Direct contact
"Uw welzijn, onze zorg"

Veelgestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen verzorging en verpleging?

  Het eerste verschil is de zorgbehoefte. Mensen die minder intensieve zorg nodig hebben, verzorgen wij in het verzorgingshuis. Mensen die meer zorg nodig hebben, verplegen wij in het verpleeghuis. Hoe intensief de zorg moet zijn, bepaalt het CIZ: een bureau die de zogeheten Zorg Zwaarte Pakketten 4 tot 10 toewijst. Mensen met ZZP 4 en 5 à 6 wonen in het verzorgingshuis. Mensen vanaf ongeveer ZZP 5 wonen in het verpleeghuis.

  Een ander belangrijk verschil is de medische zorg. De medische zorg in het verzorgingshuis wordt verleend door alle eigen artsen en specialisten van de cliënt. Zo houden bewoners van verzorgingshuizen bijvoorbeeld hun eigen huisarts. In het verpleeghuis is de specialist ouderengeneeskunde de eindverantwoordelijke voor de bewoners. Deze arts verwijst de bewoner naar andere zorgverleners zoals de fysiotherapeut, de ergotherapeut, etcetera.

  Ook vergoedingen voor verzorging en verpleging verschillen van elkaar. Wat de vergoedingen zijn voor verzorging kunt u in een veelgestelde vraag hieronder vinden. De vergoedingen voor verpleging kunt u onderaan de pagina ‘verpleging’ vinden.

 • Op welke locaties biedt Zorggroep Ter Weel verzorging aan?
 • Hoe verloopt een opname?

  Bekijk hier een informatiefilmpje van het CAK. Hieronder beschrijven wij een opname.

  De indicatie

  Als het nodig is om opgenomen te worden in een woonzorgcentrum, moet voor een toekomstige cliënt bepaald worden hoeveel zorg nodig is. Dat bepaalt het CIZ. Vrijwel alle betrokkenen van een toekomstige cliënt kunnen het CIZ vragen een indicatie te doen. Dat kan familie zijn, de huisarts, de maatschappelijk werker of andere zorgverleners. Het CIZ wijst de zogeheten Zorg Zwaarte Pakketten 4 tot 10 toe.

  De wachtlijst

  Pas als de indicatie is afgegeven, komt een toekomstige cliënt op een wachtlijst. Afhankelijk van het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP), komt de cliënt op de wachtlijst voor het verzorgingshuis of op de wachtlijst voor verpleeghuis. Doorgaans wonen mensen met ZZP 4 en 5 à 6 in het verzorgingshuis. Mensen vanaf ongeveer ZZP 5 wonen in het verpleeghuis.

  De maatschappelijk werker

  De maatschappelijk werker beheert de wachtlijst en zal contact met u opnemen als er een plaats voor u beschikbaar is. De maatschappelijk werkers beslissen wie waar en wanneer wordt opgenomen. Ze coördineren en begeleiden  de opname. Hier kunt u in contact komen met een maatschappelijk werker. Alle administratieve taken rondom het verwerken van indicaties doet het cliëntenservicebureau.

 • Wordt de verzorging in een verzorgingshuis vergoed?

  De Wet Langdurige Zorg (WLZ) geeft u recht op het wonen in een verzorgingshuis en een verpleeghuis. Als u in een verzorgingshuis woont, vergoedt de WLZ de verzorging. U moet daarnaast nog wel een eigen bijdrage betalen die inkomensafhankelijk is. Download de voorwaarden voor WLZ onderaan deze pagina of raadpleeg het WLZ-kompas.

  Niet álles wat u nodig heeft terwijl u woont in het verzorgingshuis, valt onder de WLZ. Bijvoorbeeld een rolstoeltaxi, een scootmobiel of een aangepaste fiets worden vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze zogeheten ‘maatschappelijke ondersteuning’ wordt gegeven door de gemeente. De gemeente betaalt deze ondersteuning ook. Download de voorwaarden voor WMO onderaan deze pagina.

  Omdat u in het verzorgingshuis verzorging krijgt zonder een behandeling van de specialist oudergeneeskunde, betaalt u bepaalde zorg (bijvoorbeeld de pedicure) nog vanuit uw eigen zorgverzekering.

  Aan het wonen in een verzorgingshuis zijn kosten van het huis zelf verbonden. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor het wassen of het merken van kleding. Die betaalt u zelf.