Direct contact

Zorg in het Zeeuwse hart

Missie

Zorggroep Ter Weel is er voor kwetsbare ouderen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen. Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van iedere unieke cliënt, daar zetten we ons iedere dag voor in!

Visie

Zorggroep Ter Weel is er voor kwetsbare ouderen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen. Zij wonen in of naast een van onze negen woonzorgcentra in Reimerswaal of Goes, of ze komen er regelmatig op bezoek. Wij bieden hun hulp en ondersteuning in hun dagelijks leven, in de vorm van aandacht, activiteiten, begeleiding, verzorging, verpleging en/of behandeling. Want voor het welbevinden van onze cliënten is meer nodig dan iemand douchen of medicatie geven. Samen met naasten en andere partijen willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van iedere unieke cliënt. Daar zetten we ons iedere dag voor in!

Al onze medewerkers, waartoe wij ook de vrijwilligers rekenen, staan dag in, dag uit klaar voor het welbevinden van onze cliënten. Wij willen samen een werkomgeving creëren waarin iedereen met plezier zijn werk kan doen en daar voldoening uit haalt. Met aandacht voor elkaar, ruimte voor ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid.

Onze locaties zijn stuk voor stuk aangename en beschutte woonomgevingen met een eigen identiteit. Ze zijn sterk verbonden met de wijk of het dorp waarin ze staan. Daar staat de deur open voor thuiswonende ouderen, buurtbewoners en andere gasten, die van harte welkom zijn om gebruik te maken van de verschillende diensten en voorzieningen.

Samen vormen wij Zorggroep Ter Weel. We staan bekend als een betrouwbare, gastvrije en ondernemende organisatie – en dat willen we ook blijven! We durven risico’s te nemen en bepalen onze eigen koers. Maar altijd met oog voor onze omgeving en in samenwerking met andere organisaties in de regio. ​

Ruimte voor welbevinden

Wij zorgen ervoor dat de cliënt samen met zijn mantelzorgers zelf kan bepalen hoe hij wil leven. Zorg moet gericht zijn op het bevorderen of in stand houden van de kwaliteit van leven, vanuit het perspectief van de cliënt. Het gaat om zijn of haar welbevinden in een kwetsbare fase van het leven.

Dat is waar we de afgelopen jaren als organisatie veel stappen in hebben gezet. Er zijn kleinschalige woongroepen, er is meer privacy voor onze cliënten en meer tijd en ruimte voor welzijn en gastvrijheid. In de huidige beleidsperiode willen we de focus nog scherper gaan richten op meer ‘Ruimte voor Welbevinden’.

Meer lezen over Ruimte voor Welbevinden