Direct contact
Verzorgende pakt handen van een cliënt

Wat is ouderengeneeskunde?

U kunt aandoeningen hebben op veel verschillende gebieden, zoals lichamelijke ziekten, maar ook psychogeriatrische ziektebeelden (diverse vormen van dementie) of psychiatrische problemen. Vaak is er in ons werk sprake van chronische zorg, soms ligt de nadruk juist op revalidatie of is er sprake van palliatieve zorg. In welke vorm dan ook, het gaat bijna altijd om ingewikkelde, complexe problematiek.

Wij vinden het belangrijk om de nadruk te leggen op de zorgdiagnostiek en het behandelen en begeleiden van de gevolgen van ziekten. Genezing is immers vaak niet meer mogelijk. Wij focussen ons op het zo optimaal mogelijk functioneren zodat we de best mogelijke kwaliteit van leven bereiken. De zorg die door ons wordt gegeven, wordt ook wel omschreven als CSLM-zorg: Continu, Systematisch, Langdurig en Multidisciplinair.

Hoe werken onze artsen?

Ze nemen de zorg van de huisarts over

Wanneer iemand in het verpleeghuis wordt opgenomen, nemen wij de medische zorg over van de huisarts en vaak ook van de medisch specialist. Om optimale medische zorg te kunnen verlenen, zijn er een aantal medisch specialisten, als consulent, verbonden aan Zorggroep Ter Weel: een neuroloog, internist en dermatoloog. Ook overleggen wij op structurele basis met de Parkinsonverpleegkundige.

Ze hebben een multidisciplinair team

Natuurlijk kunnen de artsen niet alle nodige zorg alleen uitvoeren. De samenwerking met andere specialisten is nodig om de meest optimale zorg en behandeling te kunnen bieden. Andere specialisten zijn de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werkende, diëtist, verpleegkundige of verzorgende. Al de zorgverleners die nodig zijn, vormen het multidisciplinair team. Het is belangrijk om binnen het team heel goed samen te werken en de zorg onderling goed af te stemmen. Specialisten ouderengeneeskunde hebben hierin de regie.

Veelgestelde vragen

 • Waar werken onze artsen?

  In de eerste plaats verlenen wij zorg in het verpleeghuis. Door diverse ontwikkelingen zullen de komende jaren steeds meer mensen met complexe zorgproblemen thuis verblijven in plaats van in een zorginstelling. Complexe zorg zal daarom steeds vaker in de thuissituatie gegeven worden. Thuis wordt de medische zorg gegeven door de huisarts. Maar ook dan kunnen wij bij de zorg voor de thuiswonende cliënt, met complexe problemen, betrokken worden. Een aantal voorbeelden:

  • Deelname aan het overleg in de huisartspraktijk;
  • Deelname aan het multidisciplinair overleg (MDO) in een verzorgingshuis;
  • Uitvoeren van een consult thuis of in het verzorgingshuis op verzoek van de huisarts;
  • Deelname aan ketenzorg, bijvoorbeeld voor mensen met dementie.

Zorggroep Ter Weel is tevens een opleidingsinstelling voor Specialisten Ouderengeneeskunde