;
 • We verzoeken het zorgpersoneel om cliënten die op de kamer kúnnen eten zoveel mogelijk op de kamer te laten eten. Cliënten die begeleiding nodig hebben en daarom in de restaurants eten onder toeziend oog, dienen met meer spreiding over het restaurant te eten. We begrijpen dat dit een ongezellige maatregel is, maar een maaltijd is een gevaarlijke besmettingsmogelijkheid.
 • De vrijwilligers van Maaltijd Thuis zullen de maaltijden contactloos bezorgen. Dat houdt in dat ze niet mee naar binnen gaan tenzij strikt noodzakelijk;
 • Medewerkers die een vakantie hebben geboekt worden dringend geadviseerd deze te verzetten of om te boeken.
 • De dagbestedingen blijven doorgaan met de verandering dat er niet in het restaurant zal worden gegeten. Dat betekent dat dagbestedingen plaatsvinden in één en dezelfde ruimte of naar een andere plaats in onze locaties uitgeweken wordt;
 • De Bibliotheek in Rilland (De nieuwe Vliedberg) en Yerseke (Moerzicht) wordt gesloten;
 • Per cliënt staan we maximaal één bezoeker toe. Verjaardagen die gevierd worden in het restaurant zijn geannuleerd, maar mogen wel op de kamer of appartement gevierd worden met een maximum van 10 bezoekers;
 • Aan alle bezoekers vragen we geen jonge kinderen mee op bezoek te nemen;
 • Er zijn voor cliënten in de palliatieve fase geen restricties voor het bezoekersaantal;

Maatregelen specifiek voor stagiairs en leerlingen:

Onderwijsinstellingen beslissen zelf over de lessen. Wat de stages betreft: zorginstellingen mogen een beroep op de leerlingen doen.

BBL regulier:

 • Alle lesdagen op Scalda en Hoornbeeck college komen, vanaf heden, voor de maand maart 2020 te vervallen;

 • De lesuren die je doorbetaald krijgt, dien je te werken. Neem hierover contact op met je teamleider;
 • BBL-leerlingen dienen gewoon hun stage te vervolgen volgens het rooster;

 • Stagegesprekken kunnen alleen door gaan via telefonisch contact of online.

BOL:

 • Stagiairs verzoeken we dringend stage te komen lopen;

 • Stagegesprekken kunnen alleen door gaan via telefonisch contact of online.

ZPO-BOL:

 • De ZPO-lesdagen op locatie komen te vervallen;
 • ZPO-stagiairs vervolgen gewoon hun stage op de afgesproken dagen;
 • Driehoeksgesprekken kunnen alleen door gaan via telefonisch contact of online.
Algemene verduidelijkingen
 • We onderzoeken thuiswerk- en werkspreidingsmogelijkheden;
 • Van een opnamestop is vooralsnog geen sprake.

12/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht tot nader order.

Tot tenminste 20 maart geldt de volgende maatregel:

 • Er zijn keuzes gemaakt in welke interne scholingen en trainingen worden afgelast tot in ieder geval 20 maart. Op deze manier komen meer uren vrij als beschikbare tijd om te werken.

Tot tenminste 1 april gelden de volgende maatregelen:

 • Grote activiteiten voor cliënten (met meer dan 10 bezoekers) in het restaurant zijn per direct geannuleerd. Per activiteit wordt er gekeken naar alternatieven zoals activiteiten kleinschaliger organiseren;
 • Alle activiteiten op de afdelingen gaan wel door. Externe partijen en betrokkenen worden geïnformeerd over onze richtlijnen;
 • Alle uitstapjes naar Brabant worden geannuleerd, zo ook de bewonersvakantie naar Someren;
 • We sluiten de fitness zowel in Ter Weel Goes als in Ter Weel Krabbendijke vanaf maandag. Het paramedisch centrum blijft wel open;
 • Rondritten mogen doorgaan, maar we stappen nergens uit op een externe locatie;
 • Binnenkort verschijnen op de afdelingen alcoholdoekjes om telefoons regelmatig te reinigen.
 • Reizen tussen locaties is alleen toegestaan als dit voor het uitvoeren van de werkzaamheden nodig is.
Het advies van het RIVM om de handen minimaal 30 seconden met water en zeep te wassen blijft van kracht. De voorraden handalcohol en handzeep worden gemonitord. Men wordt opgeroepen hier verstandig mee om te gaan.

11/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht tot nader order.

De bewonersvakantie die binnenkort gepland staat voor onze bewoners, wordt geannuleerd.

De bewonersvakantie staan gepland van 30 maart t/m 2 april 2020 (Randhof en Moerzicht) en van 2 april t/m 5 april 2020 (Ter Weel Goes en Sint Maarten in de Groe). Samen met het team dat de vakantie heeft georganiseerd, heeft het crisisteam deze beslissing genomen. De reden hiertoe is dat de vakantiebungalow in Someren (Noord-Brabant) ligt. Noord-Brabant is op dit moment het gebied met de meeste coronabesmettingen in Nederland. Vanwege de kwetsbaarheid van onze doelgroep, willen wij geen risico nemen op besmettingen.

Voor deze annulering worden geen kosten in rekening gebracht bij de cliënt. Is de factuur voor de bewonersvakantie al betaald? Dan storten wij dit bedrag binnen een week terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Het team dat de vakantie heeft georganiseerd onderzoekt of de vakantie op een later moment dit jaar alsnog kan doorgaan. Uiteraard houdt dit team u hiervan op de hoogte. Heeft u nog verdere vragen over de bewonersvakantie? Cliënten van Randhof en Moerzicht en diens contactpersonen kunnen contact opnemen met Lia Traas (06 – 21 14 58 10). Cliënten die in Ter Weel Goes en Sint Maarten in de Groe wonen – en diens contactpersonen – kunnen contact opnemen met Suzanne Jonker (06 – 52 88 69 54).

10/03/2020

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht tot nader order.

We verzoeken de volgende medewerkers voorlopig niet te komen werken.

 • Medewerkers die luchtwegklachten hebben, zoals hoesten of kortademigheid én in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus;
 • Medewerkers die bovenstaande klachten hebben én na 1 maart in risicogebieden zoals China, Noord-Italië en Oostenrijk zijn geweest;
 • Medewerkers die koorts hebben (meer dan 38 graden Celsius);
 • Medewerkers die in de provincie Noord-Brabant wonen én thuis kunnen werken.

Brabantse zorgmedewerkers (die niet thuis kunnen werken) zonder klachten worden geacht te komen werken. Verder worden Zeeuwse medewerkers zonder klachten, die wel contacten hebben (gehad) met Noord-Brabant, ook geacht te komen werken. We roepen iedereen op tot een hogere alertheid op de gezondheid.

Medewerkers worden over symptomen en preventie geïnformeerd via het interne kanaal (intranet) van Zorggroep Ter Weel. Via de mail ontvangen medewerkers en vrijwilligers extra instructies en updates.  De crisiscoördinator registreert ziekmeldingen van medewerkers die mogelijk symptomen van het coronavirus hebben.

Verder verzoeken we de mensen die onze cliënten bezoeken het volgende.

 • We verzoeken bezoekers met luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid en/of koorts onze cliënten niet te bezoeken;
 • We verzoeken dagbesteding-gasten met luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid en/of koorts de dagbesteding niet te bezoeken;
 • We verzoeken bezoekers en medewerkers geen handen te geven en ander intiem contact te vermijden;
 • We verzoeken bezoekers en medewerkers bij binnenkomst handen te wassen.

Alle toiletspiegels zijn of worden voorzien van stickers met een instructie voor het handen wassen. Op de digitale schermen op onze locaties staat een instructiefilmpje voor het handen wassen.

09/03/2020

Wilt u op bezoek komen op één van onze locaties?

Wij vragen bezoekers met de symptomen van het coronavirus ons niet te bezoeken. Het gaat hierbij om symptomen als

 • Griepklachten;
 • Luchtwegklachten;
 • Verkoudheidsklachten;
 • Koorts.

Bent u al op bezoek op één van onze locaties? 

Dan vragen wij u extra aandacht te hebben voor hygiëne. Maatregelen ten aanzien van hand- en hoesthygiëne zijn nu nog belangrijker.

 • Was uw handen regelmatig en goed (zie voor de instructie https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen); 
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog; 
 • Gebruik papieren zakdoekjes; de papieren zakdoek maar één keer gebruiken en weggooien in de afvalemmer; 
 • Na het hoesten de handen wassen met water en zeep;  
 • Vermijd aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen handen; 
 • Wij adviseren geen handen te geven en direct contact te vermijden; 
 • Ga bewust en zorgvuldig om met contact met cliënten en medewerkers.

Heeft u vragen over het coronavirus? 

Als u familie of mantelzorger bent van een cliënt van Zorggroep Ter Weel en vragen heeft over het coronavirus kunt u contact opnemen met de teamleider. Eerste contactpersonen worden via de mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook kunt op de website van het RIVM terecht voor de meest actuele informatie en is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het coronavirus T  0800  13 51. Indien de richtlijnen van het RIVM wijzigen, volgt Zorggroep Ter Weel de gewijzigde richtlijnen.