Direct contact

Vanuit het Ondernemersplan

Het directieteam van Zorggroep Ter Weel schrijft tweejaarlijks een Ondernemersplan. Het ondernemersplan heeft altijd een focus: op welk thema willen we onze medewerkers stimuleren om zelf actie op te ondernemen?

Het thema van het ondernemersplan van dit jaar is Ruimte voor Welbevinden. Zorggroep Ter Weel kent een stuurgroep Ruimte voor Welbevinden. Deze stuurgroep informeert en adviseert het directieteam enerzijds, en neemt de plannen van het directieteam anderzijds mee de organisatie in. Dat gaat via ambassadeursgroepen: groepen medewerkers van allerlei disciplines die elk één van onze negen locaties vertegenwoordigen.

Wat is Ruimte voor Welbevinden?

 

We vinden het welbevinden van onze cliënten erg belangrijk. Daarbij gaat het om het welbevinden

  • in medische zin: zorg moet gericht zijn op het bevorderen of in stand houden van de kwaliteit van leven, vanuit het perspectief van de cliënt.
  • in sociale zin: we organiseren activiteiten en ontmoetingen op maat.

Wie draagt bij?

  • Mantelzorger  De mantelzorger heeft een grote rol in het welbevinden van onze cliënt. Hij of zij kent onze cliënt goed en kan ons meer vertellen over de privésituatie, de interesses en de behoeften. Mantelzorgers kunnen vaak ook een deel van de de sociale zorg op zich nemen.
  • Vrijwilliger  Als het gaat om sociale zorg, doen onze vrijwilligers veel. Met een toegewijd hart zorgen ze ervoor dat onze cliënten zich goed voelen: een gevoel van welbevinden.

 

 

 

  • Professional  Naast professionals voor lichamelijke en medische zorg, heeft Zorggroep Ter Weel ook professionele coördinatoren welbevinden. Op elke afdeling is een coördinator welbevinden werkzaam. Tijdens een persoonlijk welzijnsgesprek brengen we wensen en behoeften in kaart en gaan we gelijk over tot actie. 
  • Directie en ondersteuning  De directie zorgt ervoor dat het financieel en op een verantwoorde manier mogelijk is om iedereen in zijn of haar behoeften te voorzien.

Wat hebben we al bereikt?

We hebben de afgelopen jaren als organisatie veel stappen in hebben gezet om meer ruimte te creëren voor welbevinden. Er zijn nu kleinschalige woongroepen, er is meer privacy voor onze cliënten en meer tijd en ruimte voor welzijn en gastvrijheid. In de huidige beleidsperiode willen we de focus nog scherper gaan richten op meer Ruimte voor Welbevinden. Zo zorgen wij ervoor dat de cliënt samen met de mantelzorgers zelf kan bepalen hoe hij of zij wil leven. Het gaat om zijn of haar welbevinden in een kwetsbare fase van het leven.