Subsidie ‘Digitaal leerplatform zorg en welzijn Zeeland’ - Zorggroep Ter Weel
Direct contact

Vier projecten ontvangen subsidie voor innovatieve projecten die zich richten op het oplossen van het tekort op de arbeidsmarkt vanuit de Human Capital subsidieregeling. In totaal ontvangen de vier projecten €172.936,-.

Aanvrager ViaZorg ontvangt voor het project ‘Digitaal leerplatform zorg en welzijn Zeeland’ een subsidiebedrag van € 50.000,-. Het project betreft de realisatie van een gezamenlijk Zeeuws digitaal leerplatform voor zorg- en welzijnsorganisaties. In eerste instantie voor 8 zorgorganisaties, daarna wordt het platform opengesteld voor andere zorgorganisaties. Met dit leerplatform beogen de aanvragers de kwaliteit van de scholingen en het werk te verbeteren; de reistijd en de werkdruk te verminderen, loopbaankansen te vergroten en uitstroom van medewerkers te verminderen. De acht zorgorganisaties zijn: ZorgSaam, SVRZ, ADRZ, Emergis, Allévo, Gors, Zorggroep ter Weel en Zorgstroom.