Direct contact

De oude website was hard aan vervanging toe. Na een leveranciersvergelijking is besloten om bij de vertrouwde partner Nedbase te blijven en met hen de uitdaging aan te gaan voor een totaal nieuwe vormgeving. Als start hebben we de klantbeleving in kaart gebracht door met een samengestelde groep collega’s eens door de ogen van de diverse doelgroepen te kijken. Er zijn diverse persona’s gedefinieerd zoals een cliënt, familie, geïnteresseerde, verwijzer of werkzoekende. Vanuit die perspectieven hebben we samen bepaald hoe bezoekers de website het liefst zien. Met dat ontwerp is de vormgever aan de slag gegaan en daarna de technisch ontwerper. Daarna kwam de grootste klus, namelijk het vullen van de content. Vandaag dan eindelijk na al dit voorwerk de live gang. Naast een feestelijke opening besteden we de komende maand op elke locatie aandacht de bekendheid en gebruik. Ook via social media zal er op geattendeerd worden. Als laatste willen we de gebruikers daadwerkelijk nog laten testen en bepalen wat wel en niet functioneel is. Daarvoor organiseren we binnenkort een zogenaamde UX test. Dat is een gebruikerservaringsmoment, wat weer waardevolle input op zal leveren voor een verdere maatwerkaanpassing.