Direct contact

Zorggroep Ter Weel staat midden in de samenleving. Wij werken samen met diverse maatschappelijke organisaties, lokale ondernemers, het onderwijs, vrijwilligersorganisaties, kerken en diverse sleutelfiguren. Voorbeelden daarvan zijn:

Meerwaarde cliënt

Onze samenwerkingen hebben een meerwaarde voor onze cliënten, want door krachten te bundelen kunnen we mooie activiteiten organiseren. Zo blijft de cliënt deel uitmaken van de samenleving en kan daar nog actief aan deelnemen als de cliënt dat wilt.

Leefbaarheid in directe omgeving

Veel activiteiten, maaltijden en zijn openbaar en kunnen ook bezocht worden door buurtbewoners.  Dat vergroot de leefbaarheid in de directe leefomgeving. Onze woonzorgcentra zijn een ontmoetingsplek voor de buurt waarin jong en oud welkom zijn.

Duurzaamheid

Voor de komende jaren is het onze intentie om de samenwerking te vergroten op het gebied van duurzaamheid. Ook zouden we graag nog meer gaan samenwerken met lokale ondernemers.

Ter Weel als werkgever

Ten slotte zijn wij ervan overtuigd dat deze zichtbaarheid in de maatschappij aantrekkingskracht uitoefent op mensen om te kiezen voor Zorggroep Ter Weel als werkgever. Want in een ondernemende organisatie is het prettig werken en ontwikkelen.

Werken bij Zorggroep Ter Weel