Direct contact

Zorg in het Zeeuwse hart

Missie

Zorggroep Ter Weel is er voor kwetsbare ouderen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen. Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van iedere unieke cliënt, daar zetten we ons iedere dag voor in!

Visie

Zorggroep Ter Weel is er voor kwetsbare ouderen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen. Zij wonen in of naast een van onze negen woonzorgcentra in Reimerswaal of Goes, of ze komen er regelmatig op bezoek. Wij bieden hun hulp en ondersteuning in hun dagelijks leven, in de vorm van aandacht, activiteiten, begeleiding, verzorging, verpleging en/of behandeling. Want voor het welbevinden van onze cliënten is meer nodig dan iemand douchen of medicatie geven. Samen met naasten en andere partijen willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van iedere unieke cliënt. Daar zetten we ons iedere dag voor in!

Al onze medewerkers, waartoe wij ook de vrijwilligers rekenen, staan dag in, dag uit klaar voor het welbevinden van onze cliënten. Wij willen samen een werkomgeving creëren waarin iedereen met plezier zijn werk kan doen en daar voldoening uit haalt. Met aandacht voor elkaar, ruimte voor ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid.

Onze locaties zijn stuk voor stuk aangename en beschutte woonomgevingen met een eigen identiteit. Ze zijn sterk verbonden met de wijk of het dorp waarin ze staan. Daar staat de deur open voor thuiswonende ouderen, buurtbewoners en andere gasten, die van harte welkom zijn om gebruik te maken van de verschillende diensten en voorzieningen.

Samen vormen wij Zorggroep Ter Weel. We staan bekend als een betrouwbare, gastvrije en ondernemende organisatie – en dat willen we ook blijven! We durven risico’s te nemen en bepalen onze eigen koers. Maar altijd met oog voor onze omgeving en in samenwerking met andere organisaties in de regio. ​

Zorggroep Ter Weel op weg naar 2030

Waar staat Zorggroep Ter Weel voor? Waar zijn we goed in en waarin minder goed? Welke kansrijke en risicovolle ontwikkelingen zien we binnen en buiten Ter Weel? Hoe spelen we daarop in? En wat wordt dan ons plan voor ‘de zorg van de toekomst’?

Tussen september 2022 en mei 2023 hebben we met veel medewerkers over deze vragen nagedacht. Het strategietraject bestond uit workshops, bijeenkomsten, ‘kleine slimme groepjes’, lunchbijeenkomsten en meer. De thema’s die we hebben besproken en de keuzes die we hebben gemaakt, zijn samengevat in het ambitiedocument Zorggroep Ter Weel op weg naar 2030. En dat ambitiedocument is nu gereed en voor iedereen te lezen!

We nodigen u van harte uit het document te lezen. Zorggroep Ter Weel op weg naar 2030!