Direct contact
cliënt zittend in zijn kamer

Gerontopsychogeriaterie

Zorggroep Ter Weel biedt op twee locaties zorg aan cliënten met een dominante psychische beperking. Deze zorg heet officieel gerontopsychogeriaterie. Op de locaties Maria Oord (Hansweert) en de afdeling Kolverniershof van de locatie Gasthuis (Goes) wordt deze zorg geboden.

De zorg en begeleiding wordt geboden in een kleinschalige woonvorm, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid of ADL, het psychisch en psychosociaal functioneren, het bieden van dagstructuur en een veilige woonomgeving. Cliënten hebben over het algemeen een WLZ-GGZ-indicatie of een Beschermd Wonen-beschikking. De medische behandeling is in handen van de Specialist Ouderengeneeskunde. Specialistische hulp wordt indien nodig op consultbasis ingezet bij één van de GGZ-aanbieders. Er is een goede samenwerking met GGZ- instelling Emergis. 

Lees meer over locatie Maria-Oord

‘De zorgvisie in kleinschalig wonen is dat het als thuis voelt.’

cliënt zit lachend aan tafel

Gespecialiseerde zorg

De gespecialiseerde zorg van onze medewerkers op deze locaties, zijn van groot belang voor het welzijn van deze groep cliënten. Zij signaleren veranderingen in de fysieke en mentale conditie van de cliënten. Ze weten hoe ze om moeten gaan met psychiatrische problematiek (zorgcentrum), verslavingsproblematiek of prikkelreductie (beiden kleinschalige woonvorm).

De kleinschalige woonvormen zijn huishoudens op zichzelf. Hierin worden cliënten op kleine schaal ondersteund in hun leefstijl, gewoontes, zorgbehoeften en voorkeuren.

Informatie over opnames

Voor specifieke informatie over bijvoorbeeld opnames, kunt u contact opnemen met het Maatschappelijk Werk van Ter Weel. U kunt hen bereiken via de receptie van Ter Weel Goes, telefoonnummer 0113 – 65 40 00, of via maatschappelijkwerk@terweel.nl.