Direct contact

Op een psychogeriatrische afdeling van Zorggroep Ter Weel moest bijna 9 weken cohortverpleging toegepast worden. Dit was een ingrijpende maatregel, die genomen moest worden om zowel de cliënten als het personeel tegen verdere besmetting met het coronavirus te beschermen. Er zijn helaas meerdere cliënten aan het coronavirus overleden, we leven mee met de nabestaanden van deze cliënten, zij hebben onder moeilijke omstandigheden afscheid van hun dierbare moeten nemen.

Inmiddels zijn alle cliënten en de medewerkers van deze afdeling in de afgelopen twee weken twee keer negatief getest en heeft Ter Weel in overleg met de GGD en de microbioloog van het ADRZ de cohortafdeling kunnen opheffen. Alle cliënten zijn inmiddels opgeknapt en vrij van klachten. Ook personeelsleden die besmet raakten zijn hersteld en de verzorging van cliënten vindt weer op de normale manier plaats. Er kunnen ook weer cliënten opgenomen worden.

We zijn opgelucht dat Ter Weel met het opheffen van de cohortafdeling momenteel coronavrij is en de bezoekregeling opgestart kan gaan worden.