Direct contact

Zorg in het Zeeuwse hart

Missie

Zorggroep Ter Weel wil zich verder ontwikkelen tot een ondernemende, transparante, gastvrije, flexibele en financieel gezonde organisatie, die in staat is de toekomst van de zorg voor de (kwetsbare) ouderen en haar medewerkers en vrijwilligers te borgen en in staat is haar aanbod aan te passen aan de wijzigende omstandigheden. Zorggroep Ter Weel biedt een hoge kwaliteit van zorg met veel privacy en bewegingsvrijheid voor de cliënten in kleinschalige woongroepen, waarbij service en gastvrijheid kernwaarden zijn. De cliënt blijft zo lang mogelijk in regie over zijn/haar gezondheid en leefstijl. Het gevarieerde welzijnsaanbod sluit naadloos aan op de wensen van de cliënt. Alle locaties van Zorggroep Ter Weel hebben hun eigen sfeer en identiteit en ademen Zeeuws DNA door de inrichting, de styling en de bejegening.

 

 

Visie

Alle inspanningen zijn erop gericht dat de doelgroep (kwetsbare) ouderen, die op welke wijze dan ook begeleiding of zorg nodig heeft, bewust kiest voor het gedifferentieerde behandel-, service-en woonaanbod van Zorggroep Ter Weel. Bij Zorggroep Ter Weel staat de persoon en diens leefwereld centraal, blijft de cliënt in regie en wordt er belevingsgerichte zorg geboden vanuit de principes van ‘ruimte scheppen voor welbevinden’. De medewerkers en vrijwilligers ondersteunen, samen met familie en mantelzorgers vanuit deze visie de cliënt in de zorg en aandacht die hij/zij nodig heeft.

Ruimte voor welbevinden

Wij zorgen ervoor dat de cliënt samen met zijn mantelzorgers zelf kan bepalen hoe hij wil leven. Zorg moet gericht zijn op het bevorderen of in stand houden van de kwaliteit van leven, vanuit het perspectief van de cliënt. Het gaat om zijn of haar welbevinden in een kwetsbare fase van het leven.

Dat is waar we de afgelopen jaren als organisatie veel stappen in hebben gezet. Er zijn kleinschalige woongroepen, er is meer privacy voor onze cliënten en meer tijd en ruimte voor welzijn en gastvrijheid. In de huidige beleidsperiode willen we de focus nog scherper gaan richten op meer ‘Ruimte voor Welbevinden’.

Meer lezen over Ruimte voor Welbevinden