Direct contact

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg wordt opleiding Zorgprofessional

De nieuwe opleiding zorgprofessional Scalda start, mede op verzoek van het werkveld, komend schooljaar met een brede basisfase Zorgprofessional (ZP) bij haar opleidingen Verzorgende-IG/Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding), Maatschappelijke zorg én Mbo-Verpleegkunde. In deze brede basisfase kunnen studenten zich breed oriënteren en daarna vervolgkeuzes maken die gebaseerd zijn op hun eigen interesses, competenties, talenten en ontwikkelingstempo. Studenten kunnen zo de keuze voor hun beroep nader onderzoeken, zonder zich direct op een uitstroomrichting vast te leggen. De opleiding is flexibel van opzet. Studenten kunnen bijvoorbeeld switchen tussen verschillende zorgopleidingen en niveaus, een opleiding sneller afronden of twee diploma’s in een keer behalen. Na de opleiding zijn de zorgprofessionals breed en flexibel inzetbaar op de arbeidsmarkt!

Waarom de integratie van de ZPO-methode in de opleiding Zorgprofessional?

Uit de tussenevaluatie bij de eerste (kleine) groep studenten blijkt onder andere dat de ZPO-student:

  • na afronding van de opleiding beter en sneller inzetbaar is dan de reguliere bol-student;
  • zelfstandiger is dan de reguliere bol student en eerder initiatief neemt;
  • de mogelijkheid heeft om versneld een diploma te halen;
  • meer 21e-eeuwse vaardigheden leert dan het regulier onderwijs.

Praktijkbegeleiders en docenten hebben, mede door de scholing, meer coachende vaardigheden dan reguliere praktijkbegeleiders en docenten. Dit sluit beter aan bij de ontwikkelingen op gebied van (een leven lang) leren. Door integratie van de ZPO-verworvenheden integreren we bovenstaande resultaten in de nieuwe opleiding Zorgprofessional.

Nieuwe opleiding zorgprofessional

De nieuwe opleiding integreert de ZPO-kenmerken:

  • onderzoekend leren,
  • leren in de praktijk,
  • maatwerk voor studenten,
  • de mogelijkheid om sneller af te studeren en door te stromen.

Ook de in de ZPO ontwikkelde leergemeenschappen maken onderdeel uit van de nieuwe opleiding. Docenten ontwikkelen samen met het werkveld het curriculum. Zo worden studenten voorbereid op de echte praktijk. De opleiding tot zorgprofessional kent één variant met twee leerwegen, te weten de bol en de bbl. Studenten worden volgens de methode onderzoekend leren heel praktijkgericht opgeleid, waarbij de student zo nodig snel en makkelijk over kan stappen van de bol naar de bbl en vice versa. De theorie kan plaatsvinden op locatie bij een zorgorganisatie of bij Scalda. De keuze voor de locatie wordt door Scalda met de zorgorganisaties samen bepaald.

Wat betekent dit voor nieuwe studenten?

Er wordt breed geleerd. Dat betekent dat bol-studenten via lintstages in verschillende zorgorganisaties vaardigheden leren voor meerdere disciplines. De bol-student start met de basisfase (deze duurt gemiddeld een jaar) waarin ontdekt wordt welke route en afstudeerrichting het beste bij de student past. De bbl-student start direct in de zorgorganisatie met een leer-werkcontract en kiest daarmee vooraf al een richting. Afhankelijk van het aantal leerlingen en de wensen van de organisatie krijgen zij de theorielessen bij hun eigen zorgorganisatie, of op een locatie van Scalda. Ook is het mogelijk dat zorgorganisaties hierbij samenwerken en dat leerlingen bij een collega-organisatie in de buurt lessen kunnen volgen.

Wat betekent dit voor de huidige ZPO bol-studenten en ZPO bbl-leerlingen?

Voor de huidige ZPO bbl-leerlingen verandert er weinig. Zij vervolgen hun traject bij de zorgorganisatie. Afhankelijk van de mogelijkheden bestaat de kans dat de theorielessen op een andere locatie plaatsvinden, bij Scalda of bij een collega-organisatie in buurt. Voor de bol-studenten wordt individueel bepaald hoe deze studenten in hun opleidingstraject staan en wat voor hen de beste weg is.

Hoe verder?

Betrokkenen uit het werkveld, ontwikkelaars en docenten van Scalda en de klankbordgroep Leren en Opleiden van het Deltaplan werken samen aan het vormgeven van de nieuwe opleiding die start in het nieuwe schooljaar september 2021. Potentiële studenten kunnen zich nu al voor de opleiding opgeven bij Scalda.

‘Meteen aan de slag, en leren door te doen'

Ben je niet zo’n student voor in de schoolbanken? Maar wil je wel graag in de zorg werken? Voor Shelina van Liere (37) was werken en leren in de praktijk dé oplossing. Hoewel ze eerst twijfelde of ze opnieuw zou beginnen met een opleiding, is ze blij dat ze de sprong heeft gewaagd.

Shelina werkt bij Ter Weel Goes, een afwisselende baan op twee verschillende locaties. Ze verruilde het kappersvak voor een baan in de zorg. “Wat fijn dat je gewoon kunt werken en tegelijkertijd een opleiding kunt doen. Daar kijk ik met een goed gevoel op terug.”  In april nam ze haar BBL-diploma in ontvangst. Ze heeft nu twee diploma’s op zak, want ze deed een gecombineerde opleiding voor Verzorgende IG en maatschappelijke zorg.  Shelina volgde de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO). “Dat lijkt op BBL, maar het is nog praktijkgerichter. De lessen zijn ook op locatie. Je leert het hele jaar door, en pakt je leermomenten wanneer het op je pad komt. Daardoor leer ik vlot. Hier ligt mijn hart. Als je ziet wat het doet als ik iemand blij maak door even een praatje te maken, of een luisterend oor te bieden… Dat maakt ook mijn dag goed!”