Direct contact

Zelfstandig wonen

Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Het ouder worden, een ziekte, een beperking of een thuiskomst vanuit een ziekenhuis kan dit minder makkelijk maken. Zorg Thuis van Zorggroep Ter Weel kan dan uitkomst bieden. Onze professionele zorg- en dienstverlening is erop gericht om uw zelfredzaamheid en eigen levensstijl zo lang mogelijk te behouden.

Wat wij u kunnen bieden

  • Persoonlijke verzorging

Als u moeite heeft met persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld met het wassen en/of aan- en uitkleden, kunnen onze medewerkers u hierbij helpen.

  • Verpleging

Als u medische hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij het verzorgen van een wond of stomazorg.

  • Begeleiding

Soms lukt het ouderen niet om zonder hulp zelfstandig te blijven wonen of op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving. De oorzaak hiervoor kan liggen bij een beperking, een ziekte of andere problemen. De gemeentes in de Oosterschelderegio ondersteunen ouderen die het op eigen kracht niet redden. Individuele begeleiding of dagbesteding zijn instrumenten die een gemeente in kan zetten om mensen te ondersteunen. Deze begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zorggroep Ter Weel heeft hiervoor afspraken gemaakt met de gemeentes Goes en Reimerswaal.

Kosten

Indien u een indicatie voor zorg heeft, worden de kosten vergoed door uw ziektekostenverzekering. Uiteraard kunt u ook zonder indicatie gebruikmaken van onze dienstverlening, maar dan draagt u de kosten hiervan geheel zelf. Voor begeleiding die valt onder de Wmo is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd die door het CAK wordt bepaald.

Zorg op afroep

Zorggroep Ter Weel kan in de cirkel rond haar woonzorgcentra alarmopvolging verzorgen als eerste contactpersoon van het SPAZ (Stichting Personen Alarmering Zeeland). De kosten hiervan bedragen 10 euro per maand.

Contact

Voor meer informatie kunt u van maandag tot en met vrijdag contact opnemen met het cliëntenservicebureau via telefoonnummer 0900 – 22 44 880.

Acute aanvragen

Indien u accuut zorg nodig heeft, kunt u ook buiten kantoortijden bellen met Zorggroep Ter Weel.

Voor de regio Goes kunt u bellen naar 06 – 21 17 11 03.
Voor de regio Reimerswaal kunt u bellen naar 06 – 55 45 60 18.

Ruimte voor Welbevinden

Ruimte voor Welbevinden

Ruimte voor Welbevinden