Disclaimer

Disclaimer

Zorggroep Ter Weel gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van een ieder die ons gegevens toevertrouwt op deze website. Deze gegevens hebben wij nodig om bijvoorbeeld contact met u te kunnen maken. Vanwege de aard en inhoud van onze dienstverlening staat privacy voorop en verwerken wij uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen. Bij het registreren van gegevens volgen wij zowel de Europese als landelijke wetgeving. 

 

E-mail Disclaimer: 

 

De met e-mailberichten verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onder het beroepsgeheim vallen. Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde is onrechtmatig. Hoewel bij de verzending de nodige zorgvuldigheid wordt betracht, is een juiste en volledige overdracht van dit e-mailbericht niet te garanderen. Aan deze e-mailberichten en/of meegezonden bestanden kunnen geen rechten worden ontleend.

Mochten e-mailberichten ten onrechte bij u zijn terechtgekomen, dan verzoeken wij u vriendelijk het te verwijderen en de foutieve ontvangst te melden aan ictbeheer AT terweel DOT nl

 

Internet Disclaimer:   

 

Hoewel bij de samenstelling van de Zorggroep Ter Weel-internetsite de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Zorggroep Ter Weel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de Zorggroep Ter Weel-internetsite.

 

Zorggroep Ter Weel
Joannaplantsoen 1
4462 AV Goes

 

TEL : 0113 - 65 40 00