Diensten

Geestelijke verzorging

Soms wordt gedacht dat geestelijke verzorging alleen over pastorale zorg en de kerk gaat. Het is breder. Het gaat over aandacht voor levens- en zinvragen. Het is toegankelijk voor een ieder die daar behoefte aan heeft. Los van religieuze of kerkelijke achtergrond.

 

Tijdens hun verblijf in Zorggroep Ter Weel kunnen cliënten geconfronteerd worden met zaken, waar zij in de regel niet bij stil staan. Gedachten en vragen kunnen opkomen die de kern van het leven raken. Vragen waar niet zomaar een antwoord op is.

 

Daarom kunnen cliënten en hun naasten een beroep doen op de geestelijk verzorger voor een persoonlijk gesprek.

 

De geestelijk verzorger:

  • Is vertrouwd met vragen over zin en zingeving en geschoold in het omgaan hiermee
  • Staat samen met cliënten stil bij wat hen overkomt en wat dit voor hen betekent
  • Zoekt samen met cliënten naar houvast en bronnen van kracht
  • Kan bemiddelen bij contact met een geestelijk verzorger van uw eigen levenbeschouwelijke achtergrond

 

Activiteiten

Binnen de Zorggroep Ter Weel worden er kerkdiensten, weeksluitingen, huiskamerdiensten en gesprekskringen georganiseerd.  Rond de christelijke feestdagen vinden vieringen met cliënten, medewerkers en familie plaats en in november gedachtenisdiensten.

 

In de activiteitenagenda op de website kunt u per locatie de activiteiten vinden.

 

Contact

Henk Catsburg, geestelijk verzorger

Telefoon: 06 - 53 65 07 02

E-mail: henk.catsburg AT terweel DOT nl

 

Folder

Geestelijke verzorging