Direct contact

Toestemmingsformulier vaccinatie corona en aanlevering van uw vaccinatiegegevens aan het RIVM - Regio Goes

    Zowel het Pfizer- als het Moderna-vaccin kan gebruikt worden.
  • ten behoeve van de veiligheidsbewaking, de bestrijding van de epidemie en voor het onderzoek naar de werkzaamheid van het vaccin. Zie voor meer informatie het bestand 'Informatie over de registratie’ onderaan deze pagina. Hierin leest u welke gegevens worden doorgegeven. Alleen wanneer u kiest voor een vaccinatie, worden gegevens aan het RIVM doorgegeven. Gegevens zullen zodanig worden verwerkt, dat zij bij publicatie nooit herleidbaar zijn tot individuele personen.

 

Vragen?

Heeft u vragen of twijfels over vaccineren? Bespreek deze dan met de behandelend arts.