Direct contact

Een beweging die technologische innovaties binnen de zorg aanjaagt. Dat is in één zin het doel van Anders Werken in de Zorg. Een beweging die oorspronkelijk begon in West-Brabant, maar die zich inmiddels ook snel door Nederland verspreidt. En dat is hard nodig: door de vergrijzing, neemt het aantal ouderen in rap tempo toe. Hierdoor staat de beschikbaarheid van kundig personeel steeds meer onder druk en is de inzet van slimme technologie het antwoord op de vraag hoe we ouderen van goede zorg blijven voorzien?