Direct contact
cliënten met elkaar in gesprek

Wat is ouderengeneeskunde?

U kunt aandoeningen hebben op veel verschillende gebieden, zoals lichamelijke ziekten, maar ook psychogeriatrische ziektebeelden (diverse vormen van dementie) of psychiatrische problemen. Vaak is er in ons werk sprake van chronische zorg, soms ligt de nadruk juist op revalidatie of is er sprake van palliatieve zorg. In welke vorm dan ook, het gaat bijna altijd om ingewikkelde, complexe problematiek.

Wij vinden het belangrijk om de nadruk te leggen op de zorgdiagnostiek en het behandelen en begeleiden van de gevolgen van ziekten. Genezing is immers vaak niet meer mogelijk. Wij focussen ons op het zo optimaal mogelijk functioneren zodat we de best mogelijke kwaliteit van leven bereiken. De zorg die door ons wordt gegeven, wordt ook wel omschreven als CSLM-zorg: Continu, Systematisch, Langdurig en Multidisciplinair.

Verzorgende pakt handen van een cliënt

Hoe werken onze artsen?

Ze nemen de zorg van de huisarts over

Wanneer iemand in het verpleeghuis wordt opgenomen, nemen wij de medische zorg over van de huisarts, en vaak ook van de medisch specialist. Om optimale medische zorg te kunnen verlenen, zijn er een aantal medisch specialisten, als consulent, verbonden aan Zorggroep Ter Weel: een neuroloog, internist en dermatoloog. Ook overleggen wij op structurele basis met de Parkinsonverpleegkundige.

Ze hebben een multidisciplinair team

Natuurlijk kunnen specialisten ouderengeneeskunde niet alle nodige zorg alleen uitvoeren. De samenwerking met andere specialisten is nodig om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Andere specialisten zijn de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werkende, diëtist, verpleegkundige of verzorgende. Al de zorgverleners die nodig zijn, vormen het multidisciplinair team. Het is belangrijk om binnen het team heel goed samen te werken en de zorg onderling goed af te stemmen. Specialisten ouderengeneeskunde hebben hierin de regie.

Veelgestelde vragen

 • Wie zijn onze artsen?
  • Dhr. J.A.M. aan den Toorn
   specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in Ter Weel Krabbendijke, Moerzicht (Yerseke) en De nieuwe Vliedberg (Rilland). MDO deelname in verzorgingshuizen Nieulande (Krabbendijke) en Moerzicht (Yerseke). Hometeamlid in Krabbendijke, Rilland en Kruiningen.
  • Mevr. W. Beks
   specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie, werkzaam in Ter Weel Goes en Gasthuis/afdeling Kolveniershof (Goes). MDO deelname bij de gespecialiseerde dagbesteding (Ter Weel Goes) en verzorgingshuis Sint Maarten in de Groe (Goes). Deelname aan Zorgketen Dementie en ParkinsonNet.
  • Dhr. R. Rohling
   specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in Ter Weel Goes, Randhof/afdeling Binnenpoort (Goes) en Hof Cruninghe (Kruiningen). MDO deelname in verzorgingshuizen Randhof (Goes) en Gasthuis (Goes).
  • Mevr. H. F. van den Berg
   specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie, werkzaam in Ter Weel Goes, Gasthuis/afdeling Kolveniershof (Goes) en Maria-Oord (Hansweert).
 • Wie van de artsen is beschikbaar voor consultatie?

  Reimerswaal
  Dhr. J.A.M. aan den Toorn

  Overige huisartsen van de Bevelanden
  mevr. W. Beks, mevr. H. F. van den Berg, dhr. R. Rohling

 • Waar werken onze artsen?

  In de eerste plaats verlenen wij zorg in het verpleeghuis. Door diverse ontwikkelingen zullen de komende jaren steeds meer mensen met complexe zorgproblemen thuis verblijven in plaats van in een zorginstelling. Complexe zorg zal daarom steeds vaker in de thuissituatie gegeven worden. Thuis wordt de medische zorg gegeven door de huisarts. Maar ook dan kunnen wij bij de zorg voor de thuiswonende cliënt, met complexe problemen, betrokken worden. Een aantal voorbeelden:

  • Deelname aan het overleg in de huisartspraktijk;
  • Deelname aan het multidisciplinair overleg (MDO) in een verzorgingshuis;
  • Uitvoeren van een consult thuis of in het verzorgingshuis op verzoek van de huisarts;
  • Deelname aan ketenzorg, bijvoorbeeld voor mensen met dementie.

Zorggroep Ter Weel is tevens een opleidingsinstelling voor Specialisten Ouderengeneeskunde