Infopunt Kruiningen - Zorggroep Ter Weel

Infopunt Kruiningen

Wie zijn aanwezig?
Afwisselend kunt u vertegenwoordigers treffen van gemeente, Beveland Wonen, Ter Weel, GR de Bevelanden, politie, dorpsraad en anderen.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wanneer u een vraag heeft proberen we die direct te beantwoorden. Als dat niet lukt komen we er later bij u op terug. Heeft u zorgen, dan nemen we de tijd om goed naar u te luisteren. Soms kunnen we een oplossing bieden.

Met welke vragen / zorgen kunt u terecht?
Vragen over toeslagen, formulieren, financiële zorgen maar ook vragen over het gebruik van uw Ipad, mobiel of online veiligheid. Vragen over wonen, vrije tijdsbesteding, verzorging, enzovoorts.

Iedereen is van harte welkom. De koffie staat klaar!

Cliënten Gasten Dagbesteding
Locatie: Hof Cruninghe
Afdelingen: Dagbesteding (Hof Cruninghe), Gasten
Ruimte: Het Melkmeisje
Datum: dinsdag 6 augustus, van 13:00 uur tot 14:30 uur
Meer informatie? 0113 - 65 40 86 terweelactief@terweel.nl
Gasten

Op diverse locaties van Zorggroep Ter Weel worden activiteiten georganiseerd waar ook gasten uit de wijk van harte welkom zijn om deel te nemen. Gasten kunnen deelnemen door middel van een strippenkaart. Deze kaart is te koop in de restaurants van Zorggroep Ter Weel en bij de dagbesteding van Hof Cruninghe en kost € 20,00 (10 strippen per kaart). Let op: er kunnen meerdere strippen voor een activiteit gevraagd worden.

Gratis
Print uit

Wat betekenen de groene icoontjes?

Door mee te doen aan het programma Grijs, Groen en Gelukkig, stimuleren we de positieve effecten van de natuur op onze gezondheid. Daarom bieden we activiteiten aan in en met de natuur. Op die activiteiten staat een groen icoontje.

Lees meer