Direct contact

De afstanden tot voorzieningen worden steeds groter. Een bezoekje aan het ziekenhuis of gemeentehuis kost ouderen veel tijd en energie, werkenden zijn vaak aangewezen op een eigen auto, stagiaires hebben soms moeite om hun stageadres te kunnen bereiken en de afhankelijkheid van mantelzorgers neemt toe. Daarnaast verandert de demografie: jongeren trekken naar de grote steden terwijl ouderen in Zeeland blijven wonen.

De diverse ontwikkelingen hebben invloed op de mobiliteitsvraag. De vergrijzing zorgt voor een andere reisbehoefte en het traditionele OV, inclusief de buurtbus, past niet altijd meer bij de reisvraag van de bewoner. De kosten van het WMO-vervoer nemen steeds verder toe. Tegelijkertijd bieden technologische ontwikkelingen kansen en kunnen nieuwe concepten de provincie duurzaam bereikbaar en leefbaar houden.

Daarom is de Provincie Zeeland  afgelopen herfst begonnen met de ‘Ontwikkelagenda Mobiliteit’. Deze heeft een tweeledige horizon: 2024 want dan verloopt de concessie met Connexxion en 2040 om alvast na te denken over en voorbereid te zijn op die verre toekomst. Zorggroep Ter Weel is gevraagd om hierover mee te denken in algemene zin, en om aan te sluiten bij de werkgroep ‘sociale verbinding en ontmoeting’. Doel hiervan is om gezamenlijk met zorgaanbieders, gemeenten, het onderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven het pad uit te stippelen richting een duurzaam mobiliteitssysteem dat aansluit bij de behoeften van Zeeuwse reizigers.

Op 12 december zijn we met de werkgroep bij elkaar gekomen bij Gast & Hof in Kruiningen. De sessie bestond uit twee delen. In het eerste deel zijn we in gesprek gegaan met bezoekers, medewerkers en stagiaires van de indicatieloze dagbesteding van Gast & Hof. In het tweede deel bespraken we de ambitie voor dit ontwikkelpad en de eerstvolgende stappen. Met elkaar hebben we vastgesteld dat Rilland de proeftuin wordt. Inmiddels is dit idee al besproken in het sociale team in Rilland en tweede helft januari gaan we dit concretiseren.

Het is fijn dat Zorggroep Ter Weel mee mag denken over mobiliteit in Zeeland. Want betaalbare bereikbaarheid van voorzieningen, scholen en werk is essentieel voor iedereen van 0-99 jaar.