Direct contact

Geef muziek cadeau, het project waarbij kinderen en ouderen verbinding vinden door muzikale cadeaus aan elkaar te geven. De coronamaatregelen raken iedereen, maar in het bijzonder ouderen. Isolement en vereenzaming liggen op de loer. De Zeeuwse Muziekschool en Zorggroep Ter Weel blazen het succesvolle project opnieuw leven in, via de digitale weg.

Dit met een financiële bijdrage van het Oranje Fonds. Zo kan ook technisch alles opgetuigd en ingericht worden. De kern van dit project ligt in het verbinden van kinderen en ouderen die muzikale cadeaus met elkaar uitwisselen. Dit onder het motto van: Ik geef iets van mijn generatie en jij geeft iets terug van de jouwe. Juist de uitwisseling tussen generaties maakt dit project zo zinvol en vooral zo léuk.

Een fysieke uitwisseling is nu niet mogelijk, maar met de juiste aanpassingen via ‘beeld’ biedt het voor vele ouderen een uitkomst. Zo komen de thuiswonende ouderen via de dagbesteding van Ter Weel stapsgewijs weer meer in contact met anderen. In de vorm van een digitaal cadeau!

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.