Direct contact

Vanmorgen werd door Coby Traas, onze bestuurder, een handeling verricht om Fase 2 van Residence ’t Gasthuis te markeren.

In het bijzijn van de kopers van een appartement die nu in fase 2 gebouwd gaan worden, de Raad van Toezicht en de cliëntenraad van ’t Gasthuis, bouwbedrijf Van de Poel en alle bedrijven die direct betrokken zijn bij dit nieuwbouwproject fase 2, werd een kolom met een plaquette via de kraan geplaatst.

Afgelopen 12 jaar heeft Zorggroep Ter Weel een grote transformatie van haar vastgoedportefeuille in gang gezet. Dit heeft geresulteerd in 9 renovatie- en 7 nieuwbouwprojecten, waarvan de sloop en de nieuwbouw van ‘Residence ’t Gasthuis’, wel het grootste en het duurste project is.

De zorgvraag en de zorgzwaarte nemen tot 2040 fors toe, de vraag naar verpleeghuiszorg zou enkel in Zeeland al met ruim 2.500 plaatsen moeten groeien én het personeel zal steeds schaarser worden; werkt nu 1 op de 6 mensen in de zorg, dat zal binnen 5 jaar al toenemen naar 1 op de 4 mensen. Dat betekent dat we in nieuwe combinaties van wonen met zorg moeten denken, waarin ouderen zo lang mogelijk de regie kunnen blijven nemen over hun leven. Inzetten op positieve gezondheid en preventie, zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Gelukkig raken we met elkaar er steeds meer van doordrongen dat niet alle ouderen meteen in een intramurale setting hoeven te gaan wonen om zorg te ontvangen.

Daar proberen we in de bouw van dit wooncomplex op te anticiperen, de combinatie van zorg-, koop- én huurappartementen maken, dat de ouderen die hier komen wonen hier ook hier kunnen blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Dit kan in de vorm van ‘volledig pakket thuis’ op maat aangeboden worden, juist door de 24-uurs aanwezigheid van een zorgteam is zorg ook in de avond en de nacht mogelijk. Tevens proberen we door activiteiten, vormen van dagbesteding en fitness bewoners zo lang mogelijk actief te houden. Indien de partner intensievere zorg nodig heeft, is een vorm van logeren of deelnemen aan een dagprogramma een mogelijkheid.

Coby Traas geeft aan dat de kopers een verstandige keuze hebben gemaakt door te kiezen voor dit woonconcept. Ze geeft aan dat dit soort vormen van wonen met zorg in de nabijheid moeten er nog veel meer ontwikkeld worden.

Tot slot wenst Coby Traas alle bedrijven en medewerkers die het project gaan bouwen heel veel succes en mooi bouwweer toe. En de toekomstige bewoners veel woonplezier in dit mooie complex. De planning is dat de bewoners voor de van 2025 naar hun appartement kunnen verhuizen.

Volg de laatste ontwikkelingen via de bouwapp.