Direct contact

Als Zorggroep zijn wij ons ervan bewust dat we goed moeten anticiperen op de aankomende hitte. Daarom is ons hitteplan deze week van kracht. Dit hitteplan helpt ons om erop alert te zijn dat onze cliënten voldoende drinken en dat het voldoende koel is in onze gebouwen. Ook willen we als Zorggroep intern elkaar hier en daar ontzien tijdens de hitte. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we de warme dagen zo goed mogelijk doorkomen.