Direct contact

Muziek als middel tegen sociale isolatie van (dementerende) ouderen. Daar draait het project ‘Radio Geluk’ om. In de huidige tijd is muziek belangrijker dan ooit in de strijd tegen vereenzaming en sociale isolatie onder ouderen. Samen met de Zeeuwse Muziekschool blazen we het succesvolle project opnieuw leven in: geluksmomenten brengen!

Dit met een subisidie van 120.000 euro van het Fonds voor Cultuurparticipatie ‘Samen cultuurmaken verbreden’. Radio Geluk 2.0 is het vervolg van het project dat is gestart in 2018. Verdieping en uitbreiding van de activiteiten staan nu centraal. Het oorspronkelijke Radio Geluk werd uitgevoerd in het kader van Age Friendly Cultural Cities in Zeeland. De Zeeuwse Muziekschool is sinds 2015 actief op het gebied van de ouderenparticipatie.

Zing Je Wijs, Geef Muziek Cadeau, de Wonderfoon, het Geheugenkoor, Muziektheatergroep Flits; slechts een paar muzikale projecten die het komende anderhalf jaar worden uitgevoerd bij Zorggroep Ter Weel. Dit alles met het oog op geluksmomenten brengen bij ouderen. ‘Zing je wijs’ is bijvoorbeeld met basisschoolleerlingen uit de onderbouw, die samen met cliënten van een verzorgingshuis muziek maken. Met behulp van de subsidieregelingen hoopt de Zeeuwse Muziekschool om muziek een blijvende rol te laten spelen in het welzijn van de Zeeuwse ouderen.