Direct contact
keuken Parkisonafdeling

Abbekinderspark

De afdeling AbbekindersPark van Zorggroep Ter Weel is gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Deze Parkinsonafdeling is onderdeel van de somatische afdeling Abbekindershof, van locatie Ter Weel Goes. AbbekindersPark is een kleinschalige woongroep waar acht cliënten met de ziekte van Parkinson verblijven. Elke cliënt heeft een eigen kamer en daarnaast is er een gezamenlijke huiskamer en een ruime gang waar beweegactiviteiten plaatsvinden.

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening, met een grillig ziektebeeld. De ziekte kan bijvoorbeeld trillen, moeite met bewegen en geheugenproblemen veroorzaken. Ook klachten als trager denken, slaapproblemen, stemmingsproblemen en obstipatie komen vaak voor. Goede begeleiding en ondersteuning maakt daarbij veel verschil. Dat is precies wat AbbekindersPark cliënten met deze ziekte kan bieden.

Wat AbbekindersPark bijzonder maakt

  • De zorg en ondersteuning is helemaal afgestemd op de persoonlijke situatie: de medewerkers kennen de cliënt echt en kunnen goed omgaan met de verschillen per dag en per cliënt.
  • De medewerkers herkennen direct symptomen van de ziekte en bijwerkingen van medicijnen.
  • Cliënten krijgen snel de juiste behandeling: het deskundigheidsniveau is hoog.
cliënt in gesprek met verzorgende

Omgang met Ziekte van Parkinson

In de dagelijkse begeleiding wordt rekening gehouden met de specifieke uitingsvorm van de verschijnselen bij elke cliënt, zodat de cliënt zo min mogelijk ongemak van de ziekte ondervindt. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor de toediening van medicatie: de juiste medicatie, op het juiste tijdstip in de juiste dosering. Hiermee kunnen we de beleving van de ziekte positief beïnvloeden.

Verder wordt er veel rekening gehouden met het eigen tempo van de cliënt. Minstens zo belangrijk is de aandacht voor aspecten als spreken, slikken, slapen, beleven van hallucinaties, etc. Deze aspecten kunnen erg bepalend zijn voor de kwaliteit van leven. Ook is er aandacht en ruimte voor de mogelijke frustratie over de beperkingen en het verlies van vertrouwen in, en controle over het functioneren van het eigen lichaam.

cliënt in beweging

Beweegtherapie

Dagelijkse deelname aan beweegactiviteiten in groepsverband op de afdeling (m.u.v. zon- en feestdagen) maakt onderdeel uit van het verblijf op AbbekindersPark. De beweegactiviteiten worden gegeven door Parkinson-geschoolde beweegspecialisten. Fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Parkinson, geven daarnaast ook individuele therapie.

 

locatie managers

Het team

Het team op AbbekindersPark bestaat uit onder andere verzorgenden en verpleegkundigen, de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker en beweegspecialist. De basisarts en Specialist Ouderengeneeskunde zijn de hoofdbehandelaar van de cliënt. Zij hebben een nauwe samenwerking met de neuroloog en de Parkinsonverpleegkundige van het ADRZ. De Specialist Ouderengeneeskunde en veel behandelaars zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Andere betrokken medewerkers zijn gespecialiseerd in Parkinson middels een incompany-scholing.

‘Op deze afdeling hebben we alle kennis en kunde bij elkaar voor de zorg van mensen met Parkinson.’

Ankie Verstelle fysiotherapeut

Informatie over opnames

Voor specifieke informatie over bijvoorbeeld opnames, kunt u contact opnemen met het Maatschappelijk Werk van Ter Weel. U kunt hen bereiken via de receptie van Ter Weel Goes, telefoonnummer 0113 – 65 40 00, of via maatschappelijkwerk@terweel.nl.