Diensten

Ouderengeneeskunde

Binnen Zorggroep Ter Weel zijn meerdere artsen werkzaam. Wij zijn allen opgeleid tot specialist ouderengeneeskunde (so). Wij willen u graag enige uitleg geven over ons werk. 

 

Wat doen wij, specialisten ouderengeneeskunde?

Specialisten ouderengeneeskunde geven medische zorg aan ouderen en gehandicapten, die als gevolg van (vaak meerdere) aandoeningen, in hun functioneren worden bedreigd of daar al in worden beperkt. Het kan daarbij gaan om aandoeningen op veel verschillende gebieden, zoals lichamelijke ziekten, maar ook psychogeriatrische ziektebeelden (diverse vormen van dementie) of psychiatrische problemen.

 

Vaak is er in ons werk sprake van chronische zorg, soms ligt de nadruk juist op revalidatie of is er sprake van palliatieve zorg. In welke vorm dan ook, het gaat bijna altijd om ingewikkelde, complexe problematiek. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we de nadruk leggen op de zorgdiagnostiek en het behandelen en begeleiden van de gevolgen van ziekten. Genezing is immers vaak niet meer mogelijk. Door de focus te richten op het zo optimaal mogelijk functioneren proberen wij voor en met onze cliënten, of hun vertegenwoordigers, de best mogelijke kwaliteit van leven te bereiken. De zorg die door ons wordt gegeven, wordt ook wel omschreven als CSLM-zorg: Continu, Systematisch, Langdurig en Multidisciplinair.

 

Hoe werken wij?

Natuurlijk kunnen wij, specialisten ouderengeneeskunde, dit niet alleen uitvoeren. De samenwerking met andere disciplines is essentieel om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Samen met deze andere disciplines (denk bijvoorbeeld aan fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werkende, diëtist, verpleegkundige, verzorgende) werken wij in een multidisciplinair team. Het is belangrijk om binnen het team heel goed samen te werken en de zorg onderling goed af te stemmen. Wij voeren hierin, als specialist ouderengeneeskunde, de regie.

 

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden krijgen wij ondersteuning van onze assistentes. Zij spelen ook een belangrijke rol in de medicatievoorziening binnen de verpleegafdelingen van Zorggroep Ter Weel.

 

Wanneer iemand in het verpleeghuis wordt opgenomen, nemen wij de medische zorg over van de huisarts, en geregeld ook van de medisch specialist. Om optimale medische zorg te kunnen verlenen, zijn er een aantal medisch specialisten, als consulent, verbonden aan Zorggroep Ter Weel: een neuroloog, internist en dermatoloog. Ook overleggen wij op structurele basis met de (regionaal werkzame) Parkinsonverpleegkundige.

 

Een aantal van ons heeft zich verder verdiept binnen deelgebieden van ons brede vakgebied. Twee van de specialisten oudereengeneeskunde zijn kaderarts psychogeriatrie (verdieping op het gebied van psychogeriatrie en ouderenpsychiatrie) en een van de specialisten heeft als aandachtsgebied de ziekte van Parkinson (deelnemer ParkinsonNet).

 

Waar werken wij?

Vanouds vormt de zorg die wij verlenen aan cliënten die verblijven op de diverse verpleegafdelingen van Zorggroep Ter Weel de kerntaak. Door diverse ontwikkelingen zullen de komende jaren steeds meer mensen met complexe zorgproblemen thuis verblijven in plaats van in een zorginstelling. Daarbij speelt de toename van het aantal ouderen in onze samenleving een rol en ook wet- en regelgeving. Complexe zorg zal daarom steeds vaker in de thuissituatie gegeven worden. Thuis wordt de medische zorg gegeven door de huisarts. Maar ook dan kunnen wij bij de zorg voor de thuiswonende cliënt, met complexe problemen, betrokken worden. Een aantal voorbeelden:

  • Deelname aan het overleg van het hometeam, in de huisartspraktijk;
  • Deelname aan het multidisciplinair overleg (MDO) van het zorgteam in een verzorgingshuis;
  • Uitvoeren van een consult thuis of in het verzorgingshuis, evtentueel medebehandeling op verzoek van de huisarts;
  • Deelname aan ketenzorg, bijvoorbeeld voor mensen met dementie.

 

Wie zijn wij?

  • Dhr. J.A.M. aan den Toorn, specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in Ter Weel Krabbendijke, Moerzicht (Yerseke) en De nieuwe Vliedberg (Rilland). MDO deelname in verzorgingshuizen Nieulande (Krabbendijke) en Moerzicht (Yerseke). Hometeamlid in Krabbendijke, Rilland en Kruiningen.

  • Mevr. W. Beks, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie, werkzaam in Ter Weel Goes en Gasthuis/afdeling Kolveniershof (Goes). MDO deelname bij de gespecialiseerde dagbesteding (Ter Weel Goes) en verzorgingshuis Sint Maarten in de Groe (Goes). Deelname aan Zorgketen Dementie en ParkinsonNet.

  • Dhr. R. Rohling, specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in Ter Weel Goes, Randhof/afdeling Binnenpoort (Goes) en Hof Cruninghe (Kruiningen). MDO deelname in verzorgingshuizen Randhof (Goes) en Gasthuis (Goes).

  • Mevr. H. F. van den Berg, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie, werkzaam in Ter Weel Goes, Gasthuis/afdeling Kolveniershof (Goes) en Maria-Oord (Hansweert).

 

Beschikbaarheid voor consultatie door huisarts

Voor huisartsen in Reimerswaal: dhr. J.A.M. aan den Toorn

Voor overige huisartsen van de Bevelanden: mevr. W. Beks, mevr. H. F. van den Berg, dhr. R. Rohling