Direct contact

Het verhogen van de zorgcapaciteit gebeurt onder andere door het creëren van extra zorgplaatsen. De verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en Emergis zijn bezig met het opzetten van speciale afdelingen waar cliënten met hun eigen problematiek (psychisch, verslaving, verstandelijke handicap) in combinatie met een (vermoeden van) besmetting met corona kunnen worden verzorgd en begeleid.

Verpleeghuizen

Zorggroep Ter Weel in Goes is bij locatie het Gasthuis al begonnen met het realiseren van 30 extra bedden. De komende dagen zullen ook andere verpleegorganisaties voorbereidingen treffen. Voor nu wordt rekening gehouden met zo’n 150 extra zorgplaatsen voor corona-patiënten in de verpleegzorg, maar de situatie verandert per uur, het aanbod wordt daarop aangepast. De locaties van corona-patiënten zijn in alle gevallen strikt gescheiden van de andere patiënten.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen ADRZ, ZorgSaam en Emergis breiden de capaciteit zoveel mogelijk uit binnen het ziekenhuis. Zo opent het Antonius ziekenhuis in Oostburg vandaag een speciale afdeling voor coronapatiënten die ondersteunende medische en verpleegkundige zorg kan geven. Daarbij gaat het om zaken als het toedienen van infusen en antibiotica, een plaats om aan te sterken of het begeleiden van patiënten in de palliatieve fase. De afdeling begint met 8 bedden maar kan uitgebreid worden naar 33.

ADRZ bereidt zich voor door morgen een tent bij de ambulance ingang te plaatsen. In deze tent vindt de eerste diagnose van patiënten plaats. De tent wordt volgende week in gebruik genomen.Naast bestaande zorglocaties zal waarschijnlijk ook uitgeweken moeten worden naar andere locaties, bijvoorbeeld hotels.

De extra opvang is ook nodig voor corona-patiënten die lichte zorg nodig hebben en niet meer in het ziekenhuis kunnen blijven, maar ook niet thuis opgevangen kunnen worden. Met de extra capaciteit kan de druk op huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorg verlicht worden.

Het is onduidelijk hoe de verspreiding van het coronavirus zal verlopen in Zeeland. Wel is duidelijk dat de Zeeuwse zorg tijdens de piek onder druk zal komen te staan. Zeeland is een regio met relatief veel ouderen, die vatbaarder zijn voor het virus. Zij doen ook vaker een beroep op de reguliere gezondheidszorg.

Door de zorgcapaciteit uit te breiden buiten de ziekenhuizen kunnen bij een piek in het aantal patiënten, Zeeuwen in Zeeland behandeld worden. Ook andere regio’s verhogen de ziekenhuiscapaciteit om zoveel mogelijk patiënten in de eigen regio op te vangen.

Samen tegen corona

Ook inwoners kunnen een bijdrage leveren om de zorg te ontlasten. De VRZ vraagt met klem aan de inwoners om de geldende maatregelen op te volgen. Alleen zo kunnen we voorkomen dat teveel mensen ziek worden en het virus verder verspreiden.

Lees op het liveblog van de VRZ de laatste stand van zaken in Zeeland.