Direct contact
 • Mag ik boodschappen doen voor cliënten?

  Onze cliënten boodschappen van ‘buiten’ ontvangen. In verband met het verdwijnen van de afgiftepunten is per 1 juli de controle op zelfgemaakte of aangebroken producten losgelaten.

 • Ik doe de was van mijn moeder, kan ik dat blijven doen?

  Dit is per 1 juli weer mogelijk.

 • Kan ik gebruik maken van het restaurant?

  Per 1 juli zijn alle restaurants (en terrassen) weer open voor medewerkers, cliënten, bezoekers en externe bezoekers.

  Tussen de middag krijgen de cliënten hun warme maaltijd weer in het restaurant geserveerd. Waar mogelijk kan bezoek tussen de middag mee-eten.

  De restaurants en terrassen zijn zo ingericht dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. De terrassen zijn vanwege de beperkte ruimte in eerste instantie gereserveerd voor de cliënten met eventueel hun bezoek.
 • Worden cliënten nog wel verhuisd?

  Op een besmette afdeling wordt de verhuizing uitgesteld tot het besmettingsgevaar geweken is.

  Op een niet-besmette afdeling wordt er voor de verhuizing door de Technische Dienst een afspraak gemaakt met de familie.

 • Wat gebeurt er als een cliënt vermoedelijk besmet is op een afdeling? Welke maatregelen worden genomen bij een vermoedelijke besmetting?

  In geval van een mogelijke besmetting van corona op de afdeling worden strikte maatregelen getroffen om onze cliënten en medewerkers zo goed als mogelijk te beschermen. Zo hopen we verdere verspreiding te voorkomen. Er worden testen afgenomen bij de cliënten van de vermoedelijke besmetting en binnen 24 tot 48 uur horen wij of het daadwerkelijk om het COVID-19 virus gaat. Cliënten die getest zijn, worden vanaf het moment dat de test is afgenomen, geïsoleerd verpleegd. Dit betekent dat alleen noodzakelijk contact plaatsvindt en dat medewerkers beschermingsmiddelen gebruiken zoals een schort en mondkapje.

  In goed overleg met de teamleider zal er bepaald worden of bezoek mogelijk blijft.

 • Worden er cliënten opgenomen of overgeplaatst?

  Er bestaan drie opnamestromen:

  1. Reguliere opnames op schone afdelingen voor cliënten die geen symptomen van COVID-19 vertonen (somatisch, PG-afdeling of in een verzorgingshuis).
  2. Opname van COVID-19 besmette cliënten op locaties/afdelingen die daarvoor specifiek zijn aangewezen of ingericht, zoals een cohortafdeling of De Veste.
  3. Besmette personen worden binnen Ter Weel enkel overgeplaatst naar locaties/afdelingen die daarvoor specifiek zijn aangewezen of ingericht, zoals een cohortafdeling of De Veste.
 • Wat is geïsoleerde verpleging?

  Geïsoleerde verpleging gebeurt op de kamer van de besmette cliënt. Dit betekent dat hier alleen noodzakelijk contact plaatsvindt en dat medewerkers op deze kamer beschermingsmiddelen gebruiken zoals een schort en mondkapje. Wanneer deze cliënt is verpleegd worden deze beschermingsmiddelen vernietigd en bij het volgend contactmoment worden nieuwe gebruikt.

 • Een cliënt wordt geïsoleerd verpleegd omdat hij of zij wordt getest. Wat verandert er aan de isolatie als een testuitslag negatief is?

  Als binnen 24 tot 48 uur blijkt dat de test negatief is, gaat de woning per direct uit de isolatie. De isolatie was ingegaan vanaf het moment dat de test was afgenomen. Wel werken medewerkers nog met beschermende kleding op het moment dat er een nieuwe verdenking is.

 • Hoe lang duurt de isolatie?

  De isolatie stopt direct als van besmetting geen sprake (meer) is.

 • Wat is cohortverpleging?

  Bij cohortverpleging wordt verpleegd met de aanname dat een gehele afdeling besmet is omdat de andere cliënten praktisch en medisch gezien onmogelijk beschermd kunnen worden tegen besmetting. Het voordeel van cohortverpleging ten opzichte van geïsoleerde verpleging per individu, is dat de bewegingsvrijheid voor cliënten weer teruggewonnen wordt. Wanneer een aantal cliënten of op een gang geïsoleerd wordt verpleegd, kan men daar in geen geval de kamer verlaten.

 • Hoe kan ik op afstand volgen hoe het met mijn familielid gaat?

  Het is gelukkig nog steeds mogelijk telefonisch contact met uw familielid te hebben. Daarnaast proberen we met behulp van beeldbellen visueel contact te leggen tussen onze cliënten en hun relaties. Eerste contactpersonen hebben hierover een brief of e-mail ontvangen. Naast de genoemde mogelijkheden is het cliëntenportaal ook een mogelijkheid om te volgen hoe het gaat. Onze medewerkers rapporteren in het cliëntportaal over de zorg aan cliënten.

 • Moeten bezoekers verplicht een mondkapje dragen?

  Bezoekers beschermen zichzelf én de cliënt met een mondkapje, iedere bezoeker kan een mondkapje (of face-shield) van Ter Weel krijgen bij binnenkomst. Het dragen er van is verplicht op de afdeling. Buiten is het dragen van een mondkapje niet verplicht, wel adviseren we het dragen van een mondkapje in de restaurants.

 • Waarom verschilt het bezoekbeleid van Ter Weel van andere zorgorganisaties?

  Voor de invulling van de bezoekregeling van Zorggroep Ter Weel kijken wij naar:

  • de verschillende mogelijkheden op de locaties;
  • de voorwaarden en uitgangspunten die zijn opgesteld door het kabinet en betrokken partijen;
  • onze ervaring met de corona-uitbraak op een van onze afdelingen, we willen een nieuwe cohortafdeling voorkomen.
 • Mag ik tijdens de bezoektijd naar buiten met mijn familielid?

  Het is inderdaad mogelijk om met een cliënt naar buiten te gaan om bijvoorbeeld een wandeling te maken.

 • Is bezoek op de eigen kamer/appartement mogelijk?

  Vanaf 17 juni is bezoek op de eigen kamer mogelijk, maar niet in de gezamenlijke huiskamers. Het dragen van een mondkapje is op de afdeling nog wel verplicht.

 • Wat is de situatie op De Veste nu?

  De Veste is na 17 juli gesloten en gaat pas open na regionale afspraken bij een uitbraak. De locatie blijft wel stand-by en volledig ingericht, maar het is niet meer mogelijk om om niet-instueerbare PG-cliënten in quarantaine op te nemen.