Direct contact

Zorggroep Ter Weel stelt sinds maart 2020 afdeling De Veste beschikbaar als regionale COVID-noodopvang aan de Veiligheidsregio Zeeland. De noodopvang is bedoeld voor mensen die besmet zijn met het coronavirus en die niet in quarantaine kunnen gaan op hun eigen kamer/afdeling in het verpleeg- of verzorgingshuis. Door besmette cliënten vanuit de Zeeuwse instellingen over te plaatsen naar deze speciale afdeling, wordt het besmettingsgevaar voor andere cliënten, naasten en medewerkers kleiner.

Zorggroep Ter Weel hecht veel waarde aan de veiligheid en het welzijn van cliënten. In overleg met Veiligheidsregio Zeeland is gezocht naar een andere locatie die kan dienen als regionale COVID-noodopvang wanneer De Veste sluit. Omdat het aantal corona-besmettingen in Nederland nog hoog is, ook in verpleeg- en verzorgingshuizen en De Veste momenteel volop in gebruik is, heeft Ter Weel besloten de sluiting van De Veste drie maanden uit te stellen, namelijk tot half februari 2021. De tussenliggende tijd benutten Veiligheidsregio Zeeland en de grote Zeeuwse zorginstellingen voor het vinden en gereedmaken van een COVID-noodopvang op een andere locatie in Zeeland.

De Veste is een afdeling van de Ter Weel-locatie Gasthuis in Goes. Het Gasthuis wordt vanaf 2021 fasegewijs gesloopt en opnieuw gebouwd.