Direct contact

Veelgestelde vragen

Category one

 • Worden cliënten nog wel verhuisd?

  Op een besmette afdeling wordt de verhuizing uitgesteld tot het besmettingsgevaar geweken is.

  Op een niet-besmette afdeling wordt er voor de verhuizing door de Technische Dienst een afspraak gemaakt met de familie.

 • Ik doe de was van mijn moeder, kan ik dat blijven doen?

  Dit is per 1 juli weer mogelijk.

 • Mag ik boodschappen doen voor cliënten?

  Onze cliënten boodschappen van ‘buiten’ ontvangen. In verband met het verdwijnen van de afgiftepunten is per 1 juli de controle op zelfgemaakte of aangebroken producten losgelaten.

 • Kan ik gebruik maken van het restaurant?

  Per 1 juli zijn alle restaurants (en terrassen) weer open voor medewerkers, cliënten, bezoekers en externe bezoekers.

  Tussen de middag krijgen de cliënten hun warme maaltijd weer in het restaurant geserveerd. Waar mogelijk kan bezoek tussen de middag mee-eten.

  De restaurants en terrassen zijn zo ingericht dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. De terrassen zijn vanwege de beperkte ruimte in eerste instantie gereserveerd voor de cliënten met eventueel hun bezoek.
 • Wat gebeurt er als een cliënt vermoedelijk besmet is op een afdeling? Welke maatregelen worden genomen bij een vermoedelijke besmetting?

  In geval van een mogelijke besmetting van corona op de afdeling worden strikte maatregelen getroffen om onze cliënten en medewerkers zo goed als mogelijk te beschermen. Zo hopen we verdere verspreiding te voorkomen. Er worden testen afgenomen bij de cliënten van de vermoedelijke besmetting en binnen 24 tot 48 uur horen wij of het daadwerkelijk om het COVID-19 virus gaat. Cliënten die getest zijn, worden vanaf het moment dat de test is afgenomen, geïsoleerd verpleegd. Dit betekent dat alleen noodzakelijk contact plaatsvindt en dat medewerkers beschermingsmiddelen gebruiken zoals een schort en mondkapje.

  In goed overleg met de teamleider zal er bepaald worden of bezoek mogelijk blijft.

 • Moeten bezoekers verplicht een mondkapje dragen?

  Bezoekers beschermen zichzelf én de cliënt met een mondkapje, iedere bezoeker kan een mondkapje (of face-shield) van Ter Weel krijgen bij binnenkomst. Het dragen er van is verplicht op de afdeling. Buiten is het dragen van een mondkapje niet verplicht, wel adviseren we het dragen van een mondkapje in de restaurants.

 • Waarom verschilt het bezoekbeleid van Ter Weel van andere zorgorganisaties?

  Voor de invulling van de bezoekregeling van Zorggroep Ter Weel kijken wij naar:

  • de verschillende mogelijkheden op de locaties;
  • de voorwaarden en uitgangspunten die zijn opgesteld door het kabinet en betrokken partijen;
  • onze ervaring met de corona-uitbraak op een van onze afdelingen, we willen een nieuwe cohortafdeling voorkomen.
 • Mag ik tijdens de bezoektijd naar buiten met mijn familielid?

  Het is inderdaad mogelijk om met een cliënt naar buiten te gaan om bijvoorbeeld een wandeling te maken.

 • Is bezoek op de eigen kamer/appartement mogelijk?

  Vanaf 17 juni is bezoek op de eigen kamer mogelijk, maar niet in de gezamenlijke huiskamers. Het dragen van een mondkapje is op de afdeling nog wel verplicht.

 • Worden er cliënten opgenomen of overgeplaatst?

  Er bestaan drie opnamestromen:

  1. Reguliere opnames op schone afdelingen voor cliënten die geen symptomen van COVID-19 vertonen (somatisch, PG-afdeling of in een verzorgingshuis).
  2. Opname van COVID-19 besmette cliënten op locaties/afdelingen die daarvoor specifiek zijn aangewezen of ingericht, zoals een cohortafdeling of De Veste.
  3. Besmette personen worden binnen Ter Weel enkel overgeplaatst naar locaties/afdelingen die daarvoor specifiek zijn aangewezen of ingericht, zoals een cohortafdeling of De Veste.
 • Wat is de situatie op De Veste nu?

  De Veste is na 17 juli gesloten en gaat pas open na regionale afspraken bij een uitbraak. De locatie blijft wel stand-by en volledig ingericht, maar het is niet meer mogelijk om om niet-instueerbare PG-cliënten in quarantaine op te nemen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met één van onze medewerkers of het crisisbeleidsteam