Direct contact

Laat hier uw compliment, tip of klacht achter

Tips & klachten

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. file size: 5 MB, Max. files: 5.
   Het kan zijn dat u een bestand wil uploaden, als toelichting/aanvulling op uw tip of klacht. Gebruik het veld hierboven om uw bestand te uploaden. Het uploaden van een bestand is niet verplicht.
  Het kan voorkomen dat u kenbaar wilt maken dat het goed gaat, dat het beter kan, of dat u ontevreden bent. Meld dit met dit formulier, we luisteren graag naar u. 
  Joannaplantsoen 1 4462 AV Goes
  • Wat wordt er gedaan met mijn tip?

   Alle tips worden in behandeling genomen, daarna wordt per tip bekeken welk vervolg we hier aan kunnen geven. Alle tips zijn dus welkom, u helpt ons hier enorm mee!

  • Wat wordt er gedaan met mijn klacht?

   Wij gaan zorgvuldig met uw klacht om. We vinden het jammer om klachten te krijgen, maar wij kunnen leren van klachten. Een klacht kan de aanleiding zijn om maatregelen te treffen én voorkomen dat er in de toekomst opnieuw onvrede ontstaat.

   Voor het kenbaar maken van klachten heeft Zorggroep Ter Weel een klachtenprocedure opgesteld. Deze is opgebouwd uit verschillende stappen. Onderaan deze pagina kunt u een document over de klachtenprocedure raadplegen.

  De volgende documenten zijn onderaan deze pagina te vinden: Klachtenprocedure, Klokkenluidersregeling, Meldingsformulier Klachtencommissie Zeeland, Samenstelling Klachtencommissie Zeeland en de folder Klachtencommissie.

  Ons cijfer

  Natuurlijk horen wij ook graag van u als u tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw waardering met ons en anderen deelt. Dit kan via ZorgkaartNederland.nl. Door uw ervaring te delen op ZorgkaartNederland, helpt u zorgaanbieders om zorg steeds beter af te stemmen op uw wensen. Daarnaast helpt u ook anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. Een beoordeling is makkelijk in te vullen en kost slechts enkele minuten.

  Geschillencommissie

  Zorggroep Ter Weel is aangesloten bij de Geschillencommissie VVG. De geschillencommissie behandelt alle door cliënten van de zorgaanbieder aan haar voorgelegde geschillen over gedragingen van de zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening in de zin van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, tenzij de Commissie zich daartoe niet bevoegd acht of indien zij de cliënt niet ontvankelijk verklaart in diens klacht. U moet altijd eerst zelf proberen met de zorgaanbieder tot een oplossing te komen of door bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Vaak zal dit ook lukken. In sommige gevallen volstaan excuses, in andere gevallen zult u de door u geleden schade vergoed willen hebben.

  Als u het met de zorgaanbieder niet eens wordt over de oplossing van het geschil, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie VVG. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.degeschillencommissiezorg.nl

   

  Klachtencommissie Zeeland

  Wanneer uw klacht zowel intern als met de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Zeeland. Onderaan deze pagina zijn documenten te downloaden die u daarbij kunt gebruiken.

  Klachtencommissie Zeeland
  t.a.v. het ambtelijk secretariaat
  Stationspark 2
  4462 DZ Goes
  Tel.: 0113 – 250073
  e-mail: klachtencommissiezeeland@viazorg.nl