Direct contact
"Een huiselijke en herkenbare omgeving is belangrijk"

Veelgestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen verpleging mét en zonder behandeling?

  Het eerste verschil is de zorgbehoefte. Een hoge zorgbehoefte maakt verpleging met behandeling vaak noodzakelijk. Wanneer de zorgbehoefte minder hoog is, maar het thuis toch niet meer gaat, kan iemand voldoende geholpen worden met verpleging zonder behandeling. Hoe intensief de zorg moet zijn, bepaalt het CIZ: een bureau die de zogeheten Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP) 4 tot 10 toewijst. Iemand die een ZZP 4 toegewezen krijgt, mag gaan wonen in een verzorgingshuis. Soms is de ZZP hoger: 5 of 6. Zolang aan de zorgbehoefte van de cliënt kan worden voldaan, kan iemand dan toch verpleging zonder behandeling krijgen. Wanneer de zorgbehoefte van iemand met ZZP 5 of 6 toch de mogelijkheden bij verpleging zonder behandeling overstijgt, dan is diegene beter op zijn plek op een verpleegafdeling met behandeling (somatiek, PG).

  Een ander belangrijk verschil is de medische zorg. De medische zorg bij verpleging zonder behandeling wordt verleend door alle eigen artsen en specialisten van de cliënt. Zo houden cliënten met verpleging zonder behandeling bijvoorbeeld hun eigen huisarts. In het verpleeghuis is de specialist ouderengeneeskunde de eindverantwoordelijke voor de bewoners. Deze arts verwijst de cliënt naar andere zorgverleners (binnen of buiten Ter Weel) zoals de fysiotherapeut, de ergotherapeut, etcetera.

  Ook vergoedingen van verpleging met en zonder behandeling erg verschillen van elkaar. Wat de vergoedingen zijn voor verpleging zonder behandeling of verpleging met behandeling kunt u in een veelgestelde vraag op de betreffende pagina vinden.

 • Op welke locaties biedt Zorggroep Ter Weel verpleging met behandeling aan?
 • Hoe verloopt een opname?

  Bekijk hier een informatiefilmpje van het CAK. Hieronder beschrijven wij een opname.

  De indicatie
  Als het nodig is om opgenomen te worden in een woonzorgcentrum, moet voor een toekomstige cliënt bepaald worden hoeveel zorg nodig is. Dat bepaalt het CIZ. Vrijwel alle betrokkenen van een toekomstige cliënt kunnen het CIZ vragen een indicatie te doen. Dat kan familie zijn, de huisarts, de maatschappelijk werker of andere zorgverleners. Het CIZ wijst de zogeheten Zorg Zwaarte Pakketten 4 tot 10 toe.

  De wachtlijst
  Pas als de indicatie is afgegeven, komt een toekomstige cliënt op een wachtlijst. Afhankelijk van het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP), komt de cliënt op de wachtlijst voor het verzorgingshuis of op de wachtlijst voor verpleeghuis. Zorg Zwaarte Pakketten worden toegewezen door het CIZ. Iemand die een ZZP 4 toegewezen krijgt, mag gaan wonen in een verzorgingshuis. Soms is de ZZP hoger: 5 of 6. Zolang aan de zorgbehoefte van de cliënt kan worden voldaan, kan iemand dan toch in het verzorgingshuis gaan wonen of blijven wonen. Wanneer de zorgbehoefte van iemand met ZZP 5 of 6 toch de mogelijkheden in het verzorgingshuis overstijgt, dan is diegene beter op zijn plek in het verpleeghuis.

  De maatschappelijk werker
  De maatschappelijk werker beheert de wachtlijst en zal contact met u opnemen als er een plaats voor u beschikbaar is. De maatschappelijk werkers beslissen wie waar en wanneer wordt opgenomen. Ze coördineren en begeleiden  de opname. Hier kunt u in contact komen met een maatschappelijk werker. Alle administratieve taken rondom het verwerken van indicaties doet het cliëntenservicebureau.

 • Wordt de verpleging met behandeling vergoed?

  De Wet Langdurige Zorg (WLZ) geeft u recht op het wonen in een verpleeghuis. Als u in een verpleeghuis woont, vergoedt de WLZ de verpleging. U moet daarnaast nog wel een eigen bijdrage betalen die inkomensafhankelijk is. Download de voorwaarden voor WLZ onderaan deze pagina of raadpleeg het WLZ-kompas.

  Het wonen in een verpleeghuis is met een behandeling van de specialist oudergeneeskunde. Dat betekent dat de specialist ouderengeneeskunde u een behandelingen kan voorschrijven bij bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de ergotherapeut of zelfs de pedicure. Alles wat de specialist oudergeneeskunde voorschrijft in het verpleeghuis, wordt door de WLZ vergoed.

  Er zijn ook dingen die de specialist oudergeneeskunde niet kan voorschrijven, maar die u wel nodig heeft. Dat kunnen zijn een rolstoeltaxi, een scootmobiel of een aangepaste fiets. Dit wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze zogeheten ‘maatschappelijke ondersteuning’ wordt gegeven door de gemeente. De gemeente betaalt deze ondersteuning ook. Download de voorwaarden voor WMO onderaan deze pagina.

  Aan het wonen in een verpleeghuis zijn kosten van het huis zelf verbonden. Die betaalt u zelf.