Direct contact
 • Mag ik boodschappen doen voor cliënten?

  Ter Weel biedt de mogelijkheid om boodschappen voor cliënten via onze leverancier Totaal Vers te bestellen. De kosten voor deze diensten worden bijgehouden en naderhand wordt geïnventariseerd of en hoe deze vergoed dienen te worden.

  Naast het aanbod van Totaal Vers staan we ook toe dat cliënten boodschappen van ‘buiten’ ontvangen, mits het geen zelfgemaakte of aangebroken producten zijn.

  Ook (verse) producten van speciaalzaken zijn geen probleem, dus komt het verpakt van de bakker, slager etc. dan mag het wel. U kunt aanbellen bij het afgiftepunt, zodat u producten die gekoeld bewaard moeten worden kan afgeven. Als u ze (zonder aan te bellen) bij het afgiftepunt achterlaat zijn wij helaas genoodzaakt de producten weg te gooien.

 • Ik doe de was van mijn moeder, kan ik dat blijven doen?

  Nee, de was van cliënten zal door Ter Weel worden overgenomen zolang het bezoekverbod van kracht is. De kosten voor deze diensten worden bijgehouden en naderhand wordt geïnventariseerd of en hoe deze vergoed dienen te worden.

 • Kunnen nieuwe cliënten nog wel terecht bij Ter Weel?

  Intakes van nieuwe cliënten vinden telefonisch plaats met familie en EVV’er of GVP’er. Familie en cliënt worden niet meer op de locatie uitgenodigd. Op de besmette afdeling(en) geldt een opnamestop.

 • Kan ik gebruik maken van het restaurant?

  Alle restauratieve voorzieningen in de verpleeghuislocaties zijn gesloten voor zowel externe bezoekers, familieleden als ook voor cliënten en medewerkers.

 • Waar kan ik pakketjes afgeven?

  Op alle locaties is een afgiftepunt gerealiseerd zodat cliënten en medewerkers attenties kunnen ontvangen zonder dat er fysiek contact hoeft plaats te vinden. Voorzie uw pakketje van de naam van de ontvanger. Zet het pakketje neer op het afgiftepunt zodat zorgmedewerkers het pakketje kunnen meenemen.

  U kunt aanbellen bij het afgiftepunt, zodat u producten die gekoeld bewaard moeten worden kan afgeven. Als u ze (zonder aan te bellen) bij het afgiftepunt achterlaat zijn wij helaas genoodzaakt de producten weg te gooien.

 • Worden cliënten nog wel verhuisd?

  Op een besmette afdeling wordt de verhuizing uitgesteld tot het besmettingsgevaar geweken is.

  Op een niet-besmette afdeling wordt er voor de verhuizing door de Technische Dienst een afspraak gemaakt met de familie. De verhuizing vindt plaats via de kortste route (zo snel mogelijk van buiten naar de kamer en vice versa) en er mag, indien dit strikt noodzakelijk is, één familielid mee de afdeling op om te helpen met de verhuizing.

 • Op welke manieren kunnen we in contact komen met cliënten?

  Contact met de familie, naasten en de buitenwereld is erg belangrijk voor het welzijn van onze cliënten. Daarom heeft Ter Weel het beeldbellen zoveel mogelijk geïnstalleerd op de afdelingen en raamvisites mogelijk gemaakt. Een persoonlijke brief of kaart is uiteraard ook zeer welkom.

  Bekijk op deze pagina meer informatie over het beeldbellen en raamvisites.

 • Kan ik eten, drinken of pakketjes afgeven voor cliënten?

  U mag pakketjes afgeven mits het geen zelfgemaakte of aangebroken, eetbare producten zijn. Ook (verse) producten van speciaalzaken zijn geen probleem, dus komt het verpakt van de bakker, slager etc. dan mag het wel. U kunt aanbellen bij het afgiftepunt, zodat u producten die gekoeld bewaard moeten worden kan afgeven. Als u ze (zonder aan te bellen) bij het afgiftepunt achterlaat zijn wij helaas genoodzaakt de producten weg te gooien.

 • Wat gebeurt er als een cliënt vermoedelijk besmet is op een afdeling? Welke maatregelen worden genomen bij een vermoedelijke besmetting?

  In geval van een mogelijke besmetting van corona op de afdeling worden strikte maatregelen getroffen om onze cliënten en medewerkers zo goed als mogelijk te beschermen. Zo hopen we verdere verspreiding te voorkomen. Er worden testen afgenomen bij de cliënten van de vermoedelijke besmetting en binnen 24 tot 48 uur horen wij of het daadwerkelijk om het COVID-19 virus gaat. Cliënten die getest zijn, worden vanaf het moment dat de test is afgenomen, geïsoleerd verpleegd. Dit betekent dat alleen noodzakelijk contact plaatsvindt en dat medewerkers beschermingsmiddelen gebruiken zoals een schort en mondkapje.

 • Wat is geïsoleerde verpleging?

  Geïsoleerde verpleging gebeurt op de kamer van de besmette cliënt. Dit betekent dat hier alleen noodzakelijk contact plaatsvindt en dat medewerkers op deze kamer beschermingsmiddelen gebruiken zoals een schort en mondkapje. Wanneer deze cliënt is verpleegd worden deze beschermingsmiddelen vernietigd en bij het volgend contactmoment worden nieuwe gebruikt.

 • Een cliënt wordt geïsoleerd verpleegd omdat hij of zij wordt getest. Wat verandert er aan de isolatie als een testuitslag negatief is?

  Als binnen 24 tot 48 uur blijkt dat de test negatief is, gaat de woning per direct uit de isolatie. De isolatie was ingegaan vanaf het moment dat de test was afgenomen. Wel werken medewerkers nog met beschermende kleding op het moment dat er een nieuwe verdenking is.

 • Hoe lang duurt de isolatie?

  De isolatie stopt direct als van besmetting geen sprake (meer) is.

 • Wat is cohortverpleging?

  Bij cohortverpleging wordt verpleegd met de aanname dat een gehele afdeling besmet is omdat de andere cliënten praktisch en medisch gezien onmogelijk beschermd kunnen worden tegen besmetting. Het voordeel van cohortverpleging ten opzichte van geïsoleerde verpleging per individu, is dat de bewegingsvrijheid voor cliënten weer teruggewonnen wordt. Wanneer een aantal cliënten of op een gang geïsoleerd wordt verpleegd, kan men daar in geen geval de kamer verlaten.

 • Hoe kan ik op afstand volgen hoe het met mijn familielid gaat?

  Het is gelukkig nog steeds mogelijk telefonisch contact met uw familielid te hebben. Daarnaast proberen we met behulp van beeldbellen visueel contact te leggen tussen onze cliënten en u. U heeft hierover een brief of email ontvangen. Naast de genoemde mogelijkheden is het cliëntenportaal ook een mogelijkheid om te volgen hoe het gaat. Onze medewerkers rapporteren in het cliëntportaal over de zorg aan cliënten.