Direct contact
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorggroep Ter Weel is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Kwaliteitsjaarverslag 2022

Klik hier om het jaarverslag te openen

Kwaliteitskader

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Samen leren en verbeteren’ (2017) is de kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitskader is van overheidswege gemaakt. Het kader beschrijft wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Hierbij is de cliënt het vertrekpunt. De cliënt bepaalt hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. Het kader is bedoeld als uitgangspunt voor interne en externe verantwoordingsgesprekken.

Kwaliteitsjaar plan en -verslag

Het kwaliteitskader geeft opdracht aan zorgverleners en organisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Zorggroep Ter Weel neemt deze opdracht serieus en stelt ieder jaar een kwaliteitsjaarplan op voor een komend jaar. In het plan beschrijven we op welke manier Zorggroep Ter Weel invulling geeft aan het kwaliteitskader. Daarnaast schrijven we een kwaliteitsverslag over het jaar dat achter ons ligt. Hierin blikken we terug op de resultaten van kwaliteitsverbeteringen die de organisatie het voorgaande jaar heeft bereikt.

Vervolgens wordt het ondernemersplan geschreven, naar aanleiding van onze kwaliteitsplannen en -verslagen. Dit komt tweejaarlijks uit. Het kwaliteitsjaarplan voor 2022, het kwaliteitsverslag over 2020 en het ondernemersplan leest u onderaan deze pagina. De bijlagen van deze documenten zijn op te vragen bij de Beleidsmedewerkers Kwaliteit via kwaliteit@terweel.nl.

HKZ

Zorggroep Ter Weel heeft gekozen voor een systematische benadering van het ontwikkelen van de inhoudelijke kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Om deze reden wordt de organisatie jaarlijks getoetst op de normen uit het kwaliteitssysteem HKZ, Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Sinds 2009 is Zorggroep Ter weel HKZ gecertificeerd. In 2018 is de organisatie beoordeeld aan de hand van de norm HKZ VVT: 2015. De organisatie krijgt jaarlijks een bezoek van het Keurmerkinstituut.

Erkend leerbedrijf

Zorggroep Ter Weel is een erkend leerbedrijf en heeft een accreditatie van SSB. Daarom zijn de opleidingen binnen Zorggroep Ter Weel vaak onderdeel van regionale samenwerkingen. We hebben bijvoorbeeld samenwerkingen met

  • Scalda;
  • Hoornbeeck College;
  • HZ University.

Privacy

We willen de privacy van cliënt en medewerker op een zorgvuldige manier borgen. Met de komst van de AVG heeft Zorggroep Ter Weel een privacyreglement gemaakt waarin staat beschreven hoe wij met de privacy van onze cliënten omgaan.

Jaarverslagen

Hieronder zijn ook de jaarverslagen te vinden.

Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet zorg en dwang in werking. Lees hier meer over de nieuwe wet en hoe Zorggroep Ter Weel hier mee omgaat.