Direct contact
Lees het nieuwsbericht

Nu: Pilot met Smartglasses

Smartglasses in Ter Weel

NCare

We gebruiken  de digitale tool NCare voor het delen van medicijnen. Op een tablet is de voorgeschreven medicatie en de toediening af te lezen. Ook bestellingen gaan direct digitaal naar de apotheek. Met deze werkwijze reduceren we de risico’s op fouten en wordt de medicatieronde efficiënter.

Mobiel werken

De software, hardware en netwerksystemen worden aangepast om mobiel te kunnen gaan werken. De zorgprofessional behoeft dan niet noodzakelijk naar een vast werkstation voor het vastleggen of raadplegen van zorggegevens, maar kan dit doen op een mobiel device in de nabijheid van de cliënt.

cliënt bespeeld een muziekinstrument

Cradle

De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie – zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking- én hun omgeving.

cliënt samen met een knuffelkat

Robotpoezen

De robotpoes of -hond zetten wij in op verpleegafdelingen waar mensen wonen met dementie. Het stelt dementerende ouderen vaak op hun gemak als ze kunnen praten tegen een huisdier of een huisdier even op schoot kunnen nemen. Onze robotpoes is niet alleen zacht en knuffelbaar, hij spint en beweegt ook.

Crisissuite

We willen graag grip hebben op mogelijke incidenten en er uit leren. In het programma Crisissuite worden voorbereidingen getroffen op een mogelijke crisis door het uitwerken van scenario’s, zodat tijdens een crisis goed gehandeld kan worden door het crisisteam. Het platform structureert de onderlinge communicatie, verzamelt alle informatie en is helpend bij de impactanalyse. Via een app kunnen ook medewerkers opgeroepen worden voor eventuele noodzakelijke hulp.