Direct contact

Structuur

Zorggroep Ter Weel heeft professionele medewerkers die met een hart voor de zorg werken. Deze medewerkers zijn actief betrokken bij diverse processen in zorg, welzijn, facilitair en ondersteuning. De organisatie is trots op deze mensen en waardeert hun dagelijkse inzet. De aansturing en het aanspreekpunt van de medewerkers ligt bij een teamleider. De teamleiders worden op hun beurt weer begeleid door een vijftal managers. Die managers vormen samen met de bestuurder het managementteam. Zorggroep Ter Weel stimuleert eigen initiatieven en ondernemerschap van onderuit. Van alle medewerkers wordt een proactieve houding verwacht om zelf actie te ondernemen en kansen en mogelijkheden te onderzoeken en te benutten. Ruimte voor Welbevinden voor de cliënt is daarbij het basisprincipe, maar zeker ook Ruimte voor Welbevinden voor zichzelf.

Lees meer over ons

Intern ondernemerschap en product-marktcombinaties

Zorggroep Ter Weel stimuleert het actief ondernemerschap in de organisatie. Inbreng van de medewerker is belangrijk en eigen initiatieven worden ondersteund en gecoacht. Om actief ondernemerschap vorm te geven gebruikt Zorggroep Ter Weel zes product-marktcombinaties, waarvoor elk een eigen ondernemersteam actief is.

Product Markt Combinaties

Toezicht en medezeggenschap

Bestuur en directie van Zorggroep Ter Weel hechten sterk aan inspraak en medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers. Een goed werkend orgaan dat deze medezeggenschap regelt is daarbij onontbeerlijk. Om die reden zijn in de verpleeg- en verzorgingshuizen van Zorggroep Ter Weel, in enkele gevallen zelfs al meer dan twintig jaar, cliëntenraden actief. De cliëntenraad is een adviserend orgaan en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.

Cliëntenraad

Vrijwilligersbeleid

Zorggroep Ter Weel is bevoorrecht met de inzet en betrokkenheid van een groot aantal vrijwilligers. Hun aantal is dermate, dat gesproken mag worden van een organisatie in een organisatie.
Om deze vrijwilligersorganisatie in goede banen te kunnen leiden, heeft Zorggroep Ter Weel een vrijwilligersbeleid opgesteld. De samenvatting daarvan vindt u hier. De volledige versie is op verzoek ook op te vragen.

Vrijwilligersbeleid

Inzage en betrokkenheid

Cliënten van Zorggroep Ter Weel hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het digitale cliëntenportaal. Het cliëntenportaal is een beveiligde online omgeving die de cliënt en diens eerste contactpersoon inzage geeft in enkele onderdelen van het zorgdossier. Zorgvuldigheid staat voorop. Voor toegang tot het cliëntenportaal is een wachtwoord nodig. Indien u een inlogaccount op het cliëntenportaal wenst, kunt u dit kenbaar maken aan het Cliënten Service Bureau via csb@terweel.nl of 0900 – 22 44 880 (lokaal tarief). Aanmelden verloopt via een aanmeldformulier. Voor gebruik van het cliëntenportaal zijn voorwaarden opgesteld.

naar cliëntenportaal