Direct contact

Samenwerkingen op een rij

Vergrijzing, toenemende vraag naar thuiszorg, zelfzorg via apps en persoonsvolgende budgetten: de zorgsector dient zich voortdurend aan te passen aan digitale en maatschappelijke veranderingen. Leerlingen en werknemers in de zorg worden daar beter op voorbereid via 4 leerroutes die tot stand komen vanuit een onderzoek door de Universiteit van Antwerpen.

Zeeuwse Zorg Coalitie

Om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen, heeft een groot aantal partijen de krachten gebundeld in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Niet eerder is op deze schaal samengewerkt aan het toegankelijk houden van de zorg in Zeeland. En dat is nodig. Als er niets gebeurt, staat de zorg en daarmee de leefbaarheid en economie in de provincie op het spel.

De Zeeuwse Zorg Coalitie is een samenwerkingsverband dat een jaar geleden is opgericht door de bestuurders van de Zeeuwse zorgorganisaties Adrz, Emergis, SVRZ, ZorgSaam en zorgverzekeraar CZ. Wat hen bij elkaar bracht, was het gedeelde urgentiebesef: er moet nu iets gebeuren en dat kunnen we niet alleen. Vergrijzing en ontgroening zorgen onder andere voor personeelstekorten, een toename van het aantal kwetsbare ouderen en lange aanrijtijden voor acute zorg. We realiseren ons dat het geen kwestie is van een beetje meer ons best doen. Er komt een uitdaging op ons af die geen van ons alleen kan oplossen. De problematiek dwingt ons over de grenzen van onze eigen organisatie heen te kijken en open te staan voor innovatieve oplossingen. De ambitie is hoog: de zorg in Zeeland toekomstbestendig maken en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen behouden en het vestigingsklimaat vergroten.

Meerwaarde cliënt

Onze samenwerkingen hebben een meerwaarde voor onze cliënten, want door krachten te bundelen kunnen we mooie activiteiten organiseren. Zo blijft de cliënt deel uitmaken van de samenleving en kan daar nog actief aan deelnemen als de cliënt dat wilt.

Leefbaarheid in directe omgeving

Veel activiteiten, maaltijden en zijn openbaar en kunnen ook bezocht worden door buurtbewoners.  Dat vergroot de leefbaarheid in de directe leefomgeving. Onze woonzorgcentra zijn een ontmoetingsplek voor de buurt waarin jong en oud welkom zijn.

Duurzaamheid

Voor de komende jaren is het onze intentie om de samenwerking te vergroten op het gebied van duurzaamheid. Ook zouden we graag nog meer gaan samenwerken met lokale ondernemers.

Onderwijs

Zorggroep Ter Weel werkt nauw samen met het onderwijs, van crèche tot universiteit. Van kleintjes die komen spelen bij onze cliënten op de afdeling, naar leerlingen van het voortgezet onderwijs die hun maatschappelijke stage lopen tot studenten die hun afstudeeropdracht doen bij Zorggroep Ter Weel of komen werken als trainee.

Ter Weel als werkgever

Ten slotte zijn wij ervan overtuigd dat deze zichtbaarheid in de maatschappij aantrekkingskracht uitoefent op mensen om te kiezen voor Zorggroep Ter Weel als werkgever. Want in een ondernemende organisatie is het prettig werken en ontwikkelen.